کارکنان آموزش و پرورش منطقه 5 تهران
دستمزدهای مهرماه معوق!

بنا به خبر دريافتى٬ 10 روز از پایان مهر ماه میگذرد اما با اینحال بیش از 500 نفر از کارکنان و نیروهای خدماتی آموزش و پرورش منطقه 5 واقع در غرب تهران اتوبان ستاری هنوز دستمزدهای ناچیز و چندین برابر زیر خط فقرشان را دریافت ننموده اند. در طی 10 روز گذشته پیگیری و اعتراض کارکنان زحمتکش و نیروهای خدماتی بعلت مخالفت و کارشکنی عوامل حکومت اسلامی در آموزش و پرورش به نتیجه ای نرسیده است، هم اکنون پس از 10 روز وعده های دروغ امروز و فردا سرانجام اعلام نموده اند دستمزدهای مهر ماه بعلت کسر بودجه و مشکلات مالی تا 18 آبان ماه پرداخت نخواهد شد!

یکی از نیروهای خدماتی میگفت: با این ماشین قراضه ای که آن را هم بطور قسطی و شرایطی خریداری نموده ام برای گذران زندگی خانواده ام مسافرکشی میکنم. این روزها فشار گرانی و فقر آنقدر زیاد شده که حالا دیگر پولی هم برای خرید و تهیه بنزین و مسافر کشی برایم نمانده است. اجاره خانه عقب افتاده و بسیاری از اقلام و مایحتاج ضروری و خورد و خوراک روزمره زندگی خانوده ام را به دلیل فقر و بی پولی قلم گرفته ایم. از این طرف هم که دستمزدهایمان را نمی دهند و میگویند بحران و کسر بودجه داریم. این یعنی اقتصاد مقاومتی! اقتصاد مقاومتی یعنی این حکومت اسلامی سرمایه داران کمر همت را بسته است تا ما و خانواده هایمان را بیش ازهر زمان دیگری به قعر جهنم فقر و فلاکت و محرومیت و گرسنگی سرازیر نمایند.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٩ آبان ١٣٩١ – ٣٠ اکتبر ٢٠١٢