کارگران کارخانه پارس خواب هشتگرد کرج
دستمزدهای تیرماه معوق!

 

امروزهیجدهم مرداد ماه، 18 روز از پایان تیر ماه گذشته است اما خبری از پرداخت دستمزدهای کارگران کارخانه پارس خواب هشتگرد کرج نیست. در این 18 روز مراجعه و پیگیری مداوم بیش از 10 نفر از کارگران کارخانه برای نقد شدن دستمزدها به عوامل کارفرما همچنان ادامه دارد. اما عوامل کارفرما با تهدید کارگران به اخراج و بیکارسازی و در عین حال توسل به وعده های پوچ و توخالی امروز و فردا همچنان از پرداخت دستمزدهای ناچیز کارگران طفره میروند. "وفایی پور" مالک و مدیر کارخانه خطاب به کارگران گفته است: اعتراض بی اعتراض، ما با این همه گرفتاریهایی که امروز داریم دیگر حوصله شنیدن آه و ناله و غرغر کارگران راهم نداریم! اوضاع همه جا به هم ریخته، بعلت تحریمها واردات نداریم، بعلت فقر و بی درآمدی مردم بازار فروش هم نداریم٬ مگر اینکه معجزه کنیم تا همه چیز به خوبی و خوشی حل و فصل شود.

جناب وفایی پور راست می فرمایند. چرخ اقتصاد ورشکسته بیش از هر زمان دیگری در طی این 33 سال حاکمیت حکومت جهل و جنایت اسلامی به گل نشسته است. بیکاری و فقر و گرانی هم بیداد میکند. در این روزها بعلت گرانی و فقر سرسام آور بسیاری از مردم و زحمتکشان حتی برای تهیه نان شبشان هم درمانده اند. بله، در اینکه گرانی و فقر و محرومیت بیداد می کند و در اینکه اقتصاد منزوی، بحران زده و ورشکسته حکومت اسلامی هر روز متلاشی تر می شود تردیدی نیست. اما، چرا ما کارگران و خانواده هایمان بایستی تاوان فساد و دزدی و بحران و ورشکستگی حکومت اسلامی و سرمایه داران را بپردازیم؟

کارخانه پارس خواب واقع در هشتگرد کرج با بیش از 10 نفر کارگر قراردادی، با قراردادهای یکساله و دستمزدهای 389 هزار تومانی و یک شیفت کاری از 7 صبح تا 5 عصر٬ تولید کننده انواع تشک خواب و الیاف پولیستر میباشد. پیش از این تعداد کارگران 40 نفردر 3 شیفت کاری بود اما در چند ماه اخیر بیش از 30 نفر از کارگران از کار اخراج و بیکار شده و با اینحال هم اکنون امنیت شغلی و معیشت کارگران فعلا شاغل هم در معرض تهدید و خطر جدی است.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١٨ مرداد ١٣٩١ – ٨ اوت ٢٠١٢