به مناسبت سالگرد 30 خرداد 60
نادر رضا نژاد

روز 20 ژوئیه در مرکز شهر گوتنبرگ سوئد آکسیونی به مناسبت سالگرد 30 خرداد 60 به فراخوان حزب اتحاد کمونیسم کارگری- واحد سوئد برگزار شد.
ساعتی قبل از آکسیون میز کتاب و نمایشگاهی از قتل عام دهه 60 و اعدامهای رژیم اسلامی با کمک فعالین سوسیالیت و کمونیست شهر برپا شد که مورد توجه رهگذران واقع شد.
راس ساعت 18 کریم نوری در سخنرانی خود به بخشی از تاریخ اعدامهای اسلامی از 30 خرداد 60 تا به امروز اشاره کرد. کریستوفر لوندبری از حزب سوسیالیستهای عدالتخواه در سخنرانی خود به بخش دیگری از جنایات رژیم اسلامی پرداخت و حمایت حزب خود را ار مبارزات برابری طلبانه مردم ایران اعلام کرد . فیروز سلیمانزاده، نادر رضانژاد در سخنرانیهای خود اعلام کردند که تمامی سردمداران این حکومت باید در دادگاههای مردمی به جرم جنایت علیه بشریت اعدام شوند و اشاره داشتند که ما اینکار را تضمین خواهیم کرد. سخنرانهای دیگر به ترتیب اعلام جرم خود را علیه رژیم اسلامی ایران بیان کردند و نوشین قادری اطلاعیه حزب در مورد بازداشت حدود 26 تن از فعلان کارگری در روز 26 خرداد در کرج را قرائت کرد.
در فاصله سخنرانیها شعار مرگ بر جمهوری اسلامی و زندانی سیاسی آزاد باید گردد تکرار می شد و در آخر کریم نوری یکبار دیگر بر لزوم حمایت مردمی از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران اشاره کرد و اعلام کرد:
ما خواهان حذف رژیم اسلامی ایران از جوامع بین المللی هستیم! ما خواهان مسدود کردن حسابهای بانکی سران رژیم اسلامی در خارج کشور هستیم! ما خواهان محاکمه تک تک سران رژیم اسلامی به جرم جنایت علیه بشریت و مردم ایران هستیم و این را تضمین می کنیم.


برای دیدن فیلم تظاهرات که به زبانهای سوئدی، فارسیی و انگلیسی می باشد به لیک زیر مراجعه کنید.
http://www.youtube.com/watch?v=VHEdYU6M94A&feature=share
25ژوئیه 2012
مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی