در حمایت از هفته همبستگی برای آزادی فعالین کارگری
اعتراض به‌ موج اخیر اعدامها در ایران

رژیم جمهوری اسلامی زیر فشار امواج بحران اقتصادی یورش وحشیانه ای را به معیشت کارگران و مردم زحمتکش سازمان داده است. تحریمهای اقتصادی غرب، افزایش هر روزه فشار گرانی و گسترش بیکاری وخامت زندگی کارگران و محرومان را افزون تر کرده است. همزمان رژیم جمهوری اسلامی با دستگیری و زندانی کردن تعدادی از رهبران، فعالین و پیشروان جنبش کارگری و با تهدید به دستگیری و احضار شماری دیگر از آنها فشار هر روزه بر جنبش کارگری را افزایش داده است. هم اکنون علی رضا عسکری عضو کمیته اجرائی کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، رضا شهابی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، شاهرخ زمانی، محمد جراحی و بهنام ابراهیم زاده از اعضای کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل های کارگری، علی نجاتی عضو هیأت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، مهدی فراحی شاندیز و علیرضا اخوان از جمله فعالان جنبش کارگری هستند که در زندانهای جمهوری اسلامی بسر می برند. حدودا دو ماه پیش دادگاهی در سنندج پدارم نصرالهی، فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی را به سه سال حبس تعزیری محکوم کرد. همچنین شریف ساعدپناه و مظفر صالح نیا از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران که با قرار وثیقه آزاد شده بودند نیز به دادگاه احضار شده اند. همزمان رژیم جمهوری اسلامی فعالین دفاع از حقوق زنان، فعالین دانشجویی و فعالین دفاع از حقوق کودک را نیز تحت پیگرد و فشار پلیسی قرار داده اند. اخیرا ثمین احسانی فعال دفاع از حقوق کودک را به 5 سال زندان محکوم کرده اند.

در چنین شرایطی مبارزه و مقابله با پیامدهای دردناک این تعرض اقتصادی معیشتی و تقویت جنبش کارگری و توده ای دفاع از فعالین و رهبران کارگری و جنبش آزادی خواهی و برابری طلبی یکی از مصاف های اساسی پیش روی ما است.

تشکیلات بریتانیای حزب حکمتیست و حزب اتحاد کمونیسم کارگری و تعدادی از سازمانها و نهادهای مدافع جنبش کارگری از کارزار هفته همبستگی (20 تا 27 اکتبر) با کارگران ایران و برای آزادی فعالین کارگری و فعالین مبارزات اجتماعی حمایت نموده و در همین رابطه‌ در لندن در راستای مبارزه‌ برای آزادی کارگران زندانی اقدام به‌ تجمع اعتراضی نموده‌ و از همه‌ ایرانیان مقیم لندن و سایر شهرستانها میخواهد فعالانه‌ در این تجمع شرکت نمایند.

همزمانی این پیکت اعتراضی با راه‌ انداختن موجی از توحش جمهوری اسلامی و از سر گیری اعدامها در ایران ما را بر این امر واداشت که‌ علیه‌ این اعمال شنیع یکبار دیگر صدای اعتراض خود را به‌ گوش جهانیان برسانیم.

 

زنده باد همبستگی بین المللی کارگران
مرگ بر جمهوری اسلامی
زنده باد آزادی، برابری، حکومت کارگری

تشکیلات بریتانیای حزب حکمتیست
تشکیلات بریتانیای حزب اتحاد کمونیسم کارگری
23 اکتبر 2012

 

محل تجمع اعتراضی در مقابل تلویزیون بی بی سی بخش فارسی
شنبه‌ 27 اکتبر 2012
ساعت 03:30 تا 05:30 بعد از ظهر

BBC Broadcasting House
Portland Place
London W1A 1AA
Oxford Circus (0.3min) Bakerloo, Central, Victoria lines
Great Portland Street (0.6 min) Circle, Hammersmith, Metropolitan lines .
http://www.bbc.co.uk/broadcastinghouse/findus.shtml