کارگران سرو مشرق زمین
دستمزدهای شهریور معوق!

بنا به خبر دريافتى٬ امروز هیجدهم مهر ماه، 18 روز از پایان ماه می گذرد اما همچنان دستمزدهای شهریور ماه کارگران سرو مشرق زمین پرداخت نشده و بلاتکیف به قوت خود باقی است. سقوط بیسابقه ارزش ریال در برابر دلار و انواع ارزهای خارجی به دلیل بحران و فساد مالی لاعلاج حکومت اوباش اسلامی تاثیرات منفی و سنگین خودش را بر همه ابعاد زندگی کارگران و زحمتکشان بر جای گذاشته است. اکثریت کارگران شرکت سرو مشرق زمین که از شهروندان افغانستانی هستند و از جنگ و نکبت اسلام و طالبان و امریکا به اینجا به جهنم حکومت اسلامی پناه آورده اند در تحت قوانین حکومت وحوش اسلامی به مثابه شهروندان درجه چندم از حق همه گونه حقوق و امکانات اجتماعی محرومند. اوباش و گزمگان حکومت اسلامی در همه جا به قصد دزدی اموال و سرکیسه نمودن، ضرب و شتم و تحقیر و بازداشت و دیپورت این انسانهای بی پناه که جرمشان تلاش برای زنده ماندن است در کمین نشسته اند. شرکتهای پیمانکاری و سرمایه داران سودجو با سو استفاده از موقعیت متزلزل این شهروندان از طریق استثمار مضاعف در ازای دستمزدهای بسیار ناچیز و اندک در مقایسه با کارگران ایرانی به جنایت و دزدی مشغولند.

یکی از کارگران میگفت: خانواده هایمان در افغانستان در نهایت فقر و گرسنگی چشم به ما دارند، خود ما هم با تحمل هزار مشقت و رنج و تحقیر در اینجا در ایران کار می کنیم، در اینجا حتی دستمزدهای ما نسبت به کارگران ایران کمتر و دیرتر پرداخت می شود، با این افزایش قیمت دلار هم زندگی ما و خانواده هایمان خیلی سخت تر و بدتر شده است. خانواده هایمان در آنجا منتظر پولی هستند تا از این جهنم برایشان به آنجا بفرستیم، دلار گران شده و دستمزدهای ما برای تبدیل به پول خارجی خیلی بی ارزش است در این شرایط چیزی به دست خانواده های چشم براه ما نمی رسد. دستمزدمان را هم به موقع نمی پردازند. سهم خودمان هم در اینجا کار شبانه روزی همراه با گرسنگی و تحقیر و هزار و یک بدبختی است سهم خانواده هایمان در آنجا انتظار و گرسنگی! از آنجا رانده شده ایم و از اینجا مانده! زندگی ما و خانواده هایمان در سایه دو حکومت اسلامی در ایران و افغانستان و جنگ امریکا تباه شده است.

شرکت پیمانکاری سرو مشرق زمین با 50 نفر کارگر که در شرایط کاری نه قراردادی و نه روزمزد هستند!! فقط به کارگران گفته اند ماهی 300 هزار تومان به شما میپردازیم! که البته از پرداخت همین دستمزد هم بیشرمانه طفره میروند. با ساعت کاری شبانه روزی در ایام تعطیل و غیر تعطیل طرف قرارداد شهرداری منطقه 5 تهران و ارایه دهنده خدمات مربوط به پارکها و فضای سبز میباشد. این کارگران زحمتکش از شهروندان افغانستانی بوده که عمدتا بعلت اقامت غیرقانونی در ایران و محرومیتها و مشکلات ناشی از اقامت غیر قانونی در شرایط معیشتی و کاری بسیار سختی بسر میبرند، محل زندگی جمعی آنها اتاقکهایی است که در مجاورت دستشویی پارکها در اختیار آنها گذاشته اند.

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١٩ مهر ١٣٩١ – ١٠ اکتبر ٢٠١٢