کروبى و شرکا مخالف اعدام نيستند!
شهلا نورى

بر اساس گزارش روزنامه اعتماد٬ سه زن که به اتهام قتل به قصاص محکوم شده اند در ليست اعداميان قرار گرفتند و قرار است چهارشنبه هفته جارى٬ ١۵ اسفند ماه٬ به دار آويخته شوند. خبرنگار روزنامه اعتماد چنان از زندگی "سه زن نگون بخت که چهارشنبه آینده به دار آویخته خواهند شد" صحبت می کند که دل هر خواننده ای از این همه "انسان دوستی" آنها٬ آن هم در مقطع مضحکه انتخابات بدرد بیاید!
بگذاريد روشن اعلام کنم که تلاش روزمره امثال من اينست که اعدام را فورا الغى کنيم. تلاش امثال من اينست که نه فقط اکثريت مردم شريف دنيا٬ بلکه حتى مرتجعين دولتى و مدافعين و مجريان اعدام٬ زير فشار مبارزه مخالفين مجازات اعدام٬ حتى اگر بصورت فرمال و از سر محاسبه گرى باشد٬ مخالف اعدام باشند. اما کروبى و شرکا مخالف اعدام هم نيستند٬ مخالف سنگسار هم نيستند. اينها براى مدت طولانى مجريان و تائيد کنندگان و عاملين چرخاندن حکومت چوبه هاى دار و اعدامهاى دسته جمعى و جنايتهاى بيشمارند. اين مرتجعين اسلامى دارند سو استفاده سياسى ميکنند. دوره اى که خودشان به تنهائى در مجلس و دولت لم داده بودند٬ از اعدام و قتل و سرکوب کم نياوردند. تازه داشتند به مرتجعين ديگر ميگفتند ما همان ٣٠ خرداديها هستيم. اين حضرات ديدند که زير فشار جنبش عليه اعدام نظامشان مجبور شده بساط اعدام را در خيابان جمع کند و يا نتواند با پيامدهاى سنگسار کنار بيايد٬ و حالا بجاى اين نمايشات شنيع در پشت ديوار زندانها اعدام ميکند٬ دارند براى سه قربانى اشک تمساح ميريزند بدون اينکه غلطى براى جلوگيرى از اجراى اين احکام شنيع کنند. اينها دارند روى خون و جنازه اين سه زن و زنان و مردان و جوانان اعدامى راى جمع ميکنند. اين اپورتونيسم اسلامى مکمل قمه کشى و حزب اله بازى خيابانى شان عليه زنان است.
واقعيت نظام کريه اسلامى
گزارشهای رسیده از زندانها حاکی از آن است که موجی جدیدی از اعدام زنان آنهم درست در آستانه روز جهانی زن به اجرا در خواهد آمد! بنابه گزارشات اخیر و طلب استمداد شهبانو ندام از سازمان ملل و کمیساریای حقوق بشر و تمامی سازمانهای حقوق بشری برای نجات جانش و جرمی که هیچگاه مرتکب آن نشده و ناچار به اعتراف شده است، اکنون پس از 11 سال حبس به این زن نگون بخت اطلاع داده اند که حکم اعدام او صبحگاه روز چهارشنبه 15 اسفند 1386 به اجرا در خواهد آمد. شهبانو ندام حدودا 50 ساله به اتهام قتل همسر خود 11 سال پیش دستگیر و روانه زندان گردید. بنا به گفته این زن زندانی، او مرتکب قتل نشده است. همسر وی موجی بوده و از ناراحتی روحی رنج می برده و 2 بار اقدام به خودکشی کرده بود. ولی بار سوم که اقدام به خودکشی بصورت حلق آویز می کند، جان خود را از دست می دهد. مامورین ابتدا قصد داشتند که فرزند شهبانو ندام را به عنوان قاتل دستگیر کنند ولی او برای نجات جان فرزندش ناچارا اعتراف به قتل کرده است.یک زن زندانی دیگر بنام طیبه حجتی که در بند 3 زنان زندان اوین به جرم قتل حدود 8 سال است در حبس بسر می برد در معرض خطر اعدام قریب الوقوع قرار دارد. گفته می شود هم زمان با شهبانو ندام و طیبه حجتی قرار است زن دیگری به نام اکرم مهدوی نیز اعدام شود.
زمان زیادی از دفاع یکی از سران جنايتکار جمهوری اسلامی نگذشته است! همین چند ماه پیش بود که  درروزنامه حکومتی جام جم: محمد جواد لاریجانی دبير "ستاد حقوق بشر" قوه قضاييه در مورد تصويب قطعنامه مجمع عموميى سازمان ملل كه خواستار تعليق موقتى  مجازات اعدام در كشورهاى جهان مي‌شود، اظهار داشت: "اين‌كه كشورهاييى قاطعانه بخواهند اين موضوع را به همه كشورها تحميل كرده و آن‌را به موضوع ايديولوژيك تبديل كنند معقول و درست نيست". لاريجاني خاطرنشان كرد: "در كشور ما به لحاظ برهان حقوقي، مساله اعدام، مساله مردودى نيست و مورد قبول بسيارى از حقوقدانان است؛ از لحاظ شرعى نيز در موارد مختلفى، حكم اعدام را به ويژه در قصاص داريم و اين خود دليل بسيار محكمى است زيرا در قوانين ما اين حكم وجود دارد. بنابراين موضع كشور ما رد يك چنين نظرى است"
نکته اصلی همینجاست که جمهوری اسلامی جدا از اختلافات باندها و جناحهایش، بر سر کلیت نظام و قوانین قضایی اسلامی موجود همنظر است. اعدام و جنايت اساس اين نظام و اسلام است. بيشتر مردم ایران مخالف مجازات اعدام اند اما اين نمايش خر مرد رندى آخوندى کروبى و شرکا را هم ميشناسند. کسى که مشهور است با جناب "رهبر" مذاکره ميکند و ريش گرو ميگذارد و از آن طرف همکاران تند مزاج تر خودشان را به پشت صحنه ميفرستد٬ کسى که دلال مرتجعين و قاتلين است٬ نميتواند مخالف جنايت و اعدام باشد. پرونده اينها بشدت سياه است. شما سران اين نظام کثيف و ضد بشر٬ نمایندگان اعدام و سنگسار زنان و مردان، اعدام هم جنس گرايان، سركوب هرگونه آزادى سياسى، عقيده، اجتماعات، مطبوعات، تشكل، اعتصاب و تظاهرات، اعمال آپارتايد جنسى در جامعه، اعمال حجاب اجبارى، سركوب سيستماتيك زنان و تحميل فقر و فلاكت و گرسنگى گسترده بر جامعه هستید. مردم منتظر فرصت هستند که همه شما را از هر قماشی که هستید از اریکه قدرت پایین بکشند و در دادگاههای مردمی بجرم جنایت عیله بشریت محاکمه کنند!

دیگر نوشته های شهلا نوری