امضاي مردم آزادي خواه وبرابر طلب سنندج

بیانیه ی مردم آزادی خواه وبرابری طلب سنندج در حمایت از دستگیری وبازداشت دانشجویان در دانشگاه ها 

16 آذر امسال دانشجویان آزادی خواه وبرابر طلب همچون سالهای قبل حماسه ای پرشور آفریدند وفریادهای خود را بار دیگر در دانشگاه تهران طنین انداز کردند.فریاد:
نه به جنگ
دانشگاه پادگان نیست
رهایی زن رهایی جامعه است
زندانی سیاسی آزاد باید گردد
دانشجوی سیاسی آزاد باید گردد
وصدها شعار وخواست ومطالبه ی برحقی که هر انسان آگاه ورادیکالی باید بر آنها پافشاری کند،سرداده شد تا زنده بودن دانشگاه بار دیگر اثبات گردد وما نیز از دانشجویان این طیف پیشرو که هیچگاه در تلاش برای داشتن جامعه ای آزاد وبرابر خاموش ننشسته اند ودانشگاه را به سنگر دفاع از آزادی وبرابری تبدیل کرده اند قاطعانه حمایت خواهیم کرد.اما متاسفانه همانند سالهای قبل تعداد زیادی از این دانشجویان،دستگیر وبازداشت وروانه ی زندان شدند وعده ای نیز به سرنوشت نامعلومی دچار گشته اند.

ما امضاکنندگان (دانشجویان،کارگران،زنان،مردم و...)این بیانیه ،دستگیری وبازداشت این دانشجویان را قاطعانه  محکوم می کنیم وخواستار آزادی فوری  وبی قید وشرط این عزیزان هستیم.

 http://www.azadiobarabarisna.blogfa.com /

 

