آکسیون های اعتراضی علیه دولت آفریقای جنوبی
و در حمایت از کارگران معدنچی

تشکیلات خارج کشور حزب اتحاد کمونیسم کارگری با همکاری سازمانها و جریانات دیگر یکسری آکسیونهای اعتراضی در چندین کشور سازمان دادند. این آکسیونها در اعتراض به دولت آفریقای جنوبی که مسئول کشتار ۳۴ و زخمی کردن ۷۸ معدنچی است برگزار شد. معدنچیان شرکت انگلیسی لومین برای خواست افزایش دستمزدهایشان اعتصاب کردند و کماکان در اعتصاب بسر میبرند.

تورنتو کانادا
روز شنبه ۲۵ اوت پیکت اعتراضی در مقابل کنسولکری آفریقای جنوبی برگزار شد. در این آکسیون توسط سازمانهای زیر شرکت کردند.
 
شبکه برای همبستگی پان آفریقا٬ سی پی یو تی اونتاریو٬ فدراسیون کار اونتاریو٬ ائتلاف اتحادیه ای آمریکای لاتین٬ شبکه همبستگی آمریکای لاتین و کارائیب٬ سی یو پی اس بخش ۴۷۷۲ ٬ اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران٬ همبستگی تورنتو و بولیوی٬ حزب اتحاد کمونيسم کارگرى٬ و ...

در طول آکسیون اعضای سازمانهای فوق در محکومیت دولت و پلیس آفریقای جنوبی و در حمایت از مبارزه کارگران آفریقای جنوبی و بویژه معدنچیان سخنرانی کردند. جلیل بهروزی از رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری ضمن محکومیت دولت آفریقای جنوبی در زمینه ماهیت سرمایه داری و ضرورت مبارزه طبقاتی علیه کلیت نظام سخنرانی کرد.

گوتنبرگ سوئد
روز چهارشنبه ۲۹ اوت در شهر گوتنبرگ سوئد آکسیون اعتراضی علیه حکومت آفریقای حنوبی در میدان آهن گوتنبرگ برگزار شد. آکسیون راس ساعت 5 بعد با خوش آمد گویی کریم نوری، از رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری، و سخنرانی نماینده حزب سوسیالیستهای عدالتخواه سوئد شروع شد. سپس فیروز سلیمانزاده به زبان انگلیسی سخنرانی کرد. در ادامه نماینده حزب اتحاد کمونیسم کارگری، نادر رضا نژاد اطلاعیه حزب را قرائت کرد. از حزب کمونیست کارگری – حکمتیست، سلام زیجی و از حزب کمونیست ایران سیامک به زبان فارسی سخنرانی کردند. پروین کابلی از طرف سازمان آزادی زن به زبان سوئدی سخنرانی کرد و در آخر شعری از ریبوار در دفاع از کارگران آفریقای جنوبی قرانت شد. همه سخنرانها ضمن محکوم کردن جنایت سرمایه علیه کارگران بر لزوم مبارزه علیه دولتهای سرمایه داری تأکید کردند.

اطلاعیه های حزبی به زبان سوئدی، فارسی و انگلیسی در میان رهگذران بخش شد. آکسیون با حضور جمعی از فعالین سیاسی اجتماعی، سوسیالیت شهر گوتنبرگ با شعار مرگ بر کاپیتالیسم، زنده باد سوسیالیسم به پایان رسید.

استکهلم سوئد 
روز شنبه ۲۷ اوت به فراخوان شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران – استکهلم تظاهراتى در مقابل کنسولگری آفریقای جنوبی در استکهلم برگزار شد. در اين تظاهرات جريانات و فعالين احزاب و سازمانهاى چپ و کمونيست٬ فعالين کارگرى و اتحاديه اى شرکت داشتند.

در کلیه تظاهراتها شرکت کنندگان و سازماندهندگان با پلاکادرها و شعارهای متعدد همصدا عزم خود علیه جنایات دولت سرمایه داری آفریقای جنوبی و در حمایت از مبارزه کارگران آفریقای جنوبی به نمایش گذاشتند. شعارهایی مانند؛ «کشتار معدنچیان آفریقای جنوبی محکوم است»، «نه به سرمایه داری، آری به سوسیالیسم»، «کشتار معدنچیان ماهیت واقعی سرمایه داری را نشان میدهد»، «زنده باد سوسیالیسم»، «زنده باد همبستگی بین المللی»، «آزادی، برابری، حکومت کارگری»، «دولت آفریقای جنوبی باید محاکمه شود»، «حقوق بالاتر برای معدنچیان» و ... از جمله شعارهاى اين تظاهراتها بودند.

مرگ بر سرمايه دارى!
زنده باد انترناسيوناليسم کارگرى!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

کمیته خارج کشور حزب اتحاد کمونیسم کارگری

٧ شهريور ١٣٩١ – ٢٨ اوت ٢٠١٢