اطلاعیه خبری:

نگذاریم قربانیان کشتارهای جمهوری اسلامی
به فراموشی سپرده شوند!

کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی در تابستان 67 جنایت دیگری در ادامه کشتار سال 60 بود. بزرگداشت یاد این قربانیان، افشای جنایتهای جمهوری اسلامی، شکایت به دادگاههای بین المللی وظیفه هر انسان آزادیخواه و شاهدان این فجایع میباشد.

بدینوسیله:
خانه حزب اتحاد کمونیسم کارگری واحد گوتنبرگ سوئد از شما دعوت می کند:

برای جلوگیری از تکرار این فاجعه و بحث و تبادل نظر در مورد سرنگونی انقلابی کليت جمهورى اسلامى و افشاى اپوزیسیون قلابی که سه دهه جنایت جمهوری اسلامی را تایید میکنند و فقط به سه سال از جنایات جمهوری اسلامی نقد دارند حضور بهم رسانیم.

مکان: سالن تجمع ویکتوریا هوست جنب سینمای هاگا
زمان: شنبه اول سپتامبر 2012، ساعت 18-15

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

تشکيلات خارج حزب اتحاد کمونیسم کارگری- واحد گوتنبرگ
10 آگوست 2012