ایران خودرو، مهر کام پارس
اخراج و بیکاری در راه است!

تاوان مناقشات به اصطلاح اتمی حکومت اوباش اسلامی با تروریسم دولتی غرب و همينطور هزينه پيامدهاى تنگ تر شدن حلقه تحریمهاى اقتصادی را در درجه اول خانواده های کارگری میپردازند. اخیرا به دلیل کمبود و گرانی مواد اولیه که عمدتا به دلیل تحریمهای اقتصادی است٬ خطوط تولید در مهرکام پارس ایران خودرو به کندی گرائیده و سطح تولیدات روزانه کاهش چشمگیری یافته است. فساد و دزدی عوامل حکومت اسلامی از یکطرف و همچنین اعمال تحریمهای اقتصادی٬ ادامه کاری صنایع ورشکسته خودرو سازی را در معرض تهدید جدی قرار داده است.

سیاست جنایتکارانه حکومت اسلامی که انتقال فشارها و هزينه بحران اقتصادی به زندگی کارگران و زحمتکشان است٬ در مهرکام پارس نیز توسط "ترابی" مدیر مهرکام و پادوهای دور و برش در حال اجرا است. ترابی یک روز کاری پنجشنبه در ماه را که کارگران در ازای کار در اینروز اضافه کاری دریافت می نمودند را تعطیل اعلام نموده و 3 روز پنجشنبه های دیگر در ماه را بعنوان روز کار عادی بدون پرداخت هیچگونه مبلغ اضافه کاری به کارگران تحمیل نموده است. برخی دریافتهای ناچیز و جانبی کارگران را قطع نموده یا کاهش داده اند. قراردادهای کاری بسیاری از کارگران قدیمی را که در حالت کلی یکساله تمدید میشد حالا 6 ماهه تمدید نموده اند. از گوشه و کنار و از زبان اطرافیان ترابی از هم اکنون زمزمه های اخراج و بیکار سازی کارگران به گوش می رسد. هرچند در مواردی ترابی با عوام فریبی و برای پیشگیری از هرگونه تشنج گفته است: ما اخراج و تعدیل نداریم.

یکی از کارگران میگفت: من در اینجا 11 سال سابقه کار دارم، معمولا قراردادهای ما را یک ساله تمدید می نمودند، حالا 6 ماهه شده، یعنی تا پایان شهریور تا 2 ماه دیگر. علاوه بر ما قراردادهای بسیاری دیگر از کارگران از یکماه تا 3 ماه تمدید شده. عده دیگری هم که تکلیفشان روشن است یا روزمزد اند یا قطعه کار. خلاصه کلام در این جهنم مهر کام ما کارگران از هیچگونه تضمین و امنیت شغلی برخوردار نیستیم. حالا هم که بحث تحریمهای اقتصادی و بحران و ورشکستگی شرکت هم به میان آمده است از همه بدتر! آیا دیواری کوتاه تر از دیوار ما کارگران هست؟ اگر تحریم است، اگر بحران و ورشکستگی است، اگر هر بلا و مصیبتی از آسمان بر زمین نازل شود راه دزدی و بخور بخور و آخور امثال ترابی ها باز است و تکلیف ما کارگران و خانواده هایمان هم روشن است: فقر و فلاکت و محرومیت و گرسنگی بیشتر.

رفقای کارگر
امنیت شغلی، درآمد مکفی، رفاه و خوشبختی و یک زندگی شاد و ایمن حق مسلم و ابتدایی ما و خانواده هایمان است. شمارش معکوس اخراج و بیکارسازیها از هم اکنون در مهرکام پارس شروع شده است. حکومت اسلامی و سرمایه داران به چیزی غیر از سود و سود بیشتر رضایت نمیدهند. همه این جانیان و خیل بیکارگان مفتخور از هر جنایتی بر علیه ما کارگران و خانواده هایمان فروگذار نخواهند کرد. دزدی و فساد، رذالت و سود جویی بخشی از ماهیت کثیفشان است. رفقا، تنها قدرت ما در اتحاد و یکدلی ماست. باید متحد شویم، باید مجامع عمومی مان رادر هر شرایطی، در هر امکانی و در هر فرصتی برپا داریم. باید به نیروی اتحاد و اعتراض و اعتصابات پر شور و قدرتمند خود بساط حکومت اسلامی سرمایه داران را برچینیم.

شرکت مهر کام پارس ایران خودرو واقع در جاده مخصوص کرج با بیش از 3500 نفر کارگر قراردادی و روز مزد با قراردادهای سفید امضا و یکطرفه یک تا شش ماهه با دستمزدهای 389 هزار تومانی در 3 شیفت 8 ساعته کاری٬ سازنده انواع سپر و داشبرد و لوازم جانبی خودرو و عمدتا طرف قرارداد شرکت ایران خودرو می باشد.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٢٨ تیر ١٣٩١ - ١٨ ژوئیه ٢٠١٢