گزارش از برپایی تظاهرات ضد جنگ در بلژیک
على طاهرى

روز شنبه ٢٢ دسامبر بروکسل پایتخت بلژیک شاهد تظاهرات فعالین چپ و دانشجویی و کارگری و سازمان ها و احزاب گوناگون در برابر سفارت آمریکا و سفارت جمهوری اسلامی در مخالفت با دو قطب ارتجاعی میلیتاریسم آمریکا و اسلام سیاسی و حمایت از جنبش های اجتماعی و مبارزات مردم در ایران بود .


ساعت ١١ نوبت اول این تظاهرات در برابر سفارت آمریکا در بروکسل با پرچم ها و پلاکارد های سرخ با سخنرانی تنی چند از فعالین کمونیست از سازمانهای ایرانی و فرانسوی و بلژیکی شروع شد. ما بین سخنرانی ها شعار هایی بر علیه سياستهاى آمریکا داده شد: آمريکا از افغانستان بیرون! آمریکا از عراق برو بیرون! دست آمریکا از مبارزات کارگران در ایران کوتاه! همه سخنرانان بر این مسئله تاکيد کردند  که اجازه نمی دهیم جریانات اسلامی و حامی رژیم اسلامی در جنبش ضد جنگ جایی داشته باشند. در جنگ این دو قطب تروریستی ما نماینده مبارزات مردم در ایران هستیم! ما نماینده دانشجویان دستگیر شده هستیم! ما نماینده محمود صالحی ها هستیم

 


سخنرانی ها به چهار زبان فارسی، هلندی، فرانسوی و انگلیسی برگزار شد. قطعنامه تظاهرات به زبان انگلیسی خوانده شد که بر مبنای قطع تبلیغات جنگ طلبانه آمریکا و قطع مماشات با جریانات اسلامی و خروج سریع ارتش امریکا از خاورمیانه بود. نوبت اول تظاهرات با خواندن سرود انترناسیونال و مارسیز به زبان های فارسی و انگلیسی و فرانسوی به پایان رسید .
ساعت يک بعد از ظهر به سمت سفارت جمهوری اسلامی در بروکسل به راه افتادیم. در راه بر خلاف نرم تظاهرات های گذشته چپها، آهنگ های پینگ فلوید و رپ پخش ميشد. حرکت هماهنگ و پخش سرود لحظات شور انگیزی ايجاد کرده بود .
در نوبت دوم ما با پرچم ها و عکس ها و پلاکارد هائی در حمایت از دانشجویان چپ ربوده شده و محمود صالحی، با طنین شعارها که کل محوطه را برداشته بود، شروع به دادن شعار بر علیه رژیم اسلامى کردیم. این لانه تروریست تعطیل باید گردد! مرگ بر این رژیم ترور، شکنجه، اعدام! محمود صالحی آزاد باید گردد! جمهوری ضد زن مرگش فرا رسیده! سوسیایسم فورا! این شعار ها چنان طنینی داشت که پلیس به ما هشدار آرامش می داد! نیروی پلیس را  سه برابر کردند! دو طرف خیابان بسته شده بود! گویی جمعیت از مقابله با این رژیم سر آرامش نداشت! بعد از حدود ۴۵ دقیقه شعار بی وقفه بيانيه هائى در باره آزادی دانشجویان دستگیر شده و آزادی فوری محمود صالحی و کل زندانیان سیاسی خوانده شد! پیام هایی از دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب جنوب ایران خوانده شد و جمعیت به تشويق و همراهى ميپرداخت. سپس فعالین فرانسوی و بلژیکی شروع به سخنرانی کردند! آنها در مقابله با دو قطب ارتجاعی اسلام سیاسی و میلیتاریزم آمریکا، همبستگی انترناسیونالیستی کارگران را اعلام می کردند! و شعارشان این بود قرن ٢١ از آن ما کارگران است! آنها بر موقعیت تاریخی و حساس جنبش های کارگری و زنان در ایران انگشت گذاشتند و بر همه مبارزین همرزم در ایران درود فرستادند! این نوبت از تظاهرات که حدود دو ساعت طول کشید با هشدار پلیس که وقتتان تمام شده به تعطیلی کشیده شد! مزدوران رژیم آنجا هم از ترس مبارزات مردم ایران آرام و قرار نداشتند! تظاهرات با سرود انترناسیونال و طنین مرگ بر جمهوری اسلامی به پایان رسید ! *

 

دیگر مقالات از علی طاهری