کودکان کار
پدرام نوانديش

وحید شریفی، کودک 13 ساله فال فروش هنگام عبور از خیابان بر اثر تصادف جان باخت و در حالی که فال های دستش بر سطح خیابان پراکنده شده بود وحید کوچولو جانی در کالبد برای جمع کردن فال های نفروخته اش نداشت. غروب یکشنبه 24 اردیبهشت نيز کارگرى که سن اش را 16 ساله اعلام کردند٬ در خیابان جنت آباد، لاله غربی، زیر آوار ساختمانی ماند و جان خود را از دست داد.
 
در ابتدای سال تحصیلی جدید (1390-1391) مرکز اطلاعات آمار رژیم اسلامی، جمعیت دانش آموزی را که در کلاسهای درس حاضر شده اند دوازده میلیون و سیصد هزار نفر اعلام کرده است. این در حالی است که این مرکز، جمعیت دانش آموز ایران را پیش از این نوزده میلیون و چهارصد و سی و پنج هزار نفر اعلام کرده بود. به این ترتیب جمعیت دانش آموزی را که از تحصیل باز مانده اند، هفت میلیون و یکصد و سی و پنج هزار نفر يعنى حدود 37 درصد دانش آموزانی است که خود مرکز اطلاعات آمار رژیم ارائه داده است. به این جمعیت بایستی کودکان محروم از تحصیلی را که در آمار دانش آموزان این مرکز محاسبه نگردیده است و ارگانهای به اصطلاح حمایت از کودکان داخل در رژیم آن را عنوان کرده اند افزود تا به تعداد ده میلیون و ششصد و سی و پنج هزار نفر دست یافت که این میزان برابر بیش از نیمی از جمعیت دانش آموزان در حال حاضر ایران است .

 اين دانش آموزان مشغول به تحصیل در مدارس ایران در مقاطع دبستان، راهنمایی و دبیرستان به گفته مرکز اطلاعات آمار رژیم، بین 7 تا 19 سال است. علاوه بر آن، جمعیت کودکان کار افغانستانى که در هیچ گروه آماری محسوب نگردیده را باید افزود. اگر اين ميليونها کودک سر کلاس های درس حاضر نیستند، و به جنب و جوش های شاد کودکانه و تفریحات نوجوانی مشغول نمی باشند، بایستی رد آنان را در چه جایی به غیر از زیر آوار ساختمان، "که فقط یک  نمونه از خبر آن منتشر شده است" و یا در کنار کوره پزخانه ها و یا در دخمه های قالی بافی یافت؟ در چه جایی به غیر از سر چهار راهها و در میان عبور و مرور اتومبیل ها در حالی که شاخه ای گل و یا برگه های فال به دست دارند یافت؟

کودکان کار، به عنوان نیروی ارزان کار همزاد این دنیای وارونه ای است که نوکیسه های بورژوازی اسلامی در ایران نه تنها درصدد بهتر شدن زندگی آنان نبوده و نیستند، بلکه قانونی کردن استثمار کودکان همواره مد نظر این جانیان بوده است. شرایطی که خود دنیای بورژوازی هر روز آن را خلق می کند و کودکان را به جای تحصیل و نشاط کودکانه، روانه بازارهای بردگی و کار می کند. تا این سیستم اقتصادی نابرابر وجود دارد، تا زمانی که مالکیت خصوصی بر ابزار تولید اجتماعی و کار مزدی بر سرنوشت میلیاردها انسان حاکم است، کار کودکان همواره به عنوان ارزان ترین نیروی کار، مورد استثمار سرمایه داران قرار ميگيرد.

سرمایه داری و رژیم اسلامی قاتل نسلهاى کارگر از کودک تا جوان و پير است. قاتل میلیونها انسان کارگر و کارکنی است که هر روز در قتلگاههائی بنام کارخانه و معدن و دخمه های قالی بافی برای سیر کردن شکم خود، مجبور به فروش نیروی کار شان هستند. اين نظام کثيف را بايد با قهر انقلابی به زیر کشید و سران آدمکش و قاتل اسلامی و مدافعین وضع موجود را به جرم جنایت علیه بشريت به محاکمه کشید.

حقوق کودکان بر گرفته از بر نامه یک دنیای بهتر :

حق هر کودک به یک زندگی شاد ، ایمن و خلاق
تضمین رفاه و سعادت هر کودک، مستقل از وضعیت خانوادگی، با جامعه است .
دولت موظف است استاندارد واحدی از رفاه و امکانات رشد مادی و معنوی کودکان و نوجوانان را در بالاترین سطح ممکن ، تضمین کند .
پرداخت کمک هزینه های لازم و ارائه خدمات رایگان پزشکی و آموزشی و فرهنگی، برای تضمین استاندارد بالای زندگی کودکان و نوجوانان مستقل از وضعیت خانوادگی .
قرار گرفتن کلیه کودکان فاقد خانواده و امکانات خانوادگی، تحت تکفل دولتو زندگی و تربیت آنها در نهاد های مدرن و پیشرو و مجهز .
ایجاد مهد کودک های مجهز و مدرن به منظور بر خورداری همه کودکان از یک محیط زنده و خلاق تربیتی و اجتماعی، مستقل از شرایط زندگی .
برابر ی حقوقی کامل کودکان، اعم از اینکه داخل یا خارج ازدواج بدنیا آمده باشند .
ممنوعیت کار حرفه ای برای کودکان و نوجوانان زیر 16 سال .
ممنوعیت هر نوع آزار کودکان در خانواده ، مدارس و موسسات آموزشی و در سطح جامعه به طور کلی. ممنوعیت اکید تنبیه بدنی. ممنوعیت فشار و آزار روانی و ارعاب کودکان .
مقابله قاطع قانونی با سوء استفاده جنسی از کودکان . سوء استفاده جنسی از کودکان جرم سنگین جنایی محسوب میشود .
تعقیب و مجازات قانونی کسانی که به هر طریق و به هر توجیه مانع بر خورداری کودکان ، اعم از دختر و پسر ، از حقوق مدنی و اجتماعی خویش ، نظیر آموزش ، تفریح ، و شرکت در فعالیت های اجتماعی مخصوص کودکان گردند.