مرگ کارگر شرکت واحد در حین کار

صبح روز گذشته یکی از کارگران شرکت اتوبسرانی تهران وحومه در حین انجام کار جان خود را از دست داد.
به گزارش خبر نگار دسترنج، "در این حادثه ملک علی کریمی، کمک بکسل منطقه 4 شرکت واحد پس از آنکه از ناحیه کاسه سر مجروح شد، جان خود را از دست داد.
وی در زمان حادثه مشغول شارژ کردن  باطری اتوبوسی بود که به دلیل سرد شدن بیش از حد دمای هوا از کار اقتاده بود .
این کارگر در نتیجه حرکت ناگهانی یک دستگاه اتوبوس متوقف شده و برخورد با اتوبوس خراب از ناحیه سر دچار حادثه شد. سطح چرب محل وقوع حادثه و عدم رعایت فاصله در زمان توقف اتوبوسها دلیل وقوع این حادثه عنوان شده است".
ما درگذشت ملک على کريمى را به خانواده و همکارانش و طبقه کارگر ايران تسليت ميگوئيم. قربانيان محيط کار به اندازه يک جنگ بزرگ از کارگران قربانى ميگيرد. در ايران محيط کار به قتلگاه کارگران تبديل شده است. مبارزه براى ارتقا استانداردهاى ايمنى کار و بازرسى مرتب نمايندگان مستقل کارگرى ميتواند وقوع اين تراژديهاى هولناک را کاهش دهد. *