محسن رضائى تروريست به لندن مى آيد!
جلسه محسن رضائى را به اعتراض عليه کل جمهورى اسلامى تبديل کنيم!

بنا به اطلاعيه "کانون توحید لندن" محسن رضایی دبیر مجمح تشخیص مصلحت نظام اسلامى روز شنبه‌ ششم اکتبر ساعت پنج بعدازظهر در این کانون سخنرانی خواهد داشت.

محسن رضائى جزو متهمين پرونده ترور ميکونوس و جزو جنايتکاران بنام رژيم اسلامى است. اگر اين آدمکش جرات آفتابى شدن در لندن را داشته باشد٬ مخالفين سياسى و کمونيستها او را پشيمان خواهند کرد. همينطور "کانون توحيد لندن" بايد بساطش را جمع کند. کسانى که مهماندار و جلسه برگزار کن عوامل جمهورى اسلامى در خارج کشورند٬ يا جزو ابواب جمعى رژيم اند يا نانشان را رژيميها تامين ميکنند. آزاديخواهان و کمونيستها و انقلابيون اجازه نميدهند رژيم اسلامى در خارج جولان دهد.

تشکيلات خارج حزب اتحاد کمونيسم کارگرى از ايرانيان آزاديخواه و مخالف حکومت اسلامى دعوت ميکند که اولا قاطعانه مانع حضور اين آدمکش در لندن شوند. ثانيا ماهيت نهادهائى مانند کانون توحيد را افشا کنند. ثالثا در صورت حضور محسن رضائى اينروز را به روز اعتراض راديکال عليه جمهورى اسلامى و خواست محاکمه سران آدمکش جمهورى اسلامى بجرم ترور و جنايت تبديل کنند. 

 
مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١٢ مهر ١٣٩١ – ٣ اکتبر ٢٠١٢