کارگران مرکز صنعتی کلاهدوز
2 ماه دستمزد معوق!

بنا به خبر دریافتی، بیش از 2000 نفر از کارگران مرکز صنعتی کلاهدوز دستمزدهای 2 ماه گذشته شهریور و مهر ماه را دریافت نکرده اند. اعتراض و مراجعات تا کنونی کارگران به عوامل کارفرما هم برای دریافت دستمزدهای معوق تا این لحظه بدون نتیجه مانده است. عوامل کارفرما در جواب کارگران معترض با صراحت گفته اند: برای شما کارگران چاره ای جز صبر و حوصله نیست، پول نداریم، تحریم است، اقتصاد، بازار و همه چیز به هم ریخته است . آن وقت شما کارگران با بی تفاوتی و بی مسئولیتی نسبت به این اوضاع و شرایط بحرانی مملکت به فکر دستمزد و زندگی خودتان هستید!

اوضاع مملکت و اقتصاد و صنعت و همه چیز به هم ریخته، پولی در بساط نیست، تا به کارگران میرسند بساط و کاسه گدایی حکومت و سرمایه دارن پهن است. این شعار، این دروغ و عوام فریبی سرمایه داران و حکومتشان است. عجبا! پس این همه درآمدهای میلیاردی نفت، پس این همه ثمره کار و رنج شبانه روزی بی حساب و کتاب کارگران، پس این همه منابع عظیم مالی در این مملکت به کجا رفته و چگونه دود و باد هوا می شود؟ تا سرمایه دارن سودجو مانده اند، تا گله های آخوندهای انگل و مفت خور مانده اند، تا هزینه های سرسام آور میلیارد در میلیاردی حوزهای جهل و ارتجاع تولید مثل آخوند مانده اند، تا سپاه و بسیج و جاسوسخانه اطلاعات مانده اند، تا همه دستگاههای عریض و طویل جنایت و سرکوب و سانسور و آدمکشی مانده اند، تا حسابهای بانکی خارج از کشور آخوندها و خانواده های مولتی میلیاردرشان مانده، تا حزب اله و طالبان و بشار اسدها مانده اند، تا این حکومت اسلامی با همه اشتهای سیری ناپذیرش برای جنایت و دزدی مانده است، از قرار حضرات چندان هم بیراه نمی فرمایند. پولی در بساط نیست، کمبود و بحران و ورشکستگی سر به آسمان می ساید و برای تامین این هزینه های سرگیجه آور، برای تامین این سیکل فساد و تباهی مالی، برای سرمایه داران و حکومت اسلامیشان چاره ای نیست، مگر با تحمیل گرسنگی و فقر روز افزون به خانواده های کارگری، با عدم پرداخت دستمزدها، با افزایش هزینه های زندگی، با کاهش انواع خدمات بیمه و تامین اجتماعی و...

مرکز صنعتی کلاهدوز واقع در جاده قدیم کرج در منطقه ورد آورد با بیش از 2000 نفر کارگر قراردادی با قراردادهای از 3 ماه تا یکسال و دستمزدهای 380 هزار تومانی پرداخت نشده و ساعت کاری از 7 صبح تا 6 عصر، از زیر مجموعه های وزارت دفاع حکومت اوباش اسلامی است. این مرکز در زمان جنگ ارتجاعی از مراکز تولید مهمات بوده و هم اکنون با تغییر خط تولید در زمینه تولید انواع شیر آلات و لوازم جانبی وسایل گاز سوز در مالکیت فرمانده هان جانی سپاه پاسداران میباشد .

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی !

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
24 آبان – 14 نوامبر 2012