کارگران کارخانه پارس خواب هشتگرد کرج
یکماه دستمزد معوق!

بنا به خبر دريافتى٬ دستمزدهای شهریور ماه بیش از 10 نفر از کارگران کارخانه پارس خواب هشتگرد کرج تا امروز پرداخت نشده است. مراجعه و پیگیری و خواست کارگران که از گرانی و فقر و بی پولی به تنگ آمده اند برای دریافت دستمزدهای شهریور همچنان ادامه دارد. وفایی پور مالک کارخانه به روال همیشه با کارشکنی و تهدید کارگران به اخراج از پرداخت دستمزدها طفره میرود. یکی از عوامل وفایی پور خطاب به کارگران گفته است: بیخود شلوغ کاری نکنید، پول نیست، درآمد نیست، همه جا به هم ریخته، همینه که هست، اعتراض بی اعتراض، هر کسی هم خیلی اعتراض و حرف داره بفرما درب کارخانه بازه بفرما راهش روشن.

این مزخرف گویی ها، این تهدیدها، جواب همه سرمایه داران و حکومتشان به کارگرانی است که از دستمزدهای ناچیز و پرداخت نشده، از فقر و گرانی و فشار به جان آمده اند. فقر و گرسنگی و بیکاری و محرومیت و تحقیر، بی حقوقی و عدم امنیت شغلی و... اینها ارمغان سرمایه داران و حکومت اسلامیشان برای ما کارگران است.

کارخانه پارس خواب واقع در هشتگرد کرج با بیش از 10 نفر کارگر قراردادی، با قراردادهای یکساله و دستمزدهای 389 هزار تومانی و یک شیفت کاری از 7 صبح تا 5 عصر تولید کننده انواع تشک خواب و الیاف پولیستر می باشد. پیش از این تعداد کارگران 40 نفر در 3 شیفت کاری بود اما در چند ماه اخیر بیش از 30 نفر از کارگران از کار اخراج و بیکار شده و با اینحال هم اکنون امنیت شغلی و معیشت کارگران فعلا شاغل هم در معرض تهدید و خطر جدی است.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١٩ مهر ١٣٩١ – ١٠ اکتبر ٢٠١٢