بخشی از سخنرانی هما ارجمند
در پانل بستن سفارتخانه جمهوری اسلامی و نقش لابییستهای این رژیم

 در روز ١٤ اکتبر در تورنتو میزگردی با شرکت هما ارجمند مسئول کمپین بین المللی بستن سفارتخانه های جمهوری اسلامی٬ حسن داعی و رضا مریدی در مورد بستن سفارتخانه جمهوری اسلامی در کانادا و نقش لابی های این رژیم برگزار شد. بیش از سیصد نفر در این مراسم شرکت داشتند.

سخنران اول هما ارجمند بود که ایشان بر این تاکید کردند که بستن سفارخانه های جمهوری اسلامی در سراسر جهان یک خواست دیرینه مردم و اپوزیسیون رژیم بوده است و مبارزات رادیکال و وسیعی در چند دهه گذشته برای آن صورت گرفته است. و متذکر شدند امروز که جنبش سرنگونی در ایران به یکی از نقاط عطف خود رسیده است و با توجه به این که مردم انساندوست و آزادیخواه دنیا چشم به وضعیت ایران دوخته اند و نسبت به مبارزات مردم در ایران سمپاتی نشان میدهند باید در خارج به موازات مبارزات خیابانی مردم  و اعتراضات کارگری در ایران مبارزه برای بستن تمام سفارتخانه های رژیم را به پیش برد. ایشان ضمن فراخوانی به مردم آزادیخواه جهان برای حمایت از مبارزات مردم برای سرنگونی رژیم اسلامی و برای آزادی٬ برابری و سعادت گفتند که برای پایان دادن به عمر یکی از خشنترین و ارتجاعی ترین رژیمهای منطقه و تاریخ معاصر٬ برای پایان دادن به حیات رژیمی که مسئول مستقیم ایجاد رعب و وحشت در سطح جهان٬ سازمانده ترور و بمب گذاری است٬ برای پایان دادن به عمر رژیمی که باعث  تداوم بحران در منطقه است٬ رژیمی که یکی از عوامل اصلی دامن زن به جنگ مذهبی و قومی در منطقه است٬ باید جمهوری اسلامی را در سطح خارج با خواست بستن سفارتخانه های ترور و جاسوسی اش در محاصره همه جانبه قرار داد. باید سفارتخانه های آن را در همه کشورهای بست. در رابطه با چگونگی فعالیت در این مورد ایشان بر یک کار کمپینی تاکید کردند و یاد آور شدند که  فكوس کمپین٬ باید بستن سفارتخانه های جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف باشد. در این جهت همه مردم، چه آنان كه از ایران آمده اند و چه كسانی كه مسئله شان بلاواسطه ایران نیست ولی بدلیل انساندوستی و بدلیل آزادیخواهی و بدلیل وحشت از حكومت مذهبی و تروریسم اسلامی را باید بسیج کرد و در این کمپین شریک نمود. مسئله افشاگری از رژیم یك وجه کار این کمپین باید باشد ولی مهم تر از آن، این است كه باید جا انداخت كه خلاصی از این رژیم تنها راه نجات مردم در ایران و تنها راه پایان دادن به خوف اسلام سیاسی در جهان است٬ نه تغيیر مهره های رژیم٬ و یا حتی رژیم چنج. باید کل سیستم زیر رو گردد. باید احزاب سیاسی، سازمانهای كارگری (اتحادیه ها و سندیكاها..) سازمانهای مدافع حقوق زنان و كودكان و حتی طرفداران محیط زیست را باید حول این خواست بسیج كرد.
بستن سفارتخانه در کانادا تنها شروع کار بود. باید شاكیان خصوصی این رژیم، بازماندگان جانباختگان و قربانیان سیاسی این رژیم، زندانیان سیاسی و شكنجه شدگان را حول این كمپین سازمان داد و بعنوان مدعی به میدان آورد تا دولتها و نهادهای بین المللی را مجبور کنند كه عاملین سركوب را در خارج از كشور دستگیر و محاكمه كنند.  
هما ارجمند یاد آور شد که با اینکه در کانادا سفارتخانه جمهوری اسلامی بسته شده٬ اما هنوز صدها عامل و لابیست این رژیم در کانادا فعالند و در مراكز قدرت نفوذ دارند. هنوز هم دهها سازمان و گروه  به ظاهر فرهنگی، هنری و غیر انتفاعی و مسجد در كانادا فعالند كه توسط این رژیم یا سازمان داده و ایجاد شده اند و یا غیر مستقیم از این رژیم پول گرفته و سیاستهای و اهداف آن را دنبال میكنند. هنوز صدها عامل رژیم با ثروتهائی كه از مردم ایران به سرقت برده اند در كانادا زندگی میكنند و در حال سرمایه گذاریند٬ یا از ایران در بانكها و موسسه های مالی كانادایی سرمایه گذاری ميکنند. هنوز دسته ها و باندهای اسلامی كه نافشان چه از نظر مالی و چه از نظر لجستيکى به جمهوری اسلامی گره خورده در كانادا فعالند. هنوز بخشی از عوامل این رژیم چه در بین دانشجویان اعزامی و چه در دیگر  مراكز فرهنگی، هنری و اجتماعی فعالند و در پیشبرد سیاستهای این رژیم و ایجاد محدودیتها برای مهاجرین ایرانی تلاش میكنند.  