تظاهراتهاى ديگر در روز ۶ مارس٬
روز همبستگى با کارگران ايران

 

لندن٬
TUC در انگليس آكسيونى را در مقابل سفارت جمهورى اسلامى ايران فراخوان داده است.
تاريخ: پنجشنبه 6 مارس٬ زمان: 12:30 تا 1:30 بعد از ظهر٬ مكان: مقابل سفارت جمهورى اسلامى ايران
16 Prince's Gate, London SW7 1PT

فراخوان دهندگان؛ حزب کمونيست کارگرى٬ حزب حکمتيست٬ حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 
نروژ٬
اتحاديه کارگران حمل و نقل نروژ آكسيونى را در مقابل سفارت جمهورى اسلامى ايران در اسلو فراخوان داده است.
زمان: پنجشنبه 6 مارس  14 تا 16بعد از ظهر٬ مكان: مقابل سفارت جمهورى اسلامى ايران،
Drammensveien 88 E
 
فراخوان دهندگان؛ حزب کمونيست کارگرى٬ حزب حکمتيست

سوئد٬ گوتنبرگ٬
پیکت اعتراضی در روز پنجشنبه 6 مارس راس ساعت ٬ مکان Järntorget   دفتر مرکزی  (LO )

سوئد٬ استکهلم٬
روز پنج شنبه ششم ماه مارس، ساعت ٣ بعد از ظهر٬ محل: ميدان سرگل در مركز شهر
فراخوان دهندگان؛ حزب حکمتيست٬ حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

 

آلمان٬ فرانکفورت٬
پیکت اعتراضی، نمایشگاه عکس و میز اطلاعانی.
زمان: پنجشنبه 6 مارس از ساعت 12 تا 16 - مکان: در مرکز شهر هاپت واخه -  Zeil 70
تلفن تماس 9716227 / 0172

آلمان٬ برمن٬  
میز اطلاعاتی و پیکت اعتراضی.
پنجشنبه 6 مارس پیکت اعتراضی از ساعت 12 تا 16 - آدرس محل Vor dem Bahnhofplatz   در محل ایستگاه مرکزی شهر برمن.

فراخوان دهنده حزب کمونيست کارگرى

استراليا٬
در پاسخ به فراخوان فدراسیون جهانی کارگران حمل ونقل، اتحادیه سراسری کشتیرانی و اتحادیه حمل و نقل عمومی استرالیا، آکسیونی در حمایت از مبارزات کارگران ایران و آزادی محمود صالحی و منصور اسانلو روز پنجشنبه 6 مارس برگزار می کند.
پنجشنبه 6 مارس٬ قسمت شمال پارک هاید در سیتی٬ از ساعت 12.30 الی 1 بعد از ظهر
اطلاعات بیشتر 0411553152
حزب کمونیست کارگری ایران

 

براى اجتماعات ۶ مارس٬ کميته هاى کارگرى مختلف در داخل و خارج و نهادهاى ديگرى اعلام حمايت کردند و در کشورهاى مختلف براى شرکت در تظاهراتها اعلاميه دادند. حزب اتحاد کمونيسم کارگرى از عموم ايرانيان مقيم خارج دعوت ميکند در اجتماعات ۶ مارس فعالانه شرکت کنند. زنده باد همبستگى جهانى کارگران!