801  طالب کریمیان

 802 محمد یزدان پناه

803  کیوان یزدانی مقدم

804 کیوان ایرجی

  805بختیار امانی

806 امجد کیخسروی

807 والی امانی

808 رویا امانی

809 ارسلان پناهیان

810آرمان توفیقی

811 قانع آریان

812 عماد گروهی

813 صابر خاطری

814 حسین یاری

815 فرشید یاری

816 محمد سعید یاری

817 فرید پناهی

818 رامتین ربایی

819 فرید انجام

820 فراز انجام

821 شیرزاد انجام

822 شیرکو انجام

823 کاوه انجام

824 لاوان انجام

825 لاوان رمضان پتاه

826کامبیز رضایی

827 آرمین خامی

828 سیروان رمضان پناه

829 حسین غفاری

830 آرش کمانگر

831 آرام کمانگر

832 ریبوار کمانگر

833 ساجد کمانگر

834 کومار محمدی

835 سوران محمدیان

836 پیمان آزامی

837 سامان آزادی

838 امیر هاشمی

839 فریبرز ساعد پناه

840 سلمان مهدی

841 آرمان کریمی

842 اسکندر هادی

843 امیر هادی

844 فرید هادی

845 متین هادی

846 رامین کریمیان

847 روزبه احمدی

848 شمس الدین شمسایی

849 عباس محمدی

850 صابر آیینی

851 کمال هادی

852 سربرز حسینی

 853 سیوان حسینی

854 نامدار خاطری

855 رمضان تاهو

856 آرمین پناهی

857 انور کریمیان

858 حمید تخت فیروزه

859 حامد تخت فیروزه

860 عرفان حمیدی

861 فرهاد محمودی

862 عمران غفوری

863  مصطفی غفوریان

864  فردین زالی

865  عبدالله آنی

866  کمال مرادی

867  پولیا سرایی

868 هوشیار افشار

869 فریده کریمی

870 شهلا رضایی

871 آزاد غفوری

872 خالد احمدی

873 وحید احمدی

874 شاهین رحمتی

875 آرام صوفی آرا

876 محمد سیف پناهی

877 محمد فتاحی

878 پیمان مفاخری

 879بشیر ذوالقدری

880 جمال محمدی

881 نادر محمد نژاد

882 رضا محمدی

883 صادق محمدی

884 وحید آنی

885 کاوه اردلان

886 نادر درودی

887 سلیم گودرزی

888 بهرام بهرام پور

889 خسرو کسرایی

890 بهمن باباجانی

891 شهریار محمدی

892 سلیمان محمدی

893 پیمان مارابی

894 خسرو کمری

895 علی حاتمی زاده

896 محمد محمدی

897 کمال مصطفی زاده

898 غلام شیروانی

899 پوریا کرمی

900 محمد رضا کرمی

901 بهرام پیری

902 سیروان شافعی

903 محمد اشرفی

904 نجات کمانگر پور

905 سعید فتحی

906 حیدر بزرگمهر

907 حشمت جواهری

908 علی باتمانی

909 حمید حسینی

910 روناک نیکویی

911سینا همتی  آرنانی

912 عدنان مصطفایی

913 حامد درودی

914 مجید مرتضوی

915 کامل تابع

916 نریمان محمودی

917 وهاب دارابی

918 په شیو کمیزی

919 نعیم ابراهیمی

920 کورش شادست

921 کیانوش شادست

922 ژاله یار احمدی

923 کوثر احمدی

924 کریم رستمی

925 مجید حمیدی

926 کمال زمانی

927 مسعود همته

928 رزا بشیری

929 نوشین پرویزی

930 ژاله مرادی بانه

931 زهرا جواهری آساوله

932 کاردو خاکی پور

933 کاوه فاتحی

934 ارسلان خریک

935 آزاد زرویی

936 یاسین حسنی

937 ثریا فتحی زاده

938 برومند ویسی

939 توفیق زارعی

940 ئامانج راد

941 رضا حسن پور

942 آرمان بشیری

943 آرش فتحی

944 نادم خاکسار

945 حسن فرامرزی

946 آمیتا جمشیدی

947 سوران آقازاده

948 بایزید بهرامی

949 آرمان فتحی

950 نرگس آرمان

951 مرضیه محمدی

952 فواد رستام

953  احسان رضایی

954 محمد مرادی

955 خبات احمدی

956 بنیامین احدی

957 جمال کاظمی

958 امید امیری

959 ناهید حبیبی

960 آرام ناظمی

961 هانا صمیمی

962 شهرام ناظری

963 شهرام ناصری

964 فرهاد عزیزی

965 آکو محمدی

966 علی حسنی

