16 آذر، وحشت و استیصا ل، آماده باش!
لیلا احمدی

امروز سه شنبه 29/8/86 در مراسم صبحگاه کلانتری 133 شهر زیبا تهران، دستورالعمل محرمانه و فوری ستاد فرماندهی کل نیروی انتظامی تهران بزرگ مبنی بر [ماده باش و چگونگی سرکوب و کنترل مبارزات دانشجویی و مردمی در16 آذر قرائت شد. بر طبق این دستورالعمل مرخصی کلیه پرسنل نیروی انتظامی از 13/9/ 86 الی 17/9/86 لغو بوده و حتی درجه داران و افسران کادر نیز حق مراجعه به خانواده های خود را نداشته و بایستی در محلهای تعیین شده و کلانتریها حاضر باشند. از پرسنل کلانتری خواسته شده ضمن ایجاد بیشترین پوشش امنیتی در همه جا، تا حد امکان از برخورد و درگیری با دانشجویان و مردم بر حذر باشند. همچنین بطور اکید از مزدوران انتظامی خواسته شده هرگونه تجمعی را سریعا متفرق کرده و همانطوریکه در این نامه آمده چه تجمع 10 نفره ای که به 20 نفر و بیشتر و... تبدیل نشود! و اکیدا خواسته شده ماموران انتظامی به هیچ وجه نباید اجازه بدهند مردم و دانشجویان به هم بپیوندند. در این نامه برخی خیابانها و مکانها را حساس اعلام و شناسایی کرده اند که بایستی در آنجاها نیروهای سرکوب بیشتری مستقر شود. از جمله در حوزه کلانتری شهر زیبا، فلکه دوم صادقیه، اداره آموزش و پرورش منطقه 5، و سه راه دهکده المپیک که باید بیشتر کنترل شوند نام برده شده است. از فرماندهان مزدور خواسته اند هرچه زود تر مکانهای حساس را شناسایی کرده و نیروی بیشتری مستقر کنند. این دستورالعمل محرمانه و سرکوب برای کلیه کلانتریهای تهران ارسال شده است! سرهنگ خزایی فرمانده خودفروش کلانتری شهر زیبا در مراسم صبحگاه امروز گفت: باید حواسمان خیلی جمع باشد باید سنجیده عمل کنیم این دیگر مثل برخورد با ارازل و اوباش نیست باید ضمن کنترل همه جا و تسلط بر شرایط تا حد امکان از هر گونه درگیری مستقیم با دانشجویان و مردم بپرهیزیم. شرایط خیلی حساس است و... در همین لحظه یکی از سربازان یواشکی به دوستانش می گفت: نگاه کنید مثل سگ از مردم می ترسند!!