وضعیت جسمانی محمود صالحی همچنان وخیم است!
کميته دفاه از محمود صالحى

محمود صالحی همچنان در وضعیت جسمانی نامناسبی قرار دارد. طبق آخرین خبر، وی از ناحیه کلیه به شدت احساس درد و ناراحتی میکند. این مسئله باعث شده است که وی به خوبی نتواند دفع کند و به ازای مصرف سه لیتر مایعات، فقط نیم لیتر آن را دفع میکند که آنهم با سوزش شدید ادرار همراه است.
سر درد وی نیز شدید شده و مرتبا  بی‌هوش میشود، اشتهای او کاملا پائین آمده و نمیتواند به اندازه کافی غذا بخورد، بدن او کاملا ضعیف شده و مرتبا ضعف میکند.
لازم به ذکر است که "دکتر ویسانی‌فر" دو نوع دارو از داروهای تجویز شده را از محمود صالحی قطع کرده است از آنجا که مصرف داروی بیش از حد، باعث ضعف و سرگیجه شدید شده است.
طبق اظهارات پزشکان متخصص بیمارستان توحید، محمود صالحی در اسرع وقت باید معالجه شود اما مسئولین زندان همچنان محمود صالحی را از معالجه فوری محروم کرده‌اند.
کميته دفاه از محمود صالحى
۳۰ بهمن ۱۳۸۶