در سالگرد ۳۰ خرداد ۶۰

درآستانه سالگرد ۳۰ خرداد سال ۶۰ قرار داریم. سی خرداد ۶۰  آغاز یک نسل کشی در ایران است. آغاز گورهای دستجمعی و بی نام و نشان، روز عزا دار شدن هزاران مادر، پدر، همسر و فرزند، روز تولد گورستانهای "لعنت آباد"، "تف آباد" و خاوران، روز خفه شدن هزاران بغض فروخفته، روز فروافتادن حجاب اختناق بر جامعه، روز تنگ شدن پنجه های خفقان دور گلوی میلیون ها انسان، روز اعلام بردگی رسمی زنان، آپارتاید جنسی و حجاب اسلامی. روز اجرای تمام و کمال حکم الله بر زمین.

این تاریخ را باید با تمام جزئیاتش به ثبت رساند. دنیا باید بداند که در فاصله ۳۰ خرداد ۶۰ تا به امروز در ایران چه گذشته است. غم و درد یک جامعه ۷۰ میلیونی باید گفته شود و به ثبت رسد. کشتارهای ۳ سال اخیر در کهریزک، قتل نداها، سهراب ها، اشکان ها و ترانه ها، اعدام همجنسگرایان، کودکان زیر ۱۸ سال و اعدامهای گسترده متهمین به قاچاق و همه جنایات این رژیم صد هزار اعدام باید افشا شود. تنها پس از سرنگونی این نظام جنایتکار میتوان به قعر اقیانوسی از درد و غم، قتل و جنایت و کشتار دست یافت.

مردم آزادیخواه!
در سالگرد ۳۰ خرداد ۶۰ یاد همه زندانیان سیاسی که توسط رژیم اسلامی سرمایه اعدام شده اند را گرامی می داریم و یکبار دیگر به مردم جهان اعلام می کنیم که تمام سردمداران این حکومت، خامنه ای، رفسنجانی، موسوی، کروبی، احمدی نژاد، لاریجانی، صانعی، مرتضوی، خاتمی و صدها قاتل دیگر باید به جرم جنایت علیه بشریت محاکمه شوند. ما اینکار را تضمین خواهیم کرد!

زمان: چهارشنبه ۲۰ یونی ۲۰۱۲ ساعت ۱۸ تا ۲۰
مکان: برونزپارکن، مرکز شهر گوتنبرگ سوئد

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

تشکيلات خارج کشور حزب اتحاد کمونیسم کارگری - واحد سوئد
۱۹ مه ۲۰۱۲