ترجمه پیام ابتکار کمونیست کارگری
بمناسبت دهمین سالگرد منصور حکمت

آذر عزیز٬ این پیام را برای تو میفرستیم .

در این روز یادبود، ابتکار کمونیست کارگری مراتب همدردی و همبستگی خویش را با بنیاد منصور حکمت و کلیه فعالینی که تلاش خود را وقف ترجمه و پخش و انتشار آثار منصور حکمت کرده اند، ابراز می کند .

ابتکار کمونیست کارگری بر اساس نوشته ها و اصول منصور حکمت بنیان گذاشته شده است. از سال ۲۰۰۳، فعالین متعهد آثار او را به زبان فرانسه ترجمه کرده اند و افکار او را در محیط فرانسوی اشاعه داده اند. در سال ۲۰۱۰، بعنوان اولین دستاورد، و اولین قدم بسوی یک حزب کمونیست کارگری جدید، ابتکار کمونیست کارگری بنیان گذاشته شد .

با وجود اینکه منصور حکمت به زبان فارسی می نوشت و عمدتا در مورد ایران بحث می کرد، مهمترین نوشته های او "تفاوت های ما" "دموکراسی، تعابیر و واقعیات" و "مارکسیسم و جهان امروز" درباره طبقه کارگر و مارکسیسم در سطح عمومی تری صحبت می کند. بعضا مثال هایی که استفاده می کند یا شرایطی که توضیح می دهد، بروشنی نشان می دهد که در طرح آنها اروپا و آمریکا را مد نظر داشته است تا سرنخ هایی از یک کمونیسم جدید، و ایجاد یک حزب کمونیست کارگری در این خطه بدست دهد. آنچه او درباره دموکراسی، اتحادیه ها و شوراهای کارگری، ناسیونالیسم چپ، سکولاریسم، مولتی کالچرالیسم و اومانیسم می نویسد، مستقیما مسائل کارگری در اروپا را هدف می گیرد .

کمونیسم کارگری صرفا به خاورمیانه نمی پردازد، فقط یک قرائت از مارکسیسم در رابطه با مسائل ایران و عراق نیست، بلکه قرائت مارکسیسم از نقطه نظر طبقه کارگر است. در اروپا نیز ما باید مارکسیسم را به طبقه کارگر، یعنی به آنچه به آن متعلق است، بازگردانیم. آثار منصور حکمت یک ابزار تیز برای بریدن یک خط روشن میان مارکسیسم طبقه کارگر و مارکسیسم سایر طبقات است، میان کمونیسم و ناسیونالیسم چپ .

بزگترین معضل ما کمبود آثار ترجمه شده او است. در حال حاضر فقط ۱۰٪ آثار او ترجمه شده است، ۹۰٪ بقیه فقط به زبان فارسی موجود است. یک قدم دیگر در اشاعه افکار او، در اشاعه مارکسیسم طبقه کارگر خارج از خاورمیانه، در دسترس قرار دادن تمام آثار او به زبان انگلیسی است. برای نمونه، مقالاتی چون حزب و قدرت سیاسی، آثار او در مورد شوراهای کارگری و مباحث در مورد کمونیسم کارگری در دسترس نیست. امیدواریم که در چند سال آینده آثار جدیدی از او ترجمه و منتشر شود .

همراه با بحران بدهى٬ ممکن است با جنبش های انقلابی در اروپا و کشورهای دیگر روبرو شویم. ما به آثار هر چه بیشتری برای به مصاف کشیدن این شرایط نیاز داریم. ما به فعالین متعهد و آموزش دیده ای که پایه محکم و قوی مارکسیستی دارند، احتیاج داریم. ما  با کمک آثار منصور حکمت بهتر به این امر نائل می شویم.

از طرف ابتکار کمونیست کارگری
نیکلا دسو و استفان ژولین