اطلاعيه پايانى پلنوم نهم حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

در روزهاى ٨ و ٩ ژوئيه ٢٠١٢ پلنوم نهم حزب با حضور اکثريت اعضاى کميته مرکزى برگزار شد. پلنوم با سرود انترناسيونال و يکدقيقه سکوت در احترام به جانباختگان راه آزادى و سوسياليسم  و منصور حکمت کار خود را آغاز کرد.  پس از انتخاب هيئت رئيسه و تصويب دستور جلسه، رفقا آذر ماجدی، علی جوادی و سیاوش دانشور بعنوان افتتاحیه و گزارش درباره موقعیت حزب سخنرانی کردند. رفقا در مورد نقاط ضعف و قدرت حزب در عرصه سياسى و تشکيلاتی، درباره حزبيت و لزوم تحکیم و تقویت آن و چشم انداز فعاليتهاى حزب صحبت نمودند. سپس رفقا مریم کوشا، دبیر کمیته خارج از کشور و محمود احمدی، مسئول رادیوی یک دنیای بهتر در مورد تشکیلات خارج حزب و رادیو به پلنوم گزارش دادند. پس از آن پلنوم بمدت سه ساعت پیرامون گزارش و مباحث طرح شده بحث کرد.

دستور بعدی پلنوم بحث پیرامون نشست مشترک احزاب، سازمانها و نهادهاى چپ و کمونيست در کلن بود. سياوش دانشور یک گزارش سياسى از این نشست به پلنوم ارائه داد و سپس رفقا در مورد این نشست، اهداف آن و چهارچوب برخورد حزب به آن اظهار نظر کردند. پلنوم ضمن بحث در مورد جوانب مختلف این پروژه و طرح ملاحظات و تاکیدات، بر تلاش براى بميدان کشيدن يک آلترناتيو سوسياليستى در تقابل با کل جمهورى اسلامى و کمپ راست تاکيد کرد. در این قسمت همچنین مبانی تئوریک سیاسی تلاش برای شکل دادن به یک آلترناتیو چپ در جامعه که بتواند مورد انتخاب توده های کارگر و زحمتکش و مردم آزادیخواه قرار بگیرد مورد تاکید قرار گرفت.

سپس پلنوم وارد بحث پیرامون اوضاع جنبش کمونيسم کارگرى، موقعيت احزابی که تحت نام کمونیسم کارگری فعالیت می کنند و تحولات در حزب کمونيست کارگرى – حکمتيست بدنبال شکست خط راست کورش مدرسى شد. اعضاى کميته مرکزى درباره وضعیت جنبش کمونیسم کارگری و موقعیت حزب در این جنبش از زوایای مختلف و با تاکیدات متفاوت صحبت کردند. پلنوم بر تلاش براى گسترش فعاليت حزب و ايجاد آمادگى براى مواجهه با اوضاع بحرانى، سناريوهاى مختلف براى پيشروى جنبش کمونيسم کارگرى و قدرتمند کردن پرچم سياسى کمونيسم منصور حکمت تاکيد کرد.  

قرارها و قعطنامه ها دستور بعدى پلنوم بود. در بحث قطعنامه ها مباحثى توسط على جوادى با عنوان "سرنگونى انقلابى جمهورى اسلامى و آلترناتيو سوسياليستى" و سياوش دانشور با عنوان "اوضاع سياسى ايران و جبهه هاى اصلى نبرد طبقاتى" ارائه شد. در ادامه پلنوم به تفصيل راجع به مباحث مطرح شده و نقطه تاکيدات سياسى حزب در ايندوره اظهار نظر کرد و به دفتر سياسى منتخب پلنوم ماموريت داد که اسنادى را در اين رابطه براى طرح و تصويب در جلسه دفتر سياسى تهيه کند.

دفتر دفاع از حقوق پناهندگى حزب دستور ديگر پلنوم بود. پلنوم ضمن تاکيد بر تداوم اين پروژه در چهارچوب سند مصوب آن، ملاحظات سياسى و سبک کارى مختلفی در زمینه فعاليت در عرصه پناهندگی طرح و بر فعالیت در اين قلمرو تاکيد کرد.

انتخابات دستور پايانى پلنوم بود که طى آن على جوادى به اتفاق آراء بعنوان دبير کميته مرکزى انتخاب شد. سپس پلنوم اعضای دفتر سیاسی حزب را انتخاب کرد. رفقا هما ارجمند، محمود احمدی، جليل بهروزى، على جوادى، سياوش دانشور، نسرين رمضانعلى، مريم کوشا، آذر ماجدى، شهلا نورى و کريم نورى به دفتر سیاسی حزب انتخاب شدند.      

پلنوم با اختتاميه کوتاه على جوادى و سرود انترناسيونال به کار خود خاتمه داد.

بدنبال پلنوم دفتر سياسى حزب تشکيل جلسه داد و طى آن در باره فواصل برگزارى جلسات حضورى و غير حضورى دفتر سياسى بحث و تصمیم گیری نمود. پس از آن وارد دستور انتخابات هيئت دائر حزب شد. رفقا جليل بهروزى، على جوادى، سياوش دانشور، نسرين رمضانعلى و آذر ماجدى به عنوان اعضاى هيئت دائر دفتر سياسى حزب انتخاب شدند.

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٢٧ تیر ١٣٩١ - ١٧ ژوئیه ٢٠١٢