کارگران شرکت مخابراتی هیوا (موج آسا سابق)
دزدی از دستمزدهای کارگران!

در اطلاعیه های قبلی اعلام داشتیم کارگران زحمتکش بخش منطقه 5 مخابرات تهران از شرکت پیمانکاری موج آسا به شر کت انگل پیمانکاری دیگری به نام هیوا منتقل شده اند. انتقال کارگران به شرکت هیوا همزمان بود با اخراج بیش از 10 نفر از کارگران، افزایش ساعت و حجم کاری کارگران. از آغاز سال جدید شرکت پیمانکاری هیوا با افزایش ساعت و شدت و افزایش حجم کاری بر میزان استثمار وحشیانه کارگران افزوده است. علاوه بر اینها اخیرا عوامل کارفرما در پایان هر ماه بطور خودسرانه مبالغی از 50 تا 100 هزارتومان از دستمزدهای مربوط به اضافه کاری کارگران را کسر نموده و بالا می کشند.

یکی از کارگران میگفت: از اول صبح تا شب از ما کار می کشند. در اینجا ساعت کاری معنا و مفهوم خودش را از دست داده است. جو پادگانی و سربازخانه ای است. احدی حق اعتراض و چرا ندارد، کوچکترین اعتراض با اخراج و بیکاری روبرو می شود. چند وقتیست که در پایان ماه و هنگام پرداخت دستمزدها بطور متوسط مبلغ 50 تا 100 هزار تومان را از دستمزدهایمان کسر می کنند. چندین بار اعتراض نموده ایم. میگویند همینه که هست٬ هر کی نمی خواد بفرما جلو برای تسویه حساب و اخراج! دستمزدهایمان را با بيشرمى بالا می کشند، امنیت شغلی نداریم، خطر بیکاری و اخراج هر لحظه ما و خانواده هایمان را تهدید میکند. زندگی ما و خانواده هایمان را در سياه چال فقر و گرانی و هزار بدبختی انداخته اند.

شر کت پیمانکاری خدمات مخابراتی هیوا (موج آسا سابق) در بخش منطقه 5 تهران هم اکنون با 12 نفر کارگر قراردادی با قراردادهای سفید امضا و یکطرفه با سوابق کاری 2 تا 10 سال و دستمزدهای 389 هزار تومانی و ساعت کاری ظاهرا از 8 صبح تا شب و اضافه کاری اجباری حتی در تعطیلات ارائه دهنده خدمات مخابراتی در منطقه 5 تهران میباشد.

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١ شهريور ١٣٩١ – ٢٢ اوت ٢٠١٢