کارگران دولت انتاریو را به مصاف میکشند!
هما ارجمند

نخست وزیر ایالتی انتاریو دالتون مک گینتی لایحه ای ١١٥ را به مجلس برای تصویب داد. اگر این لایحه تصویب شود٬ از کارگران نه تنها حق اعتصاب گرفته خواهد شد بلکه حق تجمع و یا حق تقاضای هر نوع افزایش دستمزد و یا تقاضای هر نوع خواستهای از جمله تقاضای ایمنی در محیط کار و تضمین کاری هم گرفته خواهد شد. تارگت اول کارکنان بخش دولتی است.

دولت انتاریو این لایحه را در زمانی که موعد تمدید قرار داد معلمین بود با قید دو فوریت به مجلس برد تا بدین وسیله از افزایش حقوق آنان که به میزان پنج و نیم درصد بود جلوگیری کند در ضمن مانع اعتصابشان هم شود. در دفاع از این طرح دالتون مک گینتی دم از حقوق دانش آموزان زد و گفت که نباید هیچ مانعی برای تحصیل کودکان بوجود آید و اعتصاب معلمین را مانعی بزرگ در جهت ادامه تحصیل کودکان دانست.  دلایل  دیگری که ارائه داد بحران و کسری بوجه بود.اما کارگران در تقابل با این لایحه ضد کارگری٬ دولت را به مصاف کشاندند. اتحادیه OPSEU که یکصد و سی عضو دارد همراه با اتحادیه CUPE  که شامل پنجاه و پنج عضو است با سایر سازمانهای در صدد مقابله با این قانون ضد کارگری بر آمدند. نماینده فدراسیون معلمین که حدود دویست هزار نفر را نمایندگی میکند این لایحه را علیه اتحادیه ها و آزادی فعالیت تشکلهای کارگری نامید و گفت که حق اعتصاب حقی است که کارگران با مبارزات و متقبل شدن خسارات سنگین بدست آورده اند و این لایحه در واقع می خواهد کارگران را به عقب براند.

 در تاریخ ١١ اکتبر ٢٠١٢ OPSEU   در دفاع از حق مذاکر برای افزایش دستمزد و بهتر شدن شرایط کار٬ تضمین کار و حفظ حقوقهای کسب شده تاکنونی با شکایت به دیوان عالی کشور دولت این استان را به مصاف قانونی کشید. سایر اتحادیه های کارگری از جمله اتحادیه معلمین٬ اتحادیه کارکنان بخش خدمات و سازمان حقوق مدنی از دیگر تشکلهایی است که این شکایت را امضا کردند. این اتحادیه ها اساس شکایتشان بر این استوار است که لایحه ١١٥ در مخالفت با قانون اساسی که حق اعتصاب و مذاکره را رسمیت میدهد٬ میباشد. رهبر اوپسو Warren (Smokey) Thomas خطاب به دیوان عالی گفت که مک گینتی دارد قانونی را به تصویب میرساند که آزادی بیان و اعتراض کارگران را زیر پا می گذارد که این خود ضربه بزرگی به حقوق کارگران چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی خواهد آورد. این لایحه به دولت اجازه خواهد داد تا در امر اعتصابات و اعتراضات کارگران نه تنها مداخله کند بلکه آنرا غیر قانونی کند. ایشان سپس گفتند که کارگران مجلس لیبرال آنتاریو را قبول ندارند و لایحه مربوطه را نیز غیر قانونی می داند. زیرا که حق مذاکره  کارگران با کارفرمایانشان که یکی از حقوق لازم و ضروی است را زیرپا میگذارد. ما می دانیم که این لایحه شروع تجاوز به حقوق کارگران است. لایحه پیشنهادی "حفاظت از سرویسهای دولتی" هم به دولت این اجازه را می دهد که  قبل از اینکه کارگران به مذاکره بنشینند برایش تعیین تکلیف کنند.

