دانشجویان شیراز منتظر استعفای رییس دانشگاه
۰۶ اسفند ۱۳۸۶

 تعداد زیادی از دانشجویان دانشگاه شیراز امروز سه شنبه در ادامه اعتراض به عملکرد مدیریت دانشگاه تحصن برگزار کردند وبا دادن شعار هایی چون رییس بی کفایت استعفا استعفا مدعی عدالت خجالت خجالت به دانشجویانی که شب گذشته را در ساختمان مدیریت خوابیده بودند پیوستند.
دانشجویان اعلام کردند که مذاکره با هیچکس را نمی پذیرند و فقط استعفای کادر مدیریتی دانشگاه هدف آنهاست. ساعت ۱:۳۵امروز دانشجویان در محل ساختمان مدیریت دانشگاه برگه استعفای رییس دانشگاه شیراز را به یکی از مسئولین دانشگاه دادند و ۱ ساعت به رییس دانشگاه برای استعفا وقت داده شد. هم اکنون تعداد زیادی از دانشجویان در ساختمان مدیریت دانشگاه به سر می برند و منتظر استعفای رییس دانشگاه می باشند .
در صورتی که محمد هادی صادقی رییس دانشگاه شیراز استعفا ندهد دانشجویان برای گرفتن استعفا از وی وارد فاز های بعدی خواهند شد.
دانشجویان معترض دانشگاه شیراز در ادامه اعترضات خود، دوشنبه شب ساختمان مدیریت را به تصرف خود درآوردند. این دانشجویان با جمعیتی بالغ بر 800 نفر، حدود سه ساعت رییس و هیئت رییسه دانشگاه را در اتاق ریاست محبوس کردند ولی در هنگامی که دانشجویان از طبقه هفتم به طبقه همکف وارد شدند، حراست دانشگاه با ممانعت از چند نفری اتاق ریاست را زیر نظر داشتند، از راهِ اضطراری صادقی را از ساختمان مدیریت به بیرون هدایت کردند. دانشجویان در ادامه بر روی پلههای ورودی ساختمان مدیریت مستقر شدند و با هم سرود یار دبستانی من را خواندند و شعارهایی نظیر « ای ملت آزاده، حمایت، حمایت»، « فرمانده پادگان این آخرین پیام است، جنبش دانشجویی آماده قیام است»، « منادی عدالت، خجالت، خجالت» و... سر دادند. در این هنگام مردم نیز با جمع شدن در پشت میلههای دانشگاه و بوق زدنهای متوالی همراهی خود را اعلام کردند.‌‌‌
این تجمع امروز نیز ادامه دارد و دانشجویان اعلام کردهاند تا محقق شدن تمام خواستههای خود و استعفای دسته جمعی کادر مدیریتی دانشگاه به تحصن خود ادامه خواهند داد و تا زمان عدم تحقق این خواستهها همچنان شب را در ساختمان مدیریت خواهند بود. گفتنی است نیروهای بسیج دانشجویی و جامعه اسلامی دیشب قصد بر هم زدن تجمع دانشجویان را داشتند که با واکنش قاطع آنان مواجه شدند. نیروهای بسیج به طور غیر رسمی اعلام کردهاند که حتی احتمال دارد امروز با چماق و اسلحه به تجمع کنندگان حمله میکنند. دانشجویان هماکنون خواستار آنند تا سایر دانشگاههای کشور نیز به آنان بپیوندد و دامنه اعتراضات را گسترش دهند.
دانشجويان معترض دانشگاه شيراز در ادامه اعتراضات خود ساختمان مديريت اين دانشگاه را از عصر امروز تا اين لحظه يعني ساعت 7 شب به تصرف خود در آوردند. اين دانشجويان هم اكنون هيئت رييسه دانشگاه را در دفتر رييس دانشگاه محبوس كرده اند و اعلام مي كنند كه تا استعفاي صادقي و تمام كادر مديريتي دانشگاه در آنجا خواهند ماند. دقايقي از اين تجمع توسط دبير بسيج دانشجويي و دبير جامعه اسلامي به درگيري كشيده شد و دانشجويان يكصدا شعار مي دادند كه « توپ، تانك، بسيجي، ديگر اثر ندارد» و « مزدور برو گمشو، جيره خور برو گمشو». قابل توجه است كه دانشجويان دختر نيز اعلام كرده اند كه امشب در جهت نافرماني مدني راس ساعت 8:30 به خوابگاه ها مراجعت نخواهند كرد و شب را در ساختمان مديريت خواهند گذراند. اين تجمع در حوالي ساعت 2 بعد از ظهر به خيابان كشيده شد بود و دانشجويان از تمامي مردم كمك خواسته بودند.