سايت بين المللى كارگرى "ليبر استارت" گزارش ميدهد:
هزاران نامه اعتراضى با عنوان
"محمود صالحى را فورا آزاد كنيد!"

سايت بين المللى كارگرى ليبر استارت كارزارى بين الملى را براى آزادى محمود صا لحى از تاريخ ٢٠ آوريل ٢٠٠٧ آغاز نموده است.  تا روز ٧ جون ٢٠٠٧، تعداد ٥٢١١ نامه اعتراضى از جانب فعالين كاارگرى از اقصى نقاط جهان به مقامات جمهورى اسلامى، از جمله احمدى نژاد، خامنه اى، شاهرودى و سفير دائمى جمهورى اسلامى در سازمان ملل، از طريق كمپين ليبر استارت ارسال گرديده است. بنا به گزارش آقاى اريك لى، اين كمپين يكي از بزرگترين كمپينهاى اعتراضى ليبر استارت بوده است كه تا تاريخ ٧ جون از اقصي نقاط جهان بخصوص ايالات متحده، ١٢٤٤، بريتانيا، ١٠٢٧، كانادا، ٩٠٥، و استراليا، ٨١٦ و همچنين از كشورهاى اسكانديناوى، آلمان، فرانسه، هلند، ايرلند، برخي كشورهاى آفريقايى و آسيايى و نيز ايران به آن پيوسته اند و پيامهاى اعتراضى خود را به مقامات جمهورى اسلامى ايران اعلام نموده اند. اين كمپين همزمان بزبانهاى انگليسى، اسپانيايى، آلمانى، ايتاليايى، نروژى، فرانسوى و لهستانى سازمان داده شده است. بدنبال اعلام وخيم تر شدن بيمارى محمود صالحى در هفته گذشته، در كمتر از ٢ روز بيش از ١٥٠٠ نامه اعتراضى از سراسر جهان به مقامات اجرايى و قضايى جمهورى اسلامى ارسال گرديد. از طريق اين كمپين بطور روزانه دهها نامه اعتراضى براى آزادى صالحى به مقامات حكومت ايران كماكان ارسال خواهد گرديد.
به كمپين ليبر استارت براى آزادى فورى محمود صالحى بپونديد!  د رهر كجاى دنيا، از جمله ايران، كه هستيد، در كمتر از يك دقيقه ميتوانيد اعتراض خود را از طريق اين كمپين ارسال نماييد.

لطفا بر روى لينك زير كليك كنيد و آنرا به وب سايت خود متصل نماييد:
http://www.labourstart.org/cgi-bin/solidarityforever/show_campaign.cgi?c=231

 

اتحاد بين المللي در حمايت از كارگران در ايران
info@workers-iran.org
لطفا وب سايتهاى زير را به صفحه  لينكهاي خود اضافه نماييد.
http://www.etehadbinalmelali.com/INDEXI.htm
http://www.workers-iran.org

١١ جون ٢٠٠٧