در ادامه همین اعتراض یک کنفرانس اضطراری سراسری با شرکت نمایندگان اتحادیه ها و فعالین کارگری در تاریخ ١٨ اکتبر در هتل هیلتون ریچموند هیل برگزار شد. بیش از هزار نفر در این اجتماع شرکت کردند. در طول این کنفرانس یک روزه ضمن تصویب  قطعنامه ای بر علیه دولت و لایحه ضد کارگری ١١٥ اشکال و ادامه مبارزه بر علیه  آن مورد بررسی قرار گرفت.

مفاد این قطعنامه به قرار زیر باشد:
اتحادیه های کارگری تعهد می نمایند که بطور همه جانبه با سازماندادن پیشروان کارگری جهت تضمین حق مذاکرات٬ علیه هر گونه میانجی گری دولتی و دخالت در امور کارگران دولت انتاریو را بطور ملیتانت به عقب براند.

  • ما متعهد می شویم که مبازره علیه لایحه ١١٥ را فعالانه به پیش ببریم.
  • ما متعهد می شویم که با تمام قوا و با استفاده از تاکتیکهای مختلف از جمله مطلع کردن و درگیر کردن کلیه اعضای خود٬ با برگزاری جلسات در محیط کار و سازماندادن اعتراضات هم در محیط  کار و محلات٬ دولت را به مصاف بکشیم.
  • ما امر خود می دانیم که در جهت مطلع کردن کل جامعه از طریق رسانه ها و با سازماندادن کمپینها و درگیر کردن مردم در این کمپینها در حمایت از خواست کارگران مردم را به میدان بیاوریم.
  • در همین راستا ما متعهد می شویم که با برقراری جلسات متعدد در سالن های شهرداریهای محلات و با برقراری پانلها و کنفرانسها امر دخالت گری مردم را سازمان دهی کنیم.   
  • ما از هم اکنون امر سازماندادن اعتصابات گسترده و سراسری را نه تنها در انتاریو بلکه در سراسر کانادا در دستور کار خود قرار داده ایم.
  • ما همچنین امر خود می دانیم که با این لایحه همزان بطور قانونی مبارزه کنیم و به همین جهت دولت را بطور قانونی چلنج می کنیم.

 

 

لازم بیاد آوری است که تا همینجا٬ فشارهای همه جانبه  کارگران مک گینتی نخست وزیر انتاریو را وادار به استعفا کرد ولی این استعفا چنان تدارک دیده شد که مجلس نیز عملا منحل شده و تا انتخاب رهبر جدید در حزب لیبرال و گماردن نخست وزیر ایالت انتاریو حداقل سه تا چهار ماهی به دولت فرصت خواهد داد تا با تحمیل جنگ فرسایشی مبارزات کارگران را به عقب براند. اما کارگران در تدارک یک سلسله اعتراضات گسترده هستند.

 لازم به ذکر است که در این اجتماع بزرگ هما ارجمند نیز از طرف اتحادیه خود شرکت کرد. او در سه نوبت توانست صحبت کرده و تاکید کند که در گیر کردن هرچه وسیع تر کارگران در سطح گراس رووت و توده ای باید یک وظیفه عاجل باشد. همچنین مطلع سازی مردم٬ بخصوص جوانان و بهره بری از سوشال مدیا را بسیار اساسی دانست. هما ارجمند همراه با تعدادی از فعالین و نمایندگان کارگری شرکت کنندگان در این کنفرانس جز تیم سازمان دهنده تظاهرات ماه نوامبر شد.

این کنفرانس با شعور و شعف بسیار و با شعار fight, fight, fight  به پایان رسید.

برای مشاهده عکس های بیشتر این کنفرانس اضطراری لطفا به سایت زیر مراجعه کنید.
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.409260955798640.116160.160136850711053&type=1#!/photo.php?fbid=4
٢٠ اکتبر ٢٠١٢


کنفرانس اضطراری ١٨ اکتبر ٢٠١٢ علیه لایحه ١١٥

اعتراض به علیه لایحه ١١٥ مقابل مجلس


تظاهرات در مقابل مجلس انتاریو علیه لایحه ١١٥