کارگران شرکت گلراد قزوین!

بنا به خبر دريافتى٬ دستمزدهای دو ماهه شهریور و مهرماه بیش از 15 نفر از کارگران شرکت گلراد قزوین تا امروز همچنان پرداخت نشده و پا در هوا به قوت خود باقی است. در این دو ماه پیگیری و اعتراض و مراجعات مکرر کارگران به عوامل کارفرما برای دریافت دستمزدهای معوق بی نتیجه بوده است. عوامل کارفرما با وعده های امروز و فردا، با قول و قرار پرداخت مساعده و در عین حال با تهدید کارگران به اخراج همچنان با کارشکنی و مقاومت از پرداخت دستمزدهای معوق کارگران طفره می روند.

یکی از کارگران میگفت: با اضافه کاری و همه کاری که انجام می دهیم، دست آخر دستمزدمان حداکثر تا ماهی 400 هزار تومان میشود. 400 هزار تومان حتی بهای اجاره دو اتاق محقر و بدون امکانات در اطراف قزوین هم نمیشود. بقیه هزینه های زندگی دیگر به امان خدا، خورد و خوراک و پوشاک و لباس، دوا و دکتر و مخارج مدرسه بچه ها و هزار و یک خوشی و ناخوشی دیگر زندگی از کجا باید تامین شود معلوم نیست. دو ماه است که دستمزدهایمان را هم نداده اند، آنقدر قرض و بدهکاری بالا آورده ایم که دیگر خودم به روی فامیل و در همسایه خجالت و شرمنده ام. هر روز غروب که از اینجا میروم با خستگی زیاد مجبورم در کنار خیابان بساط دست فروشی راه بیاندازم با 50 هزار تومان سرمایه! چندین عدد زیر پوش و جوراب از مغازه خریده ام تا بساط کنم تا شاید اینطوری مخارج خانواده ام را یک جورایی سر کنم، هیچ راهی و هیچ امیدی نمانده، سایه و کابوس رنج بی پولی و فقر و نداری و بدهکاری و شرمندگی شب و روز با من و خانواده ام همراه است. گاهی مایوس و درمانده می شوم، گاهی امیدوار، همیشه در همان نقطه اول، در نهایت فقر و محرومیت و نداری گرفتاریم.

شرکت گلراد واقع در شهر صنعتی البرز قزوین با بیش از 15 نفر کارگر قراردادی با قراردادهای یکماهه و دستمزدهای 389 هزار تومانی پرداخت نشده  و ساعت کاری 7 صبح تا 4 عصر تولید کننده انواع کارتن و شانه های مخصوص بسته بندی تخم مرغ میباشد.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٩ آبان ١٣٩١ – ٣٠ اکتبر ٢٠١٢