اجرای حکم
دست و پای 5 تن را در بلوچستان قطع کردند

دادگستری كل استان سيستان و بلوچستان اعلام كرد: در راستای مبارزه بی‌امان با مخلان امنيت و گروگانگيران و سارقين مسلح، 1- «م.ع. جلالی" به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض از طريق راهبندی مسلحانه و درگيری با ماموران انتظامی که منجر به مجروح شدن يکی از آنها شده و 2- «ع.ب.ريگی" و 3- «ا. ريگی" به اتهام محاربه و افسادفی‌الارض از طريق مشارکت در سرقت مسلحانه و آدم‌ربايی مسلحانه و به هم زدن امنيت مردم، 4- «ع.ر.رودينی" و 5- «د. پهلوان» به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض از طريق راهبندی و سرقت مسلحانه و ايجاد ناامنی برای مردم در سطح منطقه به قطع دست راست و پای چپ محکوم شد که احکام صادره پس از تاييد توسط مراجع عالی قضايی کشور با رعايت تشريفات دادرسی و با حضور و نظارت کامل تيم پزشکی به مرحله اجرا درآمد. *