ما افغانها انسانيم٬ از ما دفاع کنيد!

به تمام انسان دوستان!
با عرض ادب و سپاس از تمام انسانهائی که به خاطر آزادی و برابری و عليه فقر اقتصادی و  فرهنگی یا سایر نابرابری هاى اجتماعی مبارزه میکنند و در اينراه تعداد زيادى جانشان را از دست دادند! ما جمعی از مهاجرین افغان مقیم ایران از تمام آنها قدردانی میکنیم. ما بخصوص از دانشجویان عزیز٬ کارگران گران قدر٬ و زنان آزادی خواه که عليه این حکومت ديکتاتوری و ضد بشر مبارزه میکنند قدردانى ميکنيم و به اين وسيله ميگوئيم که ما کارگران را نیز در کنار خودشان بدانند.
به نظر ما حکومتى که نتواند آسایش مردم را تامین کند باید کنار برود. ما فکر ميکنيم حکومت نباید در زندگی مردم دخالت کند و آسايش آنها را زير سوال ببرد. حکومتى که در بین مردم جای پا ندارد٬ مجبور است مثل ماری زخمی در هر گوشه ای حمله کند. اين حکومت بعد از دست گيری دانشجویان سعى کرد که فکر مردم را در مورد اخراج مهاجرین جلب کند. سعى کرد ذهن مردم را بچرخاند تا اعتراض نکنند. بدنبال ديپورت همنوعان ما در فصل سرما به افغانستان٬  نزدیک به 70 نفر در مرز افغانستان جانشان را از دست دادند. ما افغانها را همه نوع ميکشند. با باتوم و شکنجه و تير و اينبار هم با سرما. این خبر از رسانه  رسمی افغانستان یعنی شبکه طلوع و آریانا اعلام گردید. اگر ميخواهيد اطلاعات بيشتر کسب کنيد ميتوانيد به آدرس این شبکه ها مراجعه کنيد. دولت افغانستان هم بنا به بعضی ملاحظات و سیاست های همسایگی از اعتراض و اخطار به جمهورى اسلامى چشم پوشی کرد و حتی نخواست در این مورد سر و صداها بلند شود. فقط بعضی از سازمانهای حقوق بشر نگرانی شان را در این مورد ابراز کردند و بس. شایعه هم بود که بعضى حلقات و سازمانهای داخلی از دولت اعتراض کردند. از دولت خواستند که چرا در مقابل توهين و هتک حرمت و ستم به هزاران انسان خاموش نشسته است؟ اما این را ما ميدانیم که یک دولت ارتجاعی و فاشيستی هيچ وقت نمیخواهد منافع عمومی را بر منافع زورمداران ترجیح دهد. اين دولت در افغانستان با ريختن خون مردم سرکار آمد. دولتى که جز جنایت و جرم در قبال مردم کاری نکرده٬ ما چه انتظاری داشته باشيم؟ این همان دولت هست که سردمدارانش همان خون آشامان هستند که بعد از دولت دکتر نجیب اله دریای خون در افغانستان به راه انداخت. (دولت الله) به امید روزى که تمام جنايتکاران در دادگاه انسانیت محاکمه شوند.
بدنبال اعتراضات تاکنونى به دست گيرى و اخراج افغانها٬ سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل دست به انتشار اعلامیه زد که بعضی نکات آن را اینجا می آوريم:
"موضوع خروج به همه افغانها تعلق نمی گیرد. بلکه آنهاییکه مدت اسناد اقامت شان ختم شده اخراج می شوند. اینها باید خانواده های شان را بفرستند. اگر خودشان توان کار دارند در ایران بمانند. فعلا در شهر تهران 90 در صد کسانی که زباله ها را پاک می کنند٬ حفاری چاهها٬ لین های برق و گاز را انجام میدهد٬ مستراح ها را پاک میکنند٬ مهاجرین افغان هستند. اینها باید کار کنند و به خانواده هایشان کمک بفرستند و مطابق قانون 25 درصد عواید شان را به مراجع قانونی دولت تسلیم کنند. برای ادامه تعلیم یک نفر شاگرد باید حدود صد هزار تومان به دولت ایران بدهند."
جالب اینجاست که سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل بدنبال پخش اخبار تکاندهنده آزار و اذیت مهاجرین افغان در ایران دست به انتشار چنین اعلامیه اى زد. آنهم در کابل نه در ایران. این هم از حق و حقوق انسانی مهاجرین  افغان در ایران. برای اطلاعات بشتر از این سایت دیدن کنید:  http://www.kabuli.org/archives/000058.php
ما مهاجرين افغانى مقيم ايران از مردم جهان٬ و بويژه مردم ایران که آزادی و برابری از شعارهای اساسی شان هست٬ استمداد و کمک ميطلبيم. ما از سازمان ملل و نهادهاى حقوق بشر٬ خبرگزاريها و رسانه هاى جهان استمداد ميكنيم و ميخواهيم كه به فرياد مهاجرين افغانى مقيم ايران كه هر روز يكى از آنها در زير مشت و لگد پليس ايران جان ميدهند برسند. ما ميخواهيم اخبار و فرياد مظلوميت ما را به گوش مردم جهان برسانند و دولت ايران را بخاطر زير پا گذاشتن كرامت انسانى و رفتار ضد انسانى و فاشيستى با مهاجرين افغانى در عرصه بين المللى مورد باز خواست و محاكمه قرار دهند.  
این اردوگاه عسکرآباد ورامین است. مقایسه کنید٬ آيا اين یک زندان هست یا محل زندگی انسانهائى که جرمش فقط مهاجر بودن است.

 

و این پیام را در همبستگى با هفته زندانیان سیاسی و دانشجویان عزیز و زنان آزادیخواه تقدیم میکنیم:

زنده باد آزادی و برابری! سوسیالسم تنها راه نجات ماست!
مرگ بر حکومت دیکتاتوری ایران و افغانستان!

به امید روزى که زندان نداشته باشیم و با سپاس از نشریه یک دنیای بهتر.

از طرف جمعى از مهاجرین افغان مقیم تهران
١۵ بهمن ٨٦