967 هیرش عسکری

968 واریا رشیدی

969 محسن نادری

970 سمیه ندیمی

971 کاوه نامدار

972 کمال شرفی

973 آرمان ساجدی

974 سوران پاک منش

975شکوه شریفی

976 حمید کارزان

977 پرستو فلسفی

978 سروش صدر

979 فردین نگهدار

980 عثمان محمودی

981 عرفان محمودی

982 علی هاشم پور

983 سبحان رضایی

984 غفور میرزایی

985 صابر کارگر

986 محبت عزیزیان

987ملا حسین رضایی

988 کامدین شاهی

989 زهیر عباسی

990 حسین زیرکی

991 هدا آمرزش

992کاوه اندیشمند

993 دلگیر انوشه

994 عرفان خدایی

995  سهراب شمالی

996 رامین کمانگر

997 شیرکو سهرابی

998  هیمن  بزرگی

999 کارن سلیمی

1000 فاروق مشیر وزیری

1001محسن قائمی

1002 اسعد مرامی

601 محمد آقا میری

602 جلیل زاهدی

603 یعقوب میرانی

604 محمد میرانی

605 رئوف جعفری

606 سیوان احمدی

607 مهدی قلی پور

608 سلمان کریمی زاده

609 احسان وکرک

610 احسان حسنی پور

611 حاتم کریمی زاده

612 حسین شریفیان

613 سرکاو قادری

614 هادی رحیمی

615 صلاح قاسمی

616 هادی یاری

617 محمد جلالی

618 عبدالله حسینی زاده

619 عبدالکریم سلیمانیان

620 عثمان مرادی

621 امیر رحیمی

622 امید عیسوی

623 محمد مرادی

624 صادق فتحی

625 اسعد امینی پور

626 فریدن ابراهیمی

627 احمد رضایی

628 آریا احمدزاده

629 عادل زارعی

630 آکو زارعی

631 ماجد رستمی

632 بهمن احمدی

633 عثمان احمدی

634 محمد احمدی

635 کامدین احمدزاده

636 کریم احمدزاده

637 محمد سعیدی

638 قادر سعیدی

639 حسین احمدی

640 اسماعیل الماس پور

641 اسماعیل مرادی

642 عثمان رضافر

643 کامران ایوبی

644 نورالله کریمی

645 حمید محمودی

646 صلاح محمودی

647 ماه منیر فتحی

648 رضا کمالوند

649 امید فتحی

650 سید سلمان حسینی

651 سید وهاب حسینی

652 محمد فخری پور

653 محمد کمالی

654 محمد فتحی پور

655 سینا همتی

656 زویا کمانگر

657 روناک حسینی

658 شیوا عرفانی

659 محفوظ شریفی

660 آریا شریف زاده

661 کامران رحمانی

662 سالار مساوات

663 محسن یاوری

664 آکو علی پور

665 مجید علیزاده

666 شورش زمانی

667 لقمان کریمی

668 آرمان زمانی فر

669 وحید بهرام

670 بختیار دست پرچین

671 محمد پیروز

672 ایوب جیرانی

673 سلیمان ویس پور

674 محمد پارسایی

675 محمد پرهیز کار

676 اقبال ساعدموچشی

677 شاهین نیکویی

678 تقی مرادی

679  عابدین اسکندری

680 افشین آقا میری

681 ایوب میرانی

682 ایوب ابراهیمی

683 حامد جعفری

684 عیسی کاکی

685 ریبوار فتاحی

686 ارسلان مهدی پور

687 بهزاد اعظمی

688 سعید آقا میری

689 داعیه پیرخضری

690 حمیرا نجیبی

691 هیرش نقشبندی

692 هیوا نقشبندی

693 ئاسو نقشبندی

694 ویدا احمدی

695 پریسا صالحی

696 شیوا جعفری

697 بدری جعفری

698 صدری جعفری

699 جمال نجیبی

700  انور نجیبی

701 بهار نجیبی

702 کوهستان نجیبی

703 ایوب نجیبی

704 کاوه نجیبی

705 طالب نجیبی

706 کیوان اسدی

707 فرهاد مجیدی نیا

708 کایان نجیبی

709 خالد احمدی

710 ادریس رضوی

711 هستی رضوی

712 نگار سلطانی پور

713 ئاسو نقشبندی

714  شلیر ملازاده

715 بهاره یوسفی

716 ئه سرین امینی

717 فرنوش شریعتی

718 ریحانه محمدی

719 زهرا زمانی

720 مهرنوش محمدی

721 فریاد محمدی

722 اقبال نجیبی

723 سحر نجیبی

724 یحیی نجیبی

725 محمد نجیبی

726 طیب نجیبی

727 گلاله نجیبی

728 شهین نجیبی

729 سعید نجیبی

730 سعدی اسعدی

