"پزشک قانونی" باری دیگر حکم صادر کرد!!

آزمایشات انجام شده و همچنین گزارش پزشکان متخصص در بیمارستان توحید،  حاکی از آن است که، تنها کلیه باقیمانده محمود صالحی در حال از کار افتادن است و به همین دلیل تنگی نفس، ناراحتی قلبی، متغییر بودن فشار خون، سر گیجه، گرفتگی عروق، ضعف شدید، مسدود بودن رگ متصل به قلب، ورم کلیه، بزرگ شدن پروستات و کلیه و بسیاری دیگر از نگرانیهایی که در اثر از کار افتادن کلیه بروز کرده‌اند، هر روزه بیشتر و بیشتر وضعیت جسمانی محمود صالحی را به مخاطره میندازد. علیرغم این شواهد و همچنین توصیه‌های پزشکان متخصص بیمارستان توحید، مبنی براینکه محمود صالحی باید مرتبا تحت مداوا باشد، "پزشک قانونی"  برای بار دوم، بدون توجه به توصیه پزشکان متخصص بیمارستان توحید و بدون هیچ دلیلی و حتی بدون در نظر گرفتن قوانین پزشکی، حکم ماندن محمود صالحی در زندان را صادر کرد.
به گفته نجیبه صالحزاده همسر محمود صالحی، که در اعتراض به حکم صادره از طرف "پزشک قانونی" به آن اداره مراجعه کرده بود، مسئولان ذیربط در "پزشک قانونی" اظهار کرده‌اند که ""پزشک قانونی" به نظریه پزشکان بیرون اهمیتی نمیدهد و خود مستقلا تصمیم میگیرد."   این در حالی است که "پزشک قانونی" قبل از صدور حکم، مدارک و پرونده پزشکی محمود صالحی را از پزشکان متخصص بیمارستان توحید  و همچنین پزشکان بهداری زندان مرکزی شهر سنندج، خواسته بود. لازم به ذکر است که پزشکان بیمارستان توحید و نیز پزشکان بهداری زندان  وضعیت وخیم جسمانی محمود صالحی را تائید کرده و همچنین نتیجه آزمایشات انجام شده را گزارش کرده بودند.
مدیر کل "پزشک قانونی' در جواب به اعتراض نجیبه صالحزاده، گفته است که: "ما نمیتوانیم پرونده محمود صالحی را بررسی کنیم، اگر شما معترض هستید باید به دادگاه مراجعه کنید" وی همچنین اضافه کرده است که " تا به حال کسی از پزشک قانونی شکایت نکرده است."
"پزشک قانونی" نظریه پزشکان فوق متخصص بیمارستان توحید را رد کرده و نظریات آنها را فاقد ارزش میداند، اما مسئولان ذیربط اشاره نکرده‌اند که تخصص "پزشک قانونی" چیست؟!!
به دنبال نجیبه صالحزاده جهت شکایات از "پزشک قانونی" به معاون دادستان مراجعه میکند که وی نیز اظهار میکند که : " دکترای معتمد شما در بیمارستان توحید، محمود صالحی را الکی به سی‌سی‌یو انتقال داده بودند ، محمود حالش خوب است و تحمل زندان را دارد."
نجیبه صالحزاده در جواب به معاون دادستان میگوید که : "اگر نظریه پزشکان متخصص بیمارستان توحید برای شما کافی نیست، حداقل به محمود مرخصی بدهید، طبق قوانینی که قوه قضائیه تصویب کرده است هر زندانی در ماه پنج روز مرخصی دارد."
معاون در جواب گفته است که: " محمود صالحی زندانی امنیتی سیاسی است و این مرخصی به او تعلق نمیگیرد"
این در حالی است که مقامات دولت ایران ادعا میکنند که در ایران زندانی سیاسی  وجود ندارد.
لازم به ذکر است که، وضعیت جسمانی محمود صالحی به شدت وخیم است و ماموران زندان هم آن را انکار نمیکنند. بارها وخامت جسمی محمود صالحی، ماموران زندان را مجبور کرده است که وی را به بهداری زندان و یا بیمارستان توحید شهر سنندج انتقال دهند.

۱۳ بهمن ۱۳۸۶