ادامه اعتصاب کارگران گونی بافی مجتمع صنعتی سما

کارگران گونی بافی سما دیروز سه شنبه در هوای زیر صفر درجه و برف شدید اعتصاب خود را آغاز کردند. ابتدا هم کارفرما و هم مسئولین تلاش داشتند با بی تفاوتی کارگران را مجبور به پایان دادن به اعتصاب کنند. در ادامه بازرس اداره و رئیس اداره خالدیان و محقیان در محل حضور پیدا کردند. توطئه علیه کارگران و ایجاد تفرقه از همان لحظات اولیه در میان کارگران آغاز کردند.
کارگران با روشن کردن آتشهای بزرگ، مردمی که از جاده اصلی سنندج -همدان در تردد بودند را متوجه اعتراض خود کردند. در حالی که ابتدا اجازه ورد به کارخانه را ندادند سپس مجبور شدند مهمانسرا و محل استراحت در اختیار کارگران قرار دهند. مسئولین اداره کار کارگران را به کناری می کشیدند و به آنها تعهد می دادند که اگر اعتصاب را پایان بدهند سریع و در همان لحظه نه تنها حقوقهای معوقه آنها را پرداخت خواهند بلکه سنوات کاری 9 ماه کار را نیز به آنها خواهند پرداخت. به کارگران اعلام می شود این کارخانه دیگر سود آور نیست. این کارخانه بسته می شود. شما خودبخود بیکار خواهید شد. تا این شرایط فراهم شده است حقوقهایان را بگیرید. ما اینجا نماینده قانون هستیم اگر ما برویم معلوم نیست آیا کارفرما بعدا حقوق شما را پرداخت خواهد کرد یا نه. نگرانی کارگران اعتصابی را بر سر دوراهی قرار داده بود. تعدادی از کارگران تسویه حساب کردند. حقوقهای معوقه و سنوات 9 ماه کار را دریافت کردند و به اعتصاب خود پایان دادند. اما بخشی دیگر از کارگران هنوز در اعتصاب بسر می برند. و امروز دومین روز اعتصاب خود را سپری می کنند. این بخش از کارگران اعلام کردند که ما نمی خواهیم به ما اخراج را تحمیل کنید. ما کارگر این کارخانه هستیم. هر وقتی که شما گذشته از حقوقهای معوقه، عیدی و مزایائی که به ما تعلق می گیرد، حقوق کسری 6 ماه را پرداخت کردی و قرارداد ما را تمدید کردید به اعتصاب خود پایان خواهیم داد.
لازم به ذکر است وسیعا خبر این اعتصاب در شهر سنندج و قروه بخش شده است. امروز با صدها اس ام اس از طرف جوانان پیام حمایت به کارگران ارسال شده و خبر اعتصاب را جوانان مرتبا پخش ميکنند. نمایندگان اتحادیه کارگران اخراجی و بیکار در حمایت از کارگران در محل اعتصاب حضور داشتند و برای کارگران این بخش از تجربیات و مبارزات خود گفتند. مردم شهر سنندج برای کارگران اعتصابی امکانات فرستاده و حمایت خود را با کارگران اعتصابی اعلام کردند. کارگران اعتصابی امروز سومین مجمع عمومی خود بر گذار میکنند. در این مجمع عمومی قرار است  تصمیم بگیرند کدام اشکال مبارزه را باید انتخاب کنند برای ادامه اعتصاب و به پیروزی رساندنش چه بايد بکنند.