گزارشی از یک هفته در عسلویه
تنظيم: نسرين رمضانعلى

اینجا عسلویه است، منطقه ای کاملا صنعتی و بزرگ و در عین حال پراکنده. هر روز در عسلویه شاهد اعتراضات کارگران در بخشهای مختلف هستیم. روز 3 شنبه هفته گذشته به تعدادی از کارگران فاز 9 و 10 اعلام می کنند بخاطر عدم حضور در زمان حضور غیاب برای هر کاری 5 ساعت کسری کار می نویسیم! کارگران از این وضعیت بشدت عصبانی هستند. چرا که به تازگی ساعت 4 نیم صبح بیدار باش است و باید راس ساعت 6 همه در محل عین پادگان حاضر شوند. ظاهرا کارفرمایان ایرانی اینها را از شرکتها و کارفرمایان کره ای یاد گرفتند. کارگران در اعتراض به پادگانی کردن موقع حضور غیاب حاضر نمی شوند.

اما اعلام کسری ساعت کار، آنهم برای کارگرانی که هنوز حقوقهای ماه 5 و 6 و 7 را دریافت نکرده اند، یعنی کارگران را به گرو گرفتند تا زمانی که می خواهند استثمار کنند. سپس با پرداخت کم و کسر حقوق کارگران آنها را از محوطه با اسکورت حراست بیرون کنند. روز چهار شنبه کارگران در خوابگاهها و محل کار تصمیم به اعتراض یکپارچه می زنند. تصميم ميگيرند برای روز 5 شنبه که سر کار ميروند در مقابل دفتر اعتراض کنند. صبح 5 شنبه کارگران در مقابل دفتر رامشیر تجمع می کنند و اعلام می کنند تا لغو کسری ساعت کار به سر کار نخواهند رفت و به این بی حقوقی اعتراض دارند.
ساعت حوالی 10 صبح است که کارفرما به میان کارگران می آید و به کارگران تعهد می دهد که کسری ساعات کار لغو خواهد شد و از کارگران تقاضا می کند که مجددا به سر کار خود باز گردند. یکی از کارگران در جریان این اعتراضات از کار اخراج می شود. طی دو هفته گذشته در جریان اعتراضات 5 کارگر بعنوان سازمانده اعتراضات از کار اخراج شدند. 

گزارش دیگری از فاز 6 و 7  است. در این فازها اخراجها بصورت گروهی صورت می گیرد و شرکتها و پیمانکاران ایرانی برای کاهش نیروی کار دست به اخراجها و تسویه دسته جمعی زدند. اکثر این کارگران اخراجی بدونه قراداد هستند و اکثرا روز مزد کار هستند. در این فاز در هفته گذشته دوباره کارگران با پیمانکاران درگیر شدند.

مسمویت غذای کارگران عسلویه
هفته گذشته بخاطر فاسد و خراب بودن مواد غذائی چندین کارگر مسموم شدند و این در حالی است که آب عسلویه نیز آلواده است. تعداد زیادی از کارگران در این منطقه صنعتی دچار قارچ پوستی مزمن شده اند. کارگران در مجمع عمومی خود نمایندگان منتخب خود را برای رسیدگی به خواستهای خود انتخاب کرده  اند. مسئله آب و غذا که موجب شده تعداد زیادی از کارگران دچار مریضی معده  و روده شوند، یکی از مسائل اصلی کارگران است که مرتب مورد اعتراض است.

چهارمین روز اعتصاب کارگران فاز 5 در عسلویه
کارگران فاز 5 عسلویه امروز چهارمين روز اعتصاب خود را پشت سر می گذارند. خواست کارگران افزایش دستمزد است. تاکنون مذاکراتی صورت گرفته اما به نتیجه ای نرسیده اند.

عسلویه، بیمارستان و بهداريهای آن
طبق گزارشات داده شده از این بخش از شهر عسلویه، کم بود پرسنل و دکتر و محدود بودن دارو يک معضل ديگر است. بويژه در محيط کار ابتدائى ترين امکانات اوليه وجود ندارد. در طول روز چندین کارگر را که دچار حادثه شده اند را به بیمارستان و بهداری منتقل می کنند. وضع بهدارى هم روشن است. با توجه به امکانات کم و نبود نیروی متخصص در این بهداری و بیمارستان، اگر کارگران روز مزد کار باشند، با کمترین امکانات مداوا ميشوند. البته در مقابل پرداخت هزینه های گزافی، اگر بيمار و سانحه ديده جز نیروی متخصص و حرفه ای باشند،  کارگر را به بیمارستان بوشهر انتقال می دهند.
شاید باز گو کردن تنها یک نمونه گويا باشد، که این نمونه ای از صدها نمونه است که طی سالیان گذشته رخ داده است: کارگری حين کار و نصب لوله های سنگین، يکى از اين لوله ها به پشتش می خورد. همکارانش او را به بیمارستان می رسانند. این کارگر در حالی که از شدت درد آرام نداشت،  یکی از پرسنل با تزریق آمپول عوضی، باعث ميشود نه تنها درد او را التیام نبخشد بلکه پای وی نيز بى حس و لمس شود. اين کارگر مدتها در بیمارستانهای مختلف بوده و تاکنون سلامتی خود را باز نیافته است. *