کارگران شرکت ساختمانی اساس راه

2 ماه دستمزد معوق!

دستمزدهای اندک و ناچیز اردیبهشت و خرداد ماه بیش از 200 نفر از کارگران زحمتکش شرکت ساختمانی اساس راه تا امروز 27 تیرماه به دلیل اجحاف و دزدی و کارشکنی عوامل کارفرما بلاتکلیف و پرداخت نشده همچنان به قوت خود باقی است. اعتراضات و پیگیری کارگران که خانواده هایشان برای نان شب، برای ابتدایی ترین مایحتاج زندگی و برای اجاره خانه و هزار و یک مصیبت دیگر درمانده و معطل مانده اند، تا امروز بی نتیجه بوده و "صف یاری" مدیر دزد شرکت با تهدید و وقاحت و بیشرمی خطاب به کارگران معترض گفته است: هر کسی که ناراضی است، بفرما، خوش آمد، راه برای همه شماها باز است، حالا هم که پول ندارم، هروقت پولدار شدم بیایید برای تسویه حساب. تازه حالا با این 2 ماه حقوق شما که آسمان به زمین نچسبیده!

یکی از کارگران میگفت: این صف یاری جیبش پره، حسابهای بانکیش پره، جایش هم خیلی گرم و نرمه. این حکومت با همه دم و دستگاه جنایت و سرکوب و آدم کشی اش در خدمت همین پولدارهاست. دادگاه و بیمه و اداره کار و پاسدار و بسیجی و شکنجه و زندان و چوبه دار و... همه این سیستم جهنمی و ضد انسانی را به قدرت پول و جنایت برپا کرده اند. تا ما را بدوشند. این زندگی سراسر فقر و نکبت و محرومیت ما کارگران کارنامه سیاه همه این عالیجنابان جانی و قاتل و فاسد است.

شرکت اساس راه با بیش از 200 نفر کارگر قراردادی با قراردادهای یکماه تا یکسال و دستمزدهای 380 هزار تومانی پرداخت نشده و ساعت کاری از 8 صبح تا شب٬ مجری احداث انواع پروژه های ساختمانی از جمله طرح احداث مسکن مهر هشتگرد کرج، طرح احداث ساختمان پلی کلینیک اهواز و برخی طرحهای دیگر ساختمانی در محمود آباد شمال می باشد. لازم به یادآوریست شرکت اساس راه و بسیاری دیگر از شرکتهای ساختمانی در تبانی و زد و بند با سران حکومت اسلامی در زمینه طرح کذایی به اصطلاح "مسکن مهر" که بانیش باند احمدی نژاد قاتل است، از طریق استثمار کارگران و نپرداختن دستمزدهای ناچیز و همچنین اختلاس و رشوه و انواع زد و بند مالی٬ پولهای نجومی و میلیاردی به جیب می زنند. دفتر مرکزی شرکت اساس راه در جنت آباد تهران واقع است.

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٢٨ تیر ١٣٩١ - ١٨ ژوئیه ٢٠١٢