ايران خودرو
اخراج جنایتکارانه کارگران محکوم است!

در اطلاعیه قبلی در تاریخ 29/6/91 اعلام داشتیم به دنبال فشارهای بیشتر و تنگ تر شدن حلقه تحریمهای تروریسم دولتی اروپا و امریکا صنایع مونتاژی در ایران از جمله ایران خودرو که مدتهاست در بحران ورشکستکی و رکود فرو رفته است نفسهای آخرش را می کشد. گفتیم در مهرکام پارس بعلت تحریمها از یک طرف و از سوی دیگر بعلت فساد مالی و دزدی باندهای حکومت اسلامی بنا به دستور ترابی مدیر مهرکام پارس بسیاری از مزایای ناچیز و جانبی کارگران را حذف نموده اند. گفتیم حق آکورد، بن های خواروبار و حتی ساعات اضافه کاری کارگران را که نوعی خودزنی از سر ناچاری و اجبار و فقر است را حذف نموده اند. گفتیم عوامل کارفرما اعلام داشته اند در آینده نزدیک و برای کسب سودهای نجومی و بادآورده بیشتر طرح اخراج پنج درصد از کارگران را که چیزی معادل 200 نفراست را در دستور کار گذاشته اند.

اخیرا قراردادهای کاری کارگران را از یکسال به 3 و 6 ماه تقلیل داده اند. در ادامه اعمال و اجرای سیاستهای ضد کارگری در طی روزهای گذشته 40 نفر از کارگران زحمتکش مهر کام پارس که هریک حداقل از 2 تا 5 سال هم سابقه کار دارند به بهانه های دروغ و واهی از جمله بی انظباطی، کم کاری و... از کار اخراج و بیکاری شده اند. در طی چند روز گذشته مراجعات و اعتراضات کارگران اخراجی به مهر کام پارس و عوامل کارفرما عملا بدون نتیجه بوده است. اقدام جنون آمیز و سودجویانه سرمایه داران و حکومت اسلامیشان در اخراج کارگران زحمتکش و شرافتمند مهر کام پارس در شرایطی که گرانی و تورم لحظه ای و فقر و محرومیت روزافزون بیداد می کند جنایتی هولناک و غیر انسانی در حق خانواده های کارگریست.

یکی از کارگران اخراجی میگفت: با دارا بودن 4 سال سابقه کاری بی هیچ عذر و دلیل موجه ای از کار اخراجم نموده اند. اخراج و بیکاری برای من و امثال من یعنی نابودی و انهدام خانواده و مرگ تدریجی، ما پول و پله و پس اندازی نداریم، ما فقط برایشان جان کنده ایم، کارکرده ایم و ارزش خلق کرده ایم و در ازایش حداقل ترین دستمزدهای ناچیز را که واقعا و فقط برای زنده ماندن کفایت می کند پرداخته اند. در زیر فشار شیفتهای سنگین و اضافه کاری شبانه روزی له شده ایم و امروز پس از چند سال زجر و کار و تحقیر و تحمل انواع بی حقوقی و فشار معلوم نیست این ترابی بی همه چیز از کدام جهنم از کدام مرکز بسیج و پاسدارخانه که حرفه شان شکنجه و جاسوسی و آدم کشی است آمده و میگویند می خواهیم بمب اتم بسازیم، تحریم هستیم، مواد اولیه نیست، بازار فروش کساد است، خطوط تولید یا از کار افتاده یا سطح تولیدات به نصف کاهش یافته است و مزخرفاتی از این دست. این حرفها برای من و خانواده ام نان نمی شه! در این چند روز به هر دری زده ام که شاید کاری و در جایی با هر شرایطی مشغول شوم به همه جاهایی که در جاده مخصوص و قدیم کرج سراغ داشتم به دنبال کار سر زده ام. هر جا از جای دیگر بدتر و مایوس کننده تر است. اثر و نشانی از کار نیست که نیست، گاهی احساس می کنم دنیا برایم به اندازه ته سوزنی تنگ و تاریک شده است، همه چیز عین پرده سینما از برابرم می گذرد، شرمندگی از زن و بچه، اجاره خانه عقب افتاده و غرغر صاحبخانه و گرانی و فقر و نداری. در تنهایی بغض تلخی گلویم را می فشارد اما چاره ام ناچار است همچنان از پی کار و لقمه ای نان می گردم و می گردم اما خبری نیست. مرگ بر بیکاری و فقر، مرگ بر گرانی و گرسنگی، مرگ بر سرمایه داری، مرگ بر حکومت اسلامی. 

توقف فوری هرگونه اخراج و بیکار سازی، برچیدن کار اجباری در تعطیلات و حذف انواع روشهای کار وحشیانه و غیر انسانی از قبیل قطعه کاری و کار کنتراتی، 5 روز 6 ساعته کاری در هفته، بیمه بیکاری مکفی، حق تشکل و اعتصاب، برخورداری از مسکن و بهداشت و درمان و امکانات آموزشی و تفریحی مناسب و افزایش دستمزدها متناسب با تورم و گرانی سرسام آور حاکم بر زندگی از جمله خواستهای ابتدایی و اولیه ما کارگران مهر کام پارس است.

رفقای کارگر!
در این روزهای حساس اتحاد و همدلی و مبارزه ما ضروری و سرنوشت ساز است. باید در مجامع عمومی و شوراهای مستقل خودمان متحد شویم. باید با گسترش اتحاد و مبارزه بر سود جویی سرمایه داران و حکومت در بحران اسلامیشان افسار زنیم.

شرکت مهرکام پارس ایران خودرو واقع درجاده مخصوص کرج با بیش از 3500 نفر کارگر قراردادی و روزمزد با قراردادهای سفید امضا و یکطرفه و دستمزدهای 330 هزار تومانی در 2 شیفت 12 ساعته کاری سازنده انواع سپر و داشبرد و لوازم جانبی خودرو و عمدتا طرف قرارداد شرکت ایران خودرو میباشد.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٢۶ مهر ١٣٩١ – ١٧ اکتبر ٢٠١٢