کارکنان هواپیمایی فارس
2 ماه دستمزد معوق!

بنا به خبر دريافتى٬ دستمزدها و مبالغ اضافه کاری تیر و مرداد ماه بیش از 110 نفر از کارکنان زحمتکش هواپیمایی فارس تاکنون پرداخت نشده است. در طی این مدت پیگیری و اعتراضات مکرر جمعی و فردی کارکنان به عوامل کارفرما برای نقد شدن دستمزدها بی نتیجه بوده است. زمانی مدیر شرکت و عواملش در جواب اعتراض و خواست برحق کارگران برای دریافت دستمزدهای معوق با ریاکاری و عوامفریبی میگویند: همه هزینه ها بالا رفته، شرکت دیگر سودآورنیست، ادامه کاری با این روال فعلی دیگر برایشان مقدور نیست٬ در نتیجه پولی هم برای پرداخت دستمزدهای ناچیز کارگران ندارند.

یکی از زنان کارگر مستقر در فرودگاه مهرآباد تهران میگفت: پایه حقوق ما ظاهرا و بطور اسمی برطبق قانون کار حکومت ستم و جنایت اسلامی 389 هزار تومان است. به بهانه بیمه و بازنشستگی و هزار کوفت و زهرمار دیگر 89 هزار تومان را بالا می کشند. می ماند 300 هزارتومان. ساعت کار ما از اول صبح تا 4 عصر است. به دلیل حجم زیاد کار و فشار کارفرما از یکطرف و از طرف دیگر بخاطر فقر و تنگدستی و نداری هر روز و حتی در تعطیلات از 4 عصر تا شب هم از ما اضافه کاری و اگر بهتر بگویم از ما بیگاری می کشند. در پایان ماه سرجمع کل دریافتی ما حدود 400 تا 450 هزار تومان میشود. همین دستمزدهای اندک و ناچیز را هم جناب زمانی به گروگان میگیرد و به موقع نمی پردازند. فشار لحظه ای اجاره خانه و گرانی و تورم تمام زندگیمان را در فقر و نداری غرق کرده است. من و امثال من در این تابستان نتوانسته ایم حتی برای یک بار فرزندانمان را هم به پارک و گردش ببریم. از صبح تا شب در محیط کار با دنیایی از فشار و استرس هزار مشغله داریم. آخر شب هم در منزل با افکار پریشان و خستگی مفرط این سرگذشت و زندگی ما کارگران در زیر سایه حکومت نکبت اسلامی و سرمایه داران مفتخور و امثال زمانی هاست.

شرکت هواپیمایی فارس با بیش از 110 نفر کارگر قراردادی با قراردادهای یکساله و دستمزدهای 389 هزار تومانی و ساعت کاری اسمی از 8 صبح تا 4 عصر ارائه دهنده انواع خدمات مسافرتی هوایی میباشد. دفتر مرکزی شرکت واقع در جاده مخصوص کرج و بخشی دیگری از کارگران در فرودگاه مهرآباد مستقرند.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٧ شهريور ١٣٩١ – ٢٨ اوت ٢٠١٢