731 فرامرز احمدی

732 جوانمرد احمدی

733 هه لاله احمدی

734 ئاکو احمدی

735 جمشید ناصری

736 کیومرث دهنوی

737 فرید زندی

738 رامیار غفاری

739 آروین جعفری

740 آرمین جعفری

741 آرمین هاشمی

742 امید ریحانی

743 سارا الماسی

744 نیما جواهری

745 زاگرس محمدی

746 ادریس سروری

747  امیر ساحر

748 سیروان ساحر

749 نیما ساحر

750 رامین محمدی

751 شمس ا... امانی

752 جواد امانی

753 فواد صدری زاده

754 مهدی هسته ای

755 افسانه ذیجی

756 وریا نقشبندی

757 امیر نجیبی

758 سعدی نجیبی

759 زبیر فیضی

760 امید اسدی

761 اردلان اسکندری

762 آرام احمدی

763 رزگار عبدی

764 آرش مرادی

765 امید علی پناه

766 آرمین ابراهیمی

767 مهران پیر خضری

768 محمد پرئیز اسدی

769 سیروان پرندک

770 زاگرس احمدی

771 سوران احمدی

772 آرام لطفی

773 سالار زند کریمی

774 حاتم سرهنگی

775 اهون سهرابی

776 یاسین برفنی

777 عبدالقادر سبحانی

778 ارسلان هادی

779 امیر هادی

780 کامران هادی

781 کاویان پوریایی

782 پیمان هاشمی

783 پویا زندی

784 رامین امینی نسب

785 سیامک امینی نسب

786 سیوان امینی نسب

787 سامان مرادی

788 ساسان مرادی

789 شیرکو جعفری مقدم

790 حبیب الله شریعتی

791 میلاد شریعتی

792 امیر شریعتی

793 کیومرث کوهی

794 خالد هادیان

795 پدرام آریانی

796 کاظم احمدی

797 خالد احمدی

798 هیبت صلاحیان

799 جلیل احمد مرزی

800 کاوه رفیقی

401 کامیار قریشی

402 روناک قریشی

403 نازیلا قریشی

 404 النا قریشی

405 رامپر قریشی

406 کامیل امانی

407 فرزادنیک رفتار

408 یاور مرادی

409شلیر اردلان

410 صدیق اردلان

411 آزاد ولی زاده

412 رزگار محمدی

413 شب بو لطفی

414 هه ژار کاظمی

415اشکان کریمی

416 داود کریمی

417 سارا لطفی

418 جمیله لطفی

419 دریا لطفی

420 سیروان ناصری

421 گلاله مرادی

422 ژیلا حسینی

423 پروا حسینی

424 شاهو رحیمی

425 شیرکو رحیمی

426 علی حسینی

427 فواد ابراهیمی

428 امید ریحانی

429 شاهو ریحانی

430 شاهین رفاهی

431 شهرام کردی

432 عادل فاتحی

433 هاوری کردستانی

434 نیما محمدی

435 کارو امینی

436 فخرالدین امینی

437 محمد فخری

438 رامیار آبادیان

439 امید فاتحی

 جبار عبداللهی440

441 سوران بهرورزگر

442 سیروان بهروزگر

443 احمد محمدی

444 نظام با جلانی

445 سرکوت محمدی

446 حبیب الله  قربانی

447بهزاد امینی

448 فرهاد ملایی

449 باقر ملایی

450 خالد شادی

451 شهاب ابراهیمی

452 داود باقری

453 اسماعیل شیمنی

454 سیروان محمدی

455 کمال امانی

456 کیوان امانی

457 فرامرز قربانی

458 فرزاد گلنما

459 حبیب الله محمدی

460 عادل گلنما

461 سجاد امینیان

462 رامین محمدی

463 نیما پرویزی

464 کاوه محمدی

465 مظفر فیضی

466 ژیان پرویزی

467 علی آبادی

468 حسن محمدی

469 ئاسو مظفری

470 محمد کریمی

471 سلیمان محمدیانی

472 آرام حسینی

473 چیمن محمدی فر

474 ئاسو کمانگر

475محمد کریمی

476 سرریز کوهی

477 جمشید روحی

478 ابراهیم مرادی

479 حیدر کوهی

480 رحیم محمدی

481 غفار ابراهیمی

482 هاشم ابراهیمی

483 ستارفریدی

484 مستوره جواهری

485 هادی ساعد پناه

486 ابراهیم ساعدپناه

487 سیروان ساعد پناه

488 سینا ساعدپناه

489 کورش دانایی

490 کیوان دانایی

491 حسین رمضانی

492 حسن رمضانی

493 محمد حسینی

494 شهاب یزدی

495 صالح یزدئی

496 دانا محمدی

