قطعنامه حزب اتحاد کمونیسم کارگری
در اعتراضات ۱۶ فوریه

ما شرکت کنندگان در اعتراضات ۱۶ فوریه، "روز اعتراض سراسری به جمهوری اسلامی برای آزادی همه دانشجویان زندانی" جمهوری اسلامی را بخاطر :

١- سرکوب و دستگیری و شکنجه، سنگسار،
۲- اعدام بیش از ۱۰۰ هزار تن از مخالفین،
۳- سرکوب هرگونه آزادی سیاسی، عقیده و اجتماعات و تظاهرات
۴- تحمیل موقعیت فرودست به زنان،
۵- اعمال حجاب اسلامی،
۶- سنگسار و قطع وحشیانه اندام انسانها،
۷- تجاوز اسلامی به دختران ۹ ساله،
۸- تحمیل فقر و فلاکت و بیکاری و گرسنگی بر جامعه،
۹- سرکوب خوشی و شادی و فراغت، 
۱۰- برپا کردن چوبه های دار، سرکوب و دستگیری زنان و جوانان محکوم میکنیم.

ما شرکت کنندگان در این تظاهرات اعلام میکنیم که خواهان :

۱- آزادی بی قید و شرط آزادی دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب، کارگران زندانی و تمامی زندانیان سیاسی هستیم. ما از "دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب دانشگاههای سراسر کشور" دفاع میکنیم.
۲- آزادیهای بی قید و شرط سیاسی، آزادی مطبوعات، تشکل، تحزب و اعتصاب، در جامعه هستیم.
۳- جدایی دین از دولت و آموزش و پرورش و استقرار یک نظام سکولار هستیم.
۴- لغو اکید مجازات اعدام و حبس ابد هستیم.
۵- برابری کامل حقوقی و اجتماعی زنان و مردان در تمامی شئون اجتماعی و نابودی آپارتاید جنسی و حجاب اسلامی هستیم.
۶- پایان دادن به هرگونه تبعیض و نابرابری سیاسی و اجتماعی و حقوقی بر حسب جنسیت، محل تولد و یا تکلم به زبانهای مختلف هستیم.
۷- پرداخت فوری حقوق و مزایای پرداخت نشده کارگران، پرداخت بیمه بیکاری مکفی به همه افراد آماده به کار هستیم.
۸- خدمات بهداشتی و پزشکی رایگان، مناسب و در دسترس همگان هستیم.
۹- استثمار انسان از انسان را دون شان جامعه بشری میدانیم و برای نابودی آن مبارزه میکنیم.
۱۰- برای جامعه ای آزاد، برابر، شاد و مرفه و انسانی برای همگان مبارزه میکنیم.

ما اعلام میکنیم که تحقق خواستهای ما منوط به سرنگونی تمام و کمال رژیم جمهوری اسلامی است.