باید لابیستهای این رژیم شناسائی و افشا شوند. باید فعالیتهایشان را خنثی كرد و از كانادا اخراجشان نمود. باید تشکلها و سازمانهائی كه با رژيم اسلامى همکارى ميکنند فورا تعطیل شوند. باید دارائیهاى سران و عوامل رژیم در كانادا فورا منجمد شود. باید از سفر كردن سران رژیم و كسانی كه در جنایت و سركوب علیه مردم در ایران دست داشته به كانادا ممانعت به عمل آید و آنهایی كه در كانادا بسر میبرند فورا دستگیر و محاكمه شوند. عوامل رژیم در دانشگاهها، موسسات فرهنگی و هنری باید شناسائی و اخراج شوند. دسته ها و گروهها و مساجدی كه با رژيم اسلامى همکارى ميکنند باید دارائیها و اموال شان مورد بازرسی قرا گرفته و مراكز تامین مالی شان مشخص گردد. 
در رابط با تحریم اقتصادی ایشان یاد آور شوند که تاریج نشان داده که این گونه تحریمها عواقب دهشتناکی برای مردم دارد. برای مثال تحریم اقتصادی در عراق بین ٦ اوت ١٩٩٠ تا ماه می ٢٠٠٢ بیشترین ضربه را به مردم در عراق وارد آورد. طبق آمارهای ارائه شده توسط سازمان ملل و یونیسف در این مدت بیش از یک میلیون و نیم نفر جان خود را از دست دادند که   بیش از ٥٦٧ هزار نفرشان کودکان بودند. اکثرا کودکان زیر پنج سال در اثر تحریم   اقتصادی از گرسنگی و بیماریهای ناشی از گرسنگی جان خود را از دست دادند. تا زمان پایان تحریم اقتصادی سه میلیون از کودکان با خطر سوتغذیه حاد روبرو شدند. گفته می شود که تعداد قربانیان کودک در عراق بعلت تحریم اقتصادی بیش از دو فاجعه بزرگ بمب اتمی در ژاپن و   تجزیه یوگسلاوی سابق بوده است . و البته همه جهانیان شاهد بودند که این تحریم اقتصادی نبود که رژیم ضد مردمی عراق را ساقط کرد بلکه دخالت گری نظامی امریکا و دول اروپا بود که کار صدام را یکسره کرد البته همه می دانیم که عاقبت این کشوربخاطر دخالتگریهای نظامی دول غرب به کجا انجامید و امیدم انیستکه هیچ یک از شما دوستان طالب چنین عاقبتی برای ایران نباشید. هما ارجمند قاطعانه با تهاجم نظامی به ایران مخالفت کرد و تاکید کرد قربانیان دخالت نظامی اساسا مردم ایران خواهند بود و ضمن آن که مبارزات مردم برای سرنگونی رژیم را قیچی خواهد کرد.    
سخنران دیگر رضا مریدی نماینده مجلس ایالتی استان انتاریو از حزب لیبرال بود که بسیار کوتاه قید کردند که اختلاف دولت کانادا با ایران از زمان به قتل رسیدن خانم زهرا کاظمی٬ ژونالیست ایرانی ـ کانادایی در ایران بوده که دلیل دیگر آن ناامن بودن کشور ایران و ناتوانی دولت جمهوری اسلامی از حفظ منافع و سفارتخانه کانادا و سفیر و کارداران آن در ایران بوده است. ایشان ضمنا گفتند که دولت جمهوری اسلامی پایبند هیچ گونه قوانین بین المللی نیست و حقوق بشر در ایران پایمال می شود. ایشان جز کسانی بود که از بستن سفارت خانه رژیم دفاع کرد و تهاجم نظامی را راه حل درستی نمیدانست.
سخنران آخر آقای حسن داعی بود که از فعالیت چندین ساله خود علیه لابیست های جمهوری اسلامی و بدادگاه کشاندن چند مهره اصلی این رژیم سخن گفت و یاد آور شد که با شناخت قوانین می توان علیه لابی های این رژیم بطور قانونی مبارزه کرد. در بخش پرسش و پاسخ در مورد تحریم اقتصادی ایشان متذکر شدند، رژیم با درآمد ناشی از نفت، سیستم سرکوب، صدها هزار پاسدار، بسیجی، آخوند و شکنجه گر را اداره و تامین کرد و به عمر حکومتش تاکنون افزوده است. با وجود تحریم اقتصادی دنیا نفت ما را نخواهد خرید، برای مردم در ایران کمی سخت خواهد بود اما در عوض، عمر حکومت کوتاه خواهد شد و زجر و شکنجه ملت ایران زودتر به پایان خواهد رسید. 
این پانل توسط انجمن سکولارهای سبز ایران و انجمن فعالین سیاسی و اجتماعی کانادا ـ تورنتو سازمان داده شده بود.

کمپین بین المللی بستن سفارتخانه های جمهوری اسلامی

homawpi@nosharia.com
www.nosharia.com
www.closedowniranianembassies.com