497 ریبوار واحدی

498 کیوان بهرامی

499 ارسلان شیخی

500 ریبوار دهی

501 زیبا احمدی

502 هیرو احمدی

503شبنم احمدی

504 کاوه احمدی

505 سرگل احمدی

506 محمد اردلان

507 فواد اردلان

508 لاله اردلان

509 غفور پیر ویسی

510 رابعه پیرویسی

511 فراورز پیرویسی

512 مصطفی پیر ویسی

513 اسعد باتو

514 شاهین باتو

515 سارا باتو

516 امید باتو

517 داور کمیزیان

518 دلیر کمیزیان

519 وریا کمیزیان

520 وریا احمدی

521 یحیی احمدی

522 کمال احمدی

523 صغری حسینی

524 نسرین محمدی

525 ابراهیم لاهور پور

526 رشید لاهورپور

527 محمد لاهورپور

528 اشرف لاهورپور

529 علی رنجبر

530 حسن رنجبر

531 محسن رنجبر

532 کاوه رنجبر

533 بیتا رنجبر

534 نازیلا رنجبر

535 هو لیر کوماسی

536 اشکو کوماسی

537 لاوان کوماسی

538 ئالان کوماسی

539 علی رحمتی

540 شهلا رحمتی

541 هیوا کیخسروی

542 کاروان کوماسی

543 نگار بیننده

544 محی الدین بیننده

545 منیجه بیننده

546 محمد امین بیننده

547 مهناز پیرخضری

548 آزاد پیر خضری

549 محسن پیر خضری

550 ادیب پیر خضری

551 شیوا پیر خضری

552 نگین پیرخضری

553 پرشنگ پیرخضری

554 سعید پیرخضری

555 لطیف پیرخضری

556 سعدی پیرخضری

557 آرام پیرخضری

558 شمس پیرخضری

559 کاوان پیرخضری

560 ئاکو پیرخضری

561 حمیرا پیرخضری

562 اسعد پیرخضری

563 نسرین پیرخضری

564 شورش پیرخضری

565 روزا پیرخضری

566 نسیم پیرخضری

567 شوان پیرخضری

568 ژوبین پیرخضری

569 خبات اکبری

570 محمد اکبری

571 گلاله اکبری

572 حسین حسینی

573 نسرین حسینی

574 خدیجه حسینی

575 اشرف حسینی

576 فاطمه حسینی

577 فریده حسینی

578 دیبا حسینی

579 لقمان حسینی

580 حمید حسینی

581 سرور حسینی

582 شادی حسینی

583 شیما حسینی

584 آرمین حسینی

585 جعفر محمدی

586 رزگار محمدی

587 چنور محمدی

588 الوان محمدی

589 ئه ستیره محمدی

590 یدی کریمی

591 عبدالله کریمی

592 خلیل حسینی

593 صدیق حسینی

594 امید حسینی

595 فواد حسینی

596 ناصر حسینی

597 صابر حسینی

598  مسعود رشیدی

599 آرش رشیدی

600 ادریس رشیدی

201 حسن یزدانی

202 حسن نادری زاده

203 گلباخ جمالی

204 ریزان شیخ احمدی

205 محمد حسینی

206 احمد کریمی

207شهین مکری

208 هلاله رستگاری

209 محمد زاهدی

210 شیوا کریمی

211 ویدا اکبری

212 مهسا حاجی حسین لو

213 آشتی گلستانی

214 نرگس بهرامی

215 ریبوار محمدی

216 روژین شرینی

217 کویستان سلیمی

218 هادی حیدری

219فریدون رفیعی

220 آکومحمدزاده

221 مهنوش حکیمی نسب

222 سهیلا رحیمی

223 دلشاد شاکری

224سیروان یاوری

225 سروه فدقی

226 نیشتمان عزیزی

227 شیلان گرامی

228 لیلا گساتی

229 رویا رحیمی230

230 مونا معروفی

231 اناهیتا شیخی

232 نسیم رضای

233 هاجر نقشبندی

234 سمیه ظریفی

235 فاطمه کریمی

236 جلال محمدرضای

237 الهام کشتی ارا

238 مینو شافعی

239 لادن علیپور

240 پگاه عزیزی

241 ندا بهرامی

242 دلنیا رضاپور

243هانا صفوی

244 کژال رضایی

245 باران عزیزی

246 نسرین مصطفوی

247 هیوا اسدی

248 سحر نوری

249 آزاد رشیدی

250 منوررحیمی

251 هامون نامداری

252 امیر سلطانی

253 پیمان حسینی

254هیوا رجبی

255 آرمان فتحی

256 زلیخا سعیدی

257 محمود شکوهی

258 هانا صمدی

259 هلیا راضی

260 نسیم احمدی

261 راحله رحیمی

262 میترا مرادی

263 ستاره مرادپور

264 خاطره سلیم پور

265 لیلا آخوندی

