شرکت قطعات خودرو هنگار سعی
تعطیلی و اخراج کارگران، 3 ماه دستمزد معوق!

بنا به خبر دريافتى٬ بیش از 120 نفر از کارگران شرکت تولیدی قطعات خودرو هنگار سعی از 20 روز پیش تاکنون از کار اخراج و بیکارشده اند. در مرحله اول اخراج و بیکارسازیها که 20 روز پیش اتفاق افتاد 50 نفر از کارگران از کار اخراج شدند و در طی چند روز اخیر با تعطیلی شرکت 70 نفر باقیمانده کارگران نیز هم اکنون از کار اخراج و بیکار شده اند.

اخراج و بیکارسازیها در شرایطی است که کارگران اخراجی دستمزدهای 3 ماهه اردیبهشت، خرداد و تیر ماه را هم طلبکارند. "علی محمدی" مدیر شرکت، دزد دستمزدها و عامل اخراج کارگران گفته است: ما که موسسه خیریه باز نکرده ایم به این کارگرها پول و دستمزد بدهیم، ادامه کار شرکت جز ضرر و زیان برای ما نتیجه دیگری ندارد. به دلیل تحریمهای اقتصادی مواد اولیه نیست یا باید آن را از بازار سیاه و واسطه ها با قیمت های چندین برابر تهیه کنیم،فروش هم که نداریم.

هم اکنون شرکت تعطیل است. 120 نفر از کارگران اخراجی و خانواده هایشان مضطرب و نگران در جهنم فقر و گرانی و تورم و بیکاری و بی پولی و سرگردانی به آینده ای تاریک و مبهم چشم دوخته اند. سرگذشت سیاه و تلخی که حکومت اسلامی سرمایه داران و تروریسم دولتی غرب به سرکردگی آمریکا برایمان رقم زده اند.   

اگرمواد اولیه نیست، اگر حلقه فشارها و تحریمهای اقتصادی هر روز تنگ تر میشود، اگر بازار و مکانیسم گردش و سودآوری سرمایه به لجن نشسته است٬ اگر حکومت اسلامی به زعامت مشتی آخوند مجنون و بیمار روانی به دنبال صدور تروریسم و بمب اتم و هر جنایت دیگری هستند٬ چرا باید ما کارگران و خانواده هایمان تاوان این همه جنایت و دزدی و انحطاط سرمایه داری و حکومت اسلامی را بپردازیم؟ مرگ بر تحریم اقتصادی، مرگ بر حکومت اسلامی، مرگ بر سرمایه داری!

شرکت هنگار سعی واقع در منطقه صنعتی قلعه حسن خان تهران تا چند روز پیش و قبل از تعطیلی با 120 نفر کارگر با قراردادهای یکطرفه و موقت سفید امضا با دستمزدهای 389 هزار تومانی طرف قرارداد شرکت سایپا و سازنده انواع لوازم جانبی خودرو از قبیل آینه، تو دری و ... بود که در حال حاضر ظاهرا به دلیل کمبود مواد اولیه و همچنین به دلیل بحران و کاهش تولید در شرکت سایپا که منجر به لغو قراردادها و سفارشات کاری سایپا با شرکت گردیده٬ تعطيل شده است.
 
مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری

۴ مرداد ١٣٩١ – ٢۵ ژوئیه ٢٠١٢