اینجا ایران است!
شهلا نورى


در طی ماه های اخير تعقيب قضايى، احضار و بازداشت مدافعين حقوق زن و ازجمله "فعالان کمپين يک ميليون امضا برای تغيير قوانين تبعيض آميز" شدت يافته است. نشريه های الکترونيکی و سایتها و وبلاگها از سوی دفتر اينترنت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مقامات قضايی مسدود شده و مسئولانشان تحت نام  "تشويش اذهان عمومى"، "تبليغ عليه نظام"، "نشر اکاذيب از طريق انتشار اخبار کذب" دستگیر می شوند. اس ام اس از سوی شرکت های خدمات دهنده تلفن همراه در ايران کنترل می شوند. در طول طرح اول مبارزه با اراذل و اوباش هزاران جوان بازداشت شدند که 30 درصد از آنها به زندان هاى طويل المدت محكوم شده اند. از اول سال 86 تقریبا هر هفته  تعدادی را تحت نام اراذل و اوباش در جای جای ایران و بخصوص در ملاء عام اعدام می کنند. وكلاى مدافع برخى محكومان به اعدام زير 18 سال نگران اعدام 14 نوجوان هستند که در هنگام ارتکاب جرم کودک بودند. کودکانی که  خود قربانی این رژیم ضد بشری می باشند! طبق آمار سازمان بهزیستی در 9 آبان 86 حدود 34 درصد کودکان ايرانی مورد آزار قرار گرفته اند.
روزانه تعدادی از دانشجویان دانشگاههای مختلف به دادگاه احضار می شوند و رهبران علنی کارگری ضرب و شتم و زندانی و ترور می شوند. اعتراضات معلمان و کارگران سرکوب می شود.
خشونت سیستماتیک دولتی بر زنان توسط قوانین رایج از جمله نداشتن حق طلاق و حضانت کودک، قانون صیقه و چند همسری و کلا يک آپارتايد جنسى، با وجود عدم توانایی جمهوری اسلامی در نهادینه کردن اسلام در کل جامعه، بر زندگی زنان تحمیل می گردد. صنعت فروش کودکان و دختران جوان به دیگر کشورها با مافیای پخش مواد مخدر توسط خود رژیم  دردی جانکاه را بر دیگر مشکلات مردم افزوده است. بازار تقاضا در زمینه فروش تن زنان توسط اوباش اسلامی، سن تن فروشی اجباری را به زیر 12 سال رسانده است. پدیده فرار از خانه و کودکان خیابانی به امری لاعلاج تبدیل شده است. خودکشی و خودسوزی برای رهایی از یک زندگی خفت بار به "تنها راه نجات" براى عده اى مبدل گشته است. اینها فقط گوشه هایی از زندگی 70 میلیون انسان در کشور نفت خیز ... است.
بله اینجا ایران است!