از سايت آزادى و برابرى
١٦ فوریه پیروزی برای آزادیخواهان و برابری طلبان!

۲۸ بهمن ۱۳۸۶
Sunday, 17 February 2008
امروز شنبه ١٦ فوریه، هزاران انسان آزادیخواه و برابری طلب در سرتاسر جهان در جواب به فراخوان ما برای اعتراض جهانی به حکومت اسلامی ایران و با خواست آزادی فوری همه دانشجویان زندانی، تجمعات، آکسیون ها و تظاهرات های متعددی را سازمان دادند.
آزادیخواهان! برابری طلبان !
همین جا لازم میدانیم که بنام همه دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب در سراسر کشور، بنام همه رفقای زندانیمان، بنام همه آنان که اکنون زیر شکنجه و در زندان ها بسر میبرند، از همه شما شرکت کنندگان در این اعتراضات تشکر کنیم. مردم ایران تظاهرکنندگان امروز را در تلاش برای آزادی و برابری در کنار خود میبینند. شما همسنگران آزادی خواهان و برابری طلبان ایران هستید. باید فشار بر حکومت ایران را تا آزادی قطعی همه زندانیان ادامه داد. اینان تنها در نتیجه همین فشارهای سراسری بود که مجبور شدند فعلا به قید وثیقه تعداد زیادی  از یاران ما را آزاد کنند.
امروز جنبش آزادیخواهی و برابری طلبی علیرغم دستگیری های اخیر ابعادی بسیار وسیع تر از گذشته پیدا کرده است، حکومت که با حمله گسترده و سیستماتیک خود تصور میکرد میتواند با دستگیری و شکنجه رهبران دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب، جنبش ما را خفه کند، با موج وسیعی از پیوستن نیروهای آزادی خواه و برابری طلب به ما روبرو شد. واقعیت این است که دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی بزرگترین اشتباه خود را وقتی مرتکب شد که اقدام به سرکوب این جنبش کرد.
شما آزادیخواهان و برابری طلبان در سرتاسر جهان بخش مهمی از این جنبش هستید. ما به حمایت های بیشتر تک تک شما نیازمندیم. در کنار ما بمانید! ما تا رسیدن به تمام خواسته ها و اهداف انسانیمان از پای نخواهیم نشست.
تا این لحظه اخبار اعتراضات و آکسیونهای زیر که در آنها هزاران نفر شرکت داشته اند، بدست ما رسیده اند. - گوتنبرگ، سوﺌد - اسلو، نروژ - کپنهاک، دانمارک - لاهه، هلند - آمستردام، هلند - لندن، انگلستان - استکهلم، سوﺌد - تورنتو، کانادا - لولﺌو، سوﺌد - زوریخ، اتریش - هلسینکی، فنلاند - هامبورگ، آلمان - نیویورک،  آمریکا.
عکسهایی از تظاهرات های برگزار شده: اینجا کلیک کنید