موفقیت و بازگشت به کار کارگران اخراجی جنرال مکانیک!

در دو اطلاعیه قبلی از آغاز سال جدید  تاکنون اعلام داشتیم بعلت دزدی و فساد مالی و ورشکستگی، سیاست اخراج و بیکار سازی دامنه دار کارگران توسط سرمایه داران و عوامل کارفرما در شرکت جنرال مکانیک به اجرا درآمده، جمع گسترده ای از کارگران از کار اخراج و بیکار شده و در عین حال دستمزدهای معوق کارگران نیز پرداخت نشده است. 2 ماه گذشته تا امروز صحنه درگیری و جدال بین کارگران اخراجی و باند یاری مدیر شرکت جنرال مکانیک بوده است. در طی 2 ماه گذشته تجمعات اعتراضی کارگران اخراجی در مقابل شرکت، پیگیری و شکایات و مراجعات مکرر کارگران به مراکز اداری حکومت اسلامی سرمایه داران برای بازگشت به کار و برای نقد نمودن دستمزدهای معوق در جریان بوده است.

سرانجام در چند روز گذشته به علت پافشاری و اعتراض کارگران، یاری و عواملش در جنرال مکانیک در برابر خواست برحق و اتحاد و مبارزه کارگران اخراجی مجبور به عقب نشینی و تسلیم شده و خوشبختانه بیش از 100 نفر از کارگران اخراجی موفق به بازگشت برسر کارشان شده اند. این یک گام بزرگ به جلو و یک موفقیت ارزشمند برای همه کارگران جنرال مکانیک است. اما با اینحال هنوز دو مسئله برای کارگران نامعلوم و مبهم است. 1- از قرار و بنا به خبرهای موثق یاری و همدستانش تصمیم دارند برای مدت زمان کوتاهی کارگران اخراجی را به کار بگیرند تا آبها از آسیاب افتاده، کارگران ساکت شوند و اتحادشان از هم بپاشد و دوباره سیاست ضد کارگری اخراج و بیکارسازیها به مرحله اجرا درآید. 2- بیش از 100 نفر کارگر اخراجی که برسر کارشان بازگشته اند هنوز دستمزدهای معوق چندین ماه گذشته را دریافت ننموده اند. مشکلات کاری و معیشت کارگران و دستمزدهای پرداخت نشده همچنان باز است.عوامل کارفرما میکوشند زمان بخرند و در عین حال با توسل به هر نیرنگی صفوف متحد و یکپارچه کارگران را از هم بپاشند.

رفقای کارگر!
اگر برسر کار بازگشته ایم یک موفقیت و یک گام بزرگ به جلو است. این دستاورد ثمره اتحاد و مبارزه و اعتراضات و پیگیری پر شور همه ماست. اما این اکیدا کافی نیست. دستمزدهای ناچیز چندین ماهه هنوز معوق است. کابوس و خطر اخراج و بیکاری همچنان بر فراز سر ما می چرخد و بسیاری مشکلات کار و زندگی ما کارگران و خانواده هایمان همچنان لاینحل و به قوت خود باقیست. نه یاری و نه حکومت اسلامی و نه هیچ خدایی در اندیشه بهبود فقر و محرومیت و فلاکت ما کارگران و خانواده هایمان نیست. باید با اتحاد خود، با برپایی منظم مجامع عمومی خود و طرح مشکلاتمان در آنجا در هر زمان و مکانی که مناسب و فراهم است بپا خیزیم و بر زیاده خواهی سرمایه دارن سود جو و حکومت اسلامیشان افسار زنیم.

شرکت راه و ساختمان جنرال مکانیک (غرب تهران) هم اکنون با بیش از 200 کارگر با قراردادهای سفید امضا و دستمزدهای به اصطلاح 380 هزار تومانی و ساعت و شیفت کاری فعلا نامعلوم و پا در هوا در حال حاضر طرف قرارداد شهرداری تهران و مجری و سازنده انواع اتوبان و پل های رو گذر در غرب تهران و منطقه اتوبان قم و بهشت زهرا است. شرکت جنرال مکانیک تحت نظارت بنیاد مستضعفان حکومت اوباش اسلامی سرمایه داران بوده و یاری مدیر شرکت به همراه دیگر همدستان دزدش در روابط پنهانی و زد و بند و فساد مالی با شهرداری تهران و عوامل حکومتی در بنیاد مستضعفان به بهای استثمار وحشیانه کارگران، نپرداختن دستمزدها و اخراج کارگران ثروتهای نجومی به جیب می زنند.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
14 تیر 1391 - 4 ژوئیه 2012