گسترش اعتصابات در آفریقای جنوبی
اخراج هزاران کارگر توسط کارفرمایان
آذر ماجدی

روز دوشنبه اول اکتبر اتحادیه کارگران منطقه ای دولتی آفریقای جنوبی اعلام کرد که در همین هفته اعتصابی بر سر افزایش دستمزد آغاز می شود. اعتصابات کارگری که از معادن شروع شد دارد به بخش های دیگر نیز سرایت می کند. از ماه اوت حدود ۱۰۰ هزار کارگر دست به اعتصاب زده اند، شامل ۷۵ هزار نفر در بخش معادن. وزیر مالی آفریقای جنوبی اعلام کرده که قصد دارد کمبود بودجه را بمیزان ۴/۶٪ کاهش دهد و قصد منجمد کردن حقوق کارگران دولتی را دارد. اما کارگران با خواست افزایش دستمزد دست به اعتصاب خواهند زد .

پس از دو هفته اعتصاب، سه اتحادیه کوچک ترانسپورت که ۱۵ هزار عضو دارند، دیروز اعلام کردند که با کارفرمایان بر سر افزایش دستمزد به توافق رسیده اند و اعتصاب را خاتمه می دهند. اما بزرگترین اتحادیه، اتحادیه کارگران حمل و نقل و متحد، که ۲۸ هزار عضو دارد کماکان در اعتصاب بسر می برد. این اتحادیه خواهان ۱۲ درصد اضافه دستمزد در سال برای مدت دو سال است، اما کارفرمایان مجموعا ۱۸ درصد برای دو سال را پیشنهاد می دهند. یک ارگان کارفرمایان اعلام کرد که صنعت حمل و نقل کالا حدود ۱/۲ میلیارد رند (۱۳۵ میلیون دلار) در طول اعتصاب از دست داده است .

هفته گذشته شرکت پلاتین آنگلو آمریکن ۱۲ هزار کارگر اعتصابی را از کار اخراج کرد. همچنین شرکت "گلد وان" ۱۴۳۵ کارگر از مجموع ۱۹۰۰ نفر کارگر معدن "ازولوینی" را اخراج نمود. شرکت منابع "اتلاتسا" نیز ۲۱۶۱ کارگر  را که در اعتصاب بسر می بردند از کار برکنار کرد. شرکت "امپلاتس" اعلام کرد که بخاطر سه هفته اعتصاب ۲۸ هزار کارگر در راتسنبورگ مبلغ ۷۰۰ میلیون رند (۸۲ میلیون دلار) درآمد از دست داده است. دیروز شرکت "گلدفیلد" تعداد ۵ هزار کارگر اعتصابی را از خوابگاه شان بیرون کرد .

نزدیک به دو ماه از اولین اعتصاب معدنچیان لونمین می گذرد. اعتصاب معدنچیان لونمین توسط پلیس به گلوله بسته شد و ۳۴ نفر در اثر تیراندازی پلیس جان باختند. تاکنون حدود ۵۰ نفر در جریان اعتصاب معدنچیان جان خود را از دست داده اند. خشونت و سرکوب پاسخ بلافاصله سرمایه داران و دولت به اعتصاب کارگران معدن بود. به بهانه اینکه اعتصاب معدنچیان غیرقانونی است، زیرا ان یو ام، اتحادیه زرد معدنچیان با این اعتصاب مخالف است، اتحادیه ای که عملا به کارگزاران سرمایه داران و دولت بدل شده است؛ سرمایه داران و دولت با خشونت زائدالوصفی با کارگران اعتصابی برخورد کردند. معدنچیان لونمین پس از ۶ هفته اعتصاب توانستند افزایش دستمزدی بسیار کمتر از آنچه طلب می کردند، کسب کنند. پس از آن، اعتصاب به سایر معادن، پلاتین، طلا و ذغال سنگ سرایت کرده است. اکنون کارفرمایان به سیاست اخراج کارگران متوسل شده اند تا کمر اعتصاب را بشکنند .

نرخ بیکاری در آفریقای جنوبی ۲۵٪ است. دستمزدهای بسیار ناچیز، شرایط کار سخت و خطرناک، زندگی در حلبی آبادها سرنوشتی است که کارگران معدن دیگر حاضر به پذیرش آن نیستند. سودهای هنگفت شرکت های پلاتین، طلا و غیره و پولهای هنگفتی که مقامات دولتی بجیب زده اند، توسط اعتصاب کارگران بخطر افتاده است. لذا بدنبال این موج اعتصابات که از سال ۱۹۹۴ که دولت آپارتاید سرنگون شد، بی سابقه بوده است، رئیس شرکت گلد فیلد را به صرافت آن انداخته است که اعلام کند، دیگر نمی توان روی کارگر ارزان و خاموش در آفریقای جنوبی حساب کرد و باید تکنولوژی رشد کند و گرنه معادن دیگر سودآور نخواهند بود . *