کارگران شهاب خودرو
کاهش قراردادها از یکسال به یکماه!

بنا به خبر دريافتى٬ بحران و ورشکستگی در کارخانه شهاب خودرو همچنان از کارگران قربانی میگیرد. اخراج صدها نفر از کارگران زحمتکش در چند ماه اخیر بدون پرداخت هیچگونه حق و حقوقی به آنها، تا پیش از این قراردادهای کاری کارگران یکساله بود اما حالا و پس اخراجهای گسترده و در اوج بحران مالی و ورشکستگی کارخانه، عوامل کارفرما در جهت سود جویی بیشتر و تسهیل مسیر اخراجهای خودسرانه کارگران انعقاد قراردادهای کاری با کارگران را از یکسال به یک ماه تقلیل داده اند. در این رهگذر خطر اخراج و بیکاری بیش از هر زمان دیگری در کمین کارگران فعلا شاغل است.

یکی از کارگران میگفت: در این چند ماه صدها نفر از ما را اخراج کرده اند، میگویند بعلت تحریمهای اقتصادی و نبود و گرانی مواد اولیه تولید دیگر مقرون به صرفه نیست. این حرفها برای من کارگر و امثال من که سالهای سال عمر و جوانیمان را در اینجا دفن کرده ایم که جواب نمی شود. قراردادهایمان را از یکساله به یک ماه کاهش داده اند. این کار از سه جهت به به سودشان است: اولا برای کارگر یک ماه قرارداد حق بیمه نمی پردازند، دوما کارگری که امنیت شغلیش را اینطور از او سلب نموده اند خطر اخراج در لحظه و هر آن بالای سرش هست. تا اعتراض کنی درب کارخانه را نشانت می دهند. در درجه سوم در حالیکه اقتصاد این حکومت و سرمایه دارها در رکود و بحران و بن بست فرو رفته هر وقت که به صلاح و سودشان نبود با این قراردادهای یک ماهه خیلی راحت از شر کارگر مزاحم و موی دماغ هم خلاص می شوند.

بازگشت به کار همه کارگران اخراجی، برچیدن قراردادهای موقت یکماهه و امنیت شغلی، بیمه بیکاری مکفی، حق اعتصاب و اعتراض و هرگونه تشکل، مسکن و بهداشت و درمان و آموزش مناسب در سطح استانداردهای یک زندگی انسانی و افزایش فوری دستمزدها مطابق با گرانی و تورم از جمله خواستهای اصلی و مبرم کارگران شهاب خودرو است.

کارخانه شهاب خودرو واقع در کیلومتر 9 جاده مخصوص هم اکنون با 150 نفر کارگر با قراردادهای سفید امضا و یک ماهه و دستمزدهای 389 هزار تومانی با ساعت کاری از 8 صبح تا 5 عصر تولید کننده انواع کامیون و خودروهای سنگین می باشد. لازم به یادآوریست هم اکنون بعلت افزایش و فشار تحریمهای اقتصادی آمریکا و اروپا خط تولید اصلی کارخانه به حالت تعطیل درآمده و عمدتا فعالیت تولیدی کارخانه در زمینه تولید برخی قطعات و لوازم جانبی انواع کامیون می باشد.

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٣ آبان ١٣٩١ – ٢۴ اکتبر ٢٠١٢