اعتصاب کارگران معدن در آفریقای جنوبی گسترش می یابد
آذر ماجدی

اعتصابات کارگران معدن در آفریقای جنوبی در حال گسترش است. امروز چهارشنبه بزرگترین معدن پلاتین در جهان، آنگلو آمریکن امپلتز، بسته شد. بیش از هزار کارگر در مقابل معدن پیکت کرده اند و به کسی اجازه ورود به معدن نمی دهند. یکشنبه شب نیز ۱۵ هزار کارگر بعنوان اعتصاب کار در معدن گلد فیلدز را تعطیل کردند. این دومین اعتصاب در این معدن ظرف هفته های گذشته است. در حال حاضر ۴۱ هزار و ۲۰۰ کارگر در اعتصاب بسر می برند .

۵ هفته پیش کارگران معدن لونمین با خواست افزایش دستمزد دست به اعتصاب زدند. اعتصاب کارگران توسط پلیس بخون کشیده شد؛ ۳۴ کارگر در محل تیراندازی جان باختند و عده ای مجروح شدند. خانواده یکی از معدنچیان جان باخته به خبرگزاریها گزارش داده است که "تمبلاخه ماتی" بدنبال مجروح شدن در تیراندازی پلیس، از محل گریخت و در خرابه ای خود را مخفی کرد. او در هراس از دستگیر شدن توسط پلیس به بیمارستان مراجعه نکرد و در این خرابه از شدت جراحاتش جان باخت .

در روزهای اخیر میتینگ های گسترده و راهپیمایی های چند هزار نفره توسط معدنچیان سازمان یافته است. در این تجمعات کارگران عکس های رفقای جان باخته شان را با خود حمل می کنند. برخی از معدنچیان که از ترس دولت و صاحبان معادن حاضر نشده اند نام خود را فاش کنند، به آسوشیتد پرس گفته اند که بسیار نگران هستند، هیچ پول ندارند تا برای خانواده شان غذا تهیه کنند. طبق قوانین ضد کارگری آفریقای جنوبی کارگران در زمان اعتصاب هیچ درآمدی ندارند و با توجه به درآمد بخور و نمیر آنها، اعتصاب بمعنای گرسنگی خود و خانواده هایشان است. اما آنها اعلام داشته اند که علیرغم این شرایط آنها به اعتصاب خویش تا دریافت افزایش دستمزد درخواستی شان ادامه خواهند داد .

در ویک اند آخرین مراسم ترحیم برای کارگران جان باخته پایان یافت و روز دوشنبه شرکت کنندگان در مراسم های ترحیم رفقای جان باخته شان در اتوبوس های درب و داغان به حلبی خانه های خود که فاقد برق و آب لوله کشی است بازگشتند تا به مبارزات خود برای دریافت بخش کوچکی از حق شان ادامه دهند. در حالی که فرزندان این کارگران از هر گونه امکانات ابتدایی زندگی محرومند، در حالیکه کارگران و خانواده هایشان در آلونک های از حلبی ساخته شده و بدون حتی برق و آب لوله کشی زندگی می کنند، در شرایطی که هر ساله تعداد زیادی از این کارگران بخاطر شرایط خطرناک و ناامن محیط کار جان خود را از دست می دهند، صاحبان معدن و دولت سرمایه داری در ناز و نعمت غوطه ورند. الماس ها و طلایی که از این معادن و به این قیمت ضد انسانی بدست می آید، براستی که بوی خون می دهد.

باید یک همبستگی بین المللی وسیع با کارگران آفریقای جنوبی سازمان داد. پیروزی اعتصاب کارگری در آفریقای جنوبی نه تنها تاثیر مثبتی بر زندگی هزاران انسان خواهد گذاشت، بلکه دولت سرمایه داری را تا حدودی عقب می نشاند و بر کل آفریقا، بخصوص جنوب آفریقا تاثیرات مهمی خواهد داشت. البته همانگونه که روال یک جامعه بورژوایی است، برخی از سیاستمداران ناسیونالیست چپ و راست می کوشند از اعتصاب کارگران بنفع سیاست های خود بهره جویند. افشای این مرتجعین بر عهده کمونیست های آفریقای جنوبی و رهبران کمونیست کارگری است. زیرا اعتماد به جریانات ناسیونالیستی به همان توهماتی ختم خواهد شد که اعتماد به اِ ان سی ختم شد . *