صدیق کریمی و شیٽ امانی آزاد شدند
با تمام قوا برای آزادی محمود صالحی

صدیق کریمی و شیٽ امانی از رهبران "اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار" پس از ۴۰ روز از زندان آزاد شدند. آزادی این دو فعال کارگری را به خانواده های این عزیزان، به "اتحادیه کارگران اخراجی و بیکار"، به طبقه کارگر و تمام کسانیکه برای آزادی این فعالین تلاش کردند، تبریک میگوئیم. این یک پیروزی برای طبقه کارگر است.

رژیم اسلامی با یورش وحشیانه به مراسم روز جهانی کارگر در سنندج و دستگیری این رهبران و ۱۱ تن دیگر از فعالین کارگری کوشید تا یک عقب نشینی را به جنبش کارگری تحمیل کند. این یورش رژیم اسلامی اما با مقاومت و اعتراض گسترده فعالین و تشکلات کارگری چه در داخل کشور و چه در خارج کشور مواجه شد. تلاش برای آزادی این فعالین به یک کمپین گسترده بین المللی تبدیل شد. در متن چنین شرایطی رژیم اسلامی علیرغم تهدیدها و شرط و شروطش بالاخره ناچار به آزادی صدیق کریمی و شیٽ امانی شد.

آزادی این فعالین یک پیروزی و یک دستاورد مبارزاتی برای طبقه کارگر است. این پیروزی محصول تلاش و همبستگی گسترده است. یک دستاورد مبارزه برای آزادی این فعالین کارگری تعمیق اتحاد و همبستگی کارگری است. گسترش این همبستگی یک شرط عروج طبقه کارگر در مقیاسی سراسری و اجتماعی است.

صدیق کریمی و شیٽ امانی آزاد شدند، اما محمود صالحی همچنان در زندان جمهوری اسلامی است. محمود صالحی باید فورا و بدون قید و شرط آزاد شود. همبستگی گسترده کارگری تنها راه رسیدن به این هدف فوری است.

زنده باد همبستگی بین المللی کارگری !
مرگ بر جمهوری اسلامی !
زنده باد آزادی، برابری، حکومت کارگری!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۱۹ خرداد ۱۳۸۶ – ۹ ژوئیه  ۲۰۰۷