266 سمیرا سینایی

267 شیرین تفتی

268 فرخ شهیدی

269 حسین احمدنیاکان

270 رضا محمدزاده

271توفیق رحیمی

272 بتول طلابی

273 بتول قلعه شاخانی

274 معصومه منتشلو

275مرضیه کاوه

276 رضیه کاوه

277 صلاح قدسی

278 عبدالله شهریاری

279 صدیق کریمی

280 افشین قاسمی

281 جلیل شادابی

282 عمر مرادی

283 موسی امینی

284 محمد مرادی

285 کتایون مخبری

286 سارا نعمتی

287 گلریز جوانمردی

288 عدنان مرادی

289 حافظ نادری

290 شیما نقشبندی

291 پدرام زرافشان

292 سمیرا احدیان

293 وریا مرادی

294 جمیل صیفی

295 واحد فتاحی

296 سمیه کاکایی

297 شرمین محمدی

298 ئهسرین مرادی

299 سارا علی پور

300 اسعد احمدی

301 احمد مبارک شاهی

302 شادی مجیدی

303 سمیه مجیدی

304 آیدا نموی

305 وحید علیزاده

306 کامل قادر پور

307 محسن ملا حسینی

308 مهدی صالحی

309 آرام دلپاک

310 حافظ سهرابی فرد

311 ادریس رستمی

312عادل محبی

313 مقداد شبرندی

314 شعیب قدسی

315 جمال زادهش

316 نیشتمان رحمان پور

317 حمدی خدابیگی

318 منصور محمدی

319 مژگان پورکریم

320 حمید غلامی

321 سعید عسکری

322 سامان حسنی

323 هانا محمدی

324 محمد احمدیان

325 عباس رحیمی

326 دیلان شهبازی

327 ایمان خوش نمک

328 سهیل محمودی

329 سحر گیلانی

330 نسترن رضایی

331 امیر خدامرادی

332 رضا کمانگر

333 هانا مرادی

334 آرا کریمی

335 شهاب عزیزی

336 عزیز مرادی

337 ابراهیم رمضانی

338 کریم قیرانی

339 رضا فتحی

340 محمد گلستانی

341 سامان شیخ اسماعیلی

342 شهاب نصرتی

343 هورامان  رحمانی

344 کامیار کمالی

345 فردین رشیدیان

346 فرشاد محمدی

347 فرهاد صادقی

348 ارسلا ن شهیدی

349 حسن حکیم نژاد

 350 بهروز شکری

351 آمانج رستمی

352 هوشیار رحمانی

353 وحید رحمانی

354 مسعود شریعتی

355 شرعیه نهاوند

356اسعد محمدیان

357احمد نصیریان

358 شاواز نصیری

359 ساناز کریمیان

360 هیمن محمودی

361 ژیان منتصوری

362مژگان پور کریم

363 منصور محمدی

364 رزا کریمی

365 اسعد احمدی

366 رضا بیگلری زاده

367 محمد حسین زاده

368 شیلان برهانی نژاد

369 رضا احمدی

370 احمد رضایی

371 سیوان رشیدی

372 بهمن حیدری

373 کامیار احمدی

 374 رزگار مرتضایی

375 اسماعیل محمدی

376 عثمان ولی زاده

377 خالد صوفی زاده

378 فرید نازاری

379 احمد حیدری

380صدیق کبودوند

381 اشرف پریچهر

382 عبید پیر خضری

383آزاد احمدی

384 کیا پرندان

385 آرش احمدی

386 محمد علیخانی پور

387 بختیار علیخانی پور

388 راغب نعمتی

389 ادریس مجیدی

390 مسعود مجیدی

391 نگین مجیدی

392 صدیق مجیدی

393 توفیق آقا مجیدی

394 خبات امیری

395هیمن رضایی

396 چنور رضایی

397 یاسر پاکنهاد

398 دیبا احمدی

399 ئه سرین اردلان

400 عادل شریفی

1 هامون رجبی

 2 رضا امیر پور

3 فرید کمانگر

4 حیدر محمدی

5 حیدر کمانگر

 6  شهلا فرهادی

7  زاهد کمانگر پور

8  اکرم نجیبی

 9 نسترن عسکری

10 طاهره صالحی

 11فاطمه قادری

12صفیه رسولی

13 کیهان ابراهیمی

14 ناهید مرادی

15 شعیب فتاحی

16 بیستون محمدی

17 راشد کمانگیر

18 پویا ایزدی

19 نگار شبرندی

20 نقره فلاحی

21 صالح کرم پور

22 بعثت رستمیان

23 مصطفی شیروانی

24بهروز حاجی

25 کاوه کمانگر

26 مدرک رضایی

27 ناظم روحی

28 بیستون رمضانی

29 فاروق شهریاری

30 ظهور مومنی

31 بشیر شهریاری

32 سروه رضایی

33 نرگس حسینی

