کارگران شرکت تحکیم سازان طاقدیس
یکماه دستمزد معوق!

امروز بیست و هفتم تیر ماه، اعتراض و مراجعات مکرر بیش از 170 نفر از کارگران شرکت ساختمانی تحکیم سازان طاقدیس برای دریافت دستمزدهای خرداد ماه همچنان ادامه دارد. با اینحال هنوز خبری از پرداخت ریالی از دستمزدهای کارگران نیست. "هاشمی" مدیر شرکت گاهی با تهدید و ارعاب، گاهی با چاپلوسی و وعده های دروغ و عوامفریبی کارگران را از امروز به فردا حواله میدهد. در مواردی هم که عوامل کارفرما در مقابل صف متحد و معترض کارگران مجبور به عقب نشینی شدند٬ کوشیده اند با صدور ورق پاره های بی اعتبار چک بی محل کارگران را ساکت نمایند.

صدور چک بی محل با تاریخ طولانی مدت به نوعی سردوانیدن کارگران با جیب خالی به دنبال سراب و نخود سیاه است. دزدی و دروغگویی و ریاکاری بخشی از ماهیت همه سرمایه داران و حکومت اسلامیشان است. وعده های پوچ امروز و فردا، کاغذ پاره های بی اعتبار چکهای بلامحل برای خانواده های گرسنه و به جان آمده کارگران نان و آب نمیشود.

شرکت ساختمانی تحکیم سازان طاقدیس با بیش از 170 نفر کارگر با قراردادهای کاری 1 تا 3 ماهه و دستمزدهای 380 هزار تومانی و ساعت کاری از صبح تا شب٬ مجری انواع طرحهای ساختمانی از جمله پروژه های احداث مسکن در بلوار مرز داران و قیطریه تهران است. دفتر مرکزی شرکت در بلوار مرز داران تهران واقع است.

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٢٨ تیر ١٣٩١ - ١٨ ژوئیه ٢٠١٢