گزارشى از نروژ
نوشين قادرى

بعدالظهر روز 26 ماه مه 2012 آکسیونى اعتراضی در شهر اسلو پایتخت نروژ در دفاع از آزادی بیان و محکومیت فتوای قتل شاهین نجفی برگزار شد. در این اعتراض تعدادی از فعالین سیاسی آزادی خواه، سرنگونی طلب، چپ و کمونیست شرکت داشتند. نمایندگان احزاب سیاسی از تریبون تظاهرات به زبانهای مختلف سخنرانی کردند. در اين اجتماع نوشین قادری اطلاعیه حزب تحت عنوان "صدور فتوای فسیلان اسلامی، استیصال رژیم اسلامی، آزادی بی قید و شرط بیان و نقد یک حق مسلم انسانی" را قرائت کرد.
معترضین با در دست داشتن پلاکاردهایی مانند: مرگ بر جمهوری اسلامی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد، محکومیت جمهوری اسلامی به جرم جنایت علیه بشریت و قتل عام انسانها و با شعارهای متعدد علیه جمهوری اسلامی٬ به جنایات جمهوری اسلامی و در تقابل با فتوای اسلامى قتل عليه شاهین نجفی پاسخ دادند. در این آکسیون همچنین به نشانه اعتراض به فضای ارعاب، خفقان و سرکوب در ایران تحت حاکمیت جنایتکاران جمهوری اسلامی معترضین همراه با آهنگ شاهین نجفی رقص اعتراضی اجرا کردند. این آکسیون مورد توجه و استقبال عابرين قرار گرفت. در این آکسیون اعتراضی دو ساعته علاوه بر حزب اتحاد کمونیسم کارگری، تعدادی از فعالین حزب کمونیست کارگری ایران، حزب حکمتیست، حزب کمونیست ایران، و تعدادی دیکر از فعالین سیاسی سرنگونی طلب شرکت داشتند.
لازم به ذکر است که چند روز پس از این اعتراض وب سایتهای وابسته به جمهوری اسلامی ایران از جمله باشگاه خبرنگاران جوان، مشرق نیوز، قطر و سایت ایسنا به شیوه لمپنی همیشگی شان تعدادی از عکسهای این تظاهرات را چاپ کرده و در مطلب کوتاهی تمامی شرکت کنندگان در این آکسیون را (10نفر منافق تروریست) اعلام کردند. این دست و پا زدنهای جمهوری اسلامی و اراذل و اوباشش دیگر حتی خنده دار هم نیست. اما نکته فابل اشاره این است که این گونه حرکات برای دامن زدن به سرکوب بیشتر در داخل است، تماما مصرف داخلی دارد، جمهوری اسلامی می داند که ما (به قول آنها) 10 نفر، فریاد میلیونها نفر در داخل و خارج بودیم، حرف دل مردم منزجر از اسلام و حکومت اسلامی را زدیم، و گرنه دلیلی برای اینچنین آشفته شدن وجود نداشت. این اوباشان اسلامی خوب میدانند که عمر کثیفشان به سر رسیده و حکومتشان وصله ناجوری بر جامعه اى است که عميقا عليه حکومت اسلامی و قوانین مافوق ارتجاعی اش است. جمهوری اسلامی مرگت فرا رسیده است!