34کامران روحی

35 رضا رحمانی

36 محمد نوری

37 حمزه امینی

38 روناک صادقیان

39مرضیه رسولی مقدم

40شهین رحمانی

41 محمد نوری

42 محمد غریب اسماعیلی

43 قهرمان اسدی

44 الهه رحیمی

45 عالیه اسکندری

  47 امید عزیزیان

48 هه ژار کامکار

49 دلیر رحیمی

50 دلیر اسکندری

51خالد برومندی

52 الهه نیکنام

53 گلاله نیکنام

54 زهرا حسینی

55 زینب سلیمی

56 شیوا سیدی

57 سودابه رضایی

58 روناک لطفی

59 روژین نصیری

60 الهام ناظری

61 ندا خالدیان

62 ستار کریمی

63 بلال عارفی

64 بختیار پیر خضری

65 خالد اعتباریان

66 سامان خوشخورانی

67 ادریس ازخ

68 مسلم  قنبریان

69 علی نوری

70 ابوالسلام جوانمردی

71 ابوبکر غفوری

72 عزیز عزیزی

73 لال غیوری

74 گشین امینی

75 فرزاد کمانگر

  76 معصومه رحیمی

77 مینا صادقی

78 شهلا دهقانی

79 زانیار امینیان

80 لیلا کریمی

81 فایق امینی

82 بهمن رمضانی

83 عطا شبرندی

84 احسان احمدی

85 مادح عادل

86 کژال احمدی

87 دانا رسولی

88 فریاد امینی

89 لیلا اوتادی

90 امین رسولی

91 سیما گیچولو

92 فاطمه خالدیان

93 زیتون نصری

94  آریا بکری

95 شاداب رحمانی

96 بهروز علی محمدی

97 بشرا ناصری

98 رستم فلاحی

99 هیوا فتحی

100 بهاره کمانگر

101 عزیز دشتی

102 کارن محمدی

103 جواد باجلانی

104 هیرش محمدی

105 هیمن باجلانی

106 اقبال حراری

107 احمد محمدی

108انمق نامداری

109 احمد تابعی

110 فرید لاوی

111 بهرام نوری

112 امید محمدی

113 بختیار حمیدی

114 پیمان نعمتی

115 علی زندی

116 امید مرادی

117 کیوان رشیدی

118 سامان محمدی

119 کاوه مرادی

120 فرزاد کلهر

121 خبات گومندی

122 میلاد کلهر

123 احسان بکری

124 فردین دارابی

125 بهنام کرمی

126 محمد امیر جواهری

127رسول رضایی

128 سجاد نیرومند

129 سعید رضایی

130 مهدی صبوری

   131 سهیلا رشیدی

132 روناک احمدی

133 گلاله زندی

134 چیا بغدادی

135 سعید عزیزخانی

136 سارا رزاقی

137 سعید خادمی

138 هیرو حسنی

139 فاطمه محمدی

140 مژگان احمدی

141 لیلا خادمی

142 شکوفه حسنی

143 زهرا اسکندری

144 آذر سواری

145 بهنوش فتحی

146 شبنم شریفی

147 شیرین رحیمی

148 نادیا شفیعی

149 احمد عزیزخانی

150 نرگس ناصری

151 نرگس درودی

152 هوشیار چتانی

153 اویدا صفری

154 آیدا کمالی زاده

155 شمیل کردنژاد

156 بیتا کریمی

157 مینا نوروزی

 158 ریحانه رفیق پور

159 شب بو معیانی

160 نسترن محمدی

161 شیرین شرافت

162 صبا نوذری

163 چنور فتحی

164 لیلا محمدی

165 شیوا خانی

166 سونیا احمدی

167 سپهر سپهری

168 کورش میری

169 محمد امیری

170 فاطمه امیری

171 سینا احمدزاده

172 اکرم کرمی

173 امید عزیزخانی

174 نگین امیرخانی

175 آریا سلیمانی

176 نازنین محمدی

177 آزاد میر احمدی

178 هاوار احمدی

179 ئه وین محمدی

180 هیمن رحیمی

181 کیهان محمدپناه

182 ئه وین رضایی

183 محمد کریمی

184 توفیق حاتمی

185 شیرزاد رئوفی

186نوید قادری

187 رحیم محمدی

188 احمد عزیزی

189 فرشاد کریمی

190 علی صالحی

191 حبیب کمانگر

192 مهرانه پدر احمدی

193 آرزو شاه ویسی

194 یحیی عبداللهی

195 حسن حیدری

196 مدرک فرجی

197 سیروان باشماخی

198 مصطفی قادری

199 حامد غیاثیان

200 امین ایمانی

لازم به ذکر است که شما می توانید با سر زدن دوباره به این بلاگ از تعداد کل افرادی که این بیانیه را امضا کرده اندُآگاهی کسب کنید.