کارگران وانیا ریل راه آهن تهران
عدم تمدید قراردادها، تهدید اخراج و بیکاری

بنا به خبر دريافتى٬ این روزها زندگی و معیشت و امنیت نیم بند شغلی بیش از 100 نفر از کارگران زحمتکش شرکت پیمانکاری وانیا ریل مستقر در راه آهن تهران در معرض خطر و تهدید جدی قرار گرفته است. قراردادهای موقت کار کارگران تا پایان مهر ماه اعتبار دارد و از طرفی بنا به دستور امیر علی مدیر شرکت انگل پیمانکاری وانیا ریل عوامل کارفرما از تمدید هرگونه قرارداد کاری با کارگران طفره می روند. این اوضاع نابسامان کارگران و خانواده هایشان را در ابهام و اضطراب بیکاری و فقر بیشتر فرو برده است.

یکی از کارگران میگفت: هریک از ما در اینجا حداقل از 2 تا 5 سال سابقه کار داریم، با دستمزدهای 300 هزار تومانی و تن دادن به انواع اضافه کاری در این فضای فشار و بیحقوقی و تحقیر در شرکت، حداکثر با درآمد ماهیانه 400 تا 450 هزار تومان دراین شرایط فقر و گرانی و تورم، با این مستاجری، با این هزینه های وحشتناک و سرگیجه آور زندگی و ... حالا با این زندگی فلاکتباری هم که داریم زمزمه های اخراج و بیکاری در راه است، قراردادهایمان را تمدید نکرده اند و می گویند دستمزدهای شما و توقعاتتان خیلی زیاد است. بودجه و پول نداریم! شاید از نیروهای تازه استخدام جدیدی با دستمزدهای کمتر برای جایگزینی ما استفاده شود. چندین سال در اینجا کار که نه در ازای هیچ برایشان جان کنده ایم، حسابهای بانکیشان را انباشته اند و حالا می فرمایند پول نداریم، توقعتان زیاد است. این سرنوشت ما کارگران در دنیای حکومت اسلام و سرمایه داریست. در دنیای کثیفی که هیچ قانون و حمایتی برای ما و خانواده هایمان مقدور نیست. همه درها بسته است و همه قوانین و شرایط زندگی برای نابودی و بدبختی ما جاریست.

شرکت پیمانکاری وانیا ریل راه آهن تهران با بیش از 100 نفر کارگر قراردادی با قراردادهای موقت و سفید امضا و یکطرفه و تمدید نشده با دستمزدهای 300 هزار تومانی و ساعت کاری 8 صبح تا 5 عصر ارائه دهنده انواع خدمات تعمیرات داخلی و سیستم برق و تهویه راه آهن تهران میباشد.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١٩ مهر ١٣٩١ – ١٠ اکتبر ٢٠١٢