کارگران شرکت دارو پخش
مرخصی اجباری، کاهش دستمزدها!

بنا به خبر دريافتى٬ در شرکت دارو پخش از قرار و بنا به اعلام عوامل کارفرما بعلت تحریمهای اقتصادی و کمبود مواد اولیه و افزایش سرسام آور هزینه ها بعلت حذف سوبسیدها از جانب حکومت اسلامی سرمایه داران٬ خط تولید در بحران و رکود فرو رفته است. عوامل کارفرما بیش از 1500 نفر از کارگران را در دسته های مختلف تعیین و طبقه بندی نموده و از دم و به تناوب به مرخصی اجباری می فرستند و در آخر ماه و پایان سال این مبالغ مرخصی های اجباری استفاده شده را از دستمزدهای ناچیز آخر ماه و سنوات پایان سال کارگران محاسبه و کسر می نمایند. 

بحران مالی، ورشکستگی و بن بستهای لاعلاج حکومت اسلامی، تحریمهای اقتصادی آمریکا و دول اروپایی همچنان از زندگی و معیشت و خانواده های کارگری قربانی می گیرد. مواد اولیه با کیفیت بسیار نازل و پایین بعلت تحریمها یا در دسترس نیست یا بطور قاچاق و در بازار سیاه کشورهایی چون امارات از طریق واسطه ها با چندین برابر قیمتهای واقعی تهیه میشود. تولید نیست، بازار نیست، چرخ اقتصاد حکومت جانیان و جهل اسلامی به لجن نشسته است. کارگران و خانواده هایشان در این جنگل وحوش سرمایه داری اولین قربانیان این شرایط نابسامان و به هم ریخته اقتصادی هستند. در این جنگل بی قانون سرمایه داری آمیخته به گند و کثافت اسلام و مذهب دیوار خانواده هاى کارگری از هر جای دیگری کوتاه تر است. سرمایه داران ورشکسته و در بحران حسابهای بانکیشان را از طریق تهاجم به زندگی و معیشت خانواده های کارگری بالانس می نمایند.

شرکت داروپخش تولید و تهیه کننده انواع داروهای بی خاصیت و بدون کیفیت با بیش از 1500 نفر کارگر قراردادی با قراردادهای 3 ماه تا یکسال و دستمزدهای 389 هزار تومانی و ساعت کاری از 7 صبح تا 4 عصر در کیلومتر 17 جاده مخصوص کرج واقع است.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٧ شهريور ١٣٩١ – ٢٨ اوت ٢٠١٢