آذر ماجدی در کنفرانس افتتاحیه سی اف آی در لندن:
برای مقابله با مذهب به یک جنبش وسیع اجتماعی سکولاریست نیازمندیم!

موسسه تحقیقاتی – آکادمیک سکولار ( Centre for Inquiry (CFIدر سال 1987 توسط پل کرتز، فیلسوف آمریکایی که بعنوان "پدر اومانیسم سکولار" شناخته شده، بنیان گذاشته شد. این موسسه در چندین ایالت آمریکا و در چندین کشور دارای نمایندگی است. دفتر لندن این موسسه بتازگی افتتاح شده و در روز 18 ژانویه به این مناسبت کنفرانسی  در کانوی هال لندن با شرکت حدود 150 نفر و با تم "سکولاریسم در جامعه مولتی کالچرال (چند فرهنگی): محدودیت های مدنی تولرانس" برگزار شد. این کنفرانس با شرکت سیزده سخنران از ساعت 11 صبح تا 9 شب ادامه داشت. پل کرتز، جوزف هافمن، سیمون بلاک برن و ابن وراق در میان سخنرانان بودند. تم سخنزانی ها در رابطه با سکولاریسم و اومانیسم از زاویه تاریخی و فلسفی بود. آذر ماجدی یکی از سخنرانان این کنفرانس بود.
آذر ماجدی در سخنرانی خود درباره لزوم شکل دادن به یک جنبش اجتماعی سکولاریست بمنظور مقابله با پیشروی های جنبش های مذهبی در دوره اخیر صحبت کرد. وی تاکید کرد که ضروی است سکولاریست ها با شور و تعهد بسیار بیشتری در این راه گام بردارند. آتئیست ها و سکولاریست ها بشکل یک جمعیت ساکت و "مودب" به آگاهگری و دانش آموزی علمی مشغولند. در حالیکه باندازه کافی دانش سکولاریستی و آتئیستی موجود است. مشکل کمبود دانش نیست، مشکل کمبود شور و تحرک سیاسی برای ساختن یک جنبش اجتماعی وسیع است. باید کتابخانه ها را رها کرد و بدرون جامعه رفت. همه آگاهیم که در طول تاریخ بیشترین تعداد انسان تحت نام خدا و مذهب کشته شده اند. همین چند سال اخیر ما شاهد رشد چشمگیری در این جهت بوده ایم. اما هنوز جامعه با احتیاط زائد الوصفی با مذهب رفتار میکند و نگران جریحه دار شدن احساسات مذهبیون است. همه چیز را میتوان نقد کرد، الا مذهب. این وضعیت را باید تغییر داد. ما نباید نسبت به هیچ ایده و ایدئولوژی ای که به حقوق انسان، به حقوق زنان، به  حقوق کودک و به آزادی بیان و عقیده احترام نمیگذارد تولرانس نشان دهیم. مولتی کالچرالیسم یک مقوله راسیستی است. جامعه باید به حقوق شهروندان احترام گذارد، نه حقوق اقلیت ها و محیط های گوناگون مذهبی و فرهنگی. آذر ماجدی در طی صحبت به رشد اسلام سیاسی اشاره کرد. وی گفت که باید تشخیص دهیم که مبارزه ما صرفا مبارزه علیه مذهب نیست. این مبارزه همچنین یک مبارزه سیاسی و ایدئولوژیک است. باید در نظر داشته باشیم که سیاست های آمریکا، حمله به عراق و لبنان و وضعیت خاورمیانه و همچنین راسیسم در رشد اسلام سیاسی بسیار موثر بوده است. نسل زنان جوانی که چه در غرب و چه در خاورمیانه زیر حجاب میروند، به خاطر گرویدن به مذهب نیست، علت اصلی آن سیاسی – ایدئولوژیک است. حجاب بسیاری از این زنان جوان یک اعلام موضع سیاسی علیه آمریکا و سیاست های تجاوزگرانه آن است.
سخنرانی آذر ماجدی با کف زدن های ممتد و استقبال گرم حاضرین مواجه شد. در تمام طول کنفرانس حضار با آذر در مورد سخنرانیش گفتگو میکردند و نظرش را مورد تائید قرار میدادند و در مورد اینکه چگونه باید به این مهم دست یافت، با او به بحث میپرداختند. مهمانان سکولاریست از هلند، اسکاتلند و رومانی آذر را برای سخنرانی دعوت کردند. آذر فرصت یافت تا کتاب تازه منتشر شده اش: "حقوق زنان در تقابل با اسلام سیاسی" را معرفی کند و تعدادی از آن به فروش رسید.
در خاتمه کنفرانس، ریچارد دوکینز، استاد رشته تکامل در دانشگاه آکسفورد که آخرین کتابش در میان پر فروش ترین کتاب ها در آمریکا و انگلستان است، و ریاست افتخاری سی اف آی لندن را بعهده دارد، به سوالات حاضرین پاسخ گفت.

سازمان آزادی زن
20 